Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Radni z Bodzechowa zadecydowali. Gmina przejęła drogi powiatowe!

Podczas wczorajszej sesji Rady Gminy Bodzechów, radni zadecydowali jednogłośnie o przejęciu dróg powiatowych, znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Bodzechów. Podobną wolę tylko o przekazaniu dróg w zarządzanie gminie Bodzechów wyrazili 29 kwietnia radni powiatowi. Tym samym teraz za bieżące utrzymanie ok. 60 km dróg powiatowych odpowiedzialna będzie gmina Bodzechów.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Ustawa z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych dopuszcza możliwość przekazywania zarządzania drogami publicznymi między zarządcami w trybie porozumienia. Przypomnijmy, że zawarcie przez powiat porozumienia z gminą Bodzechów, dotyczy części zadań należących do zarządcy drogi, przede wszystkim utrzymanie nawierzchni dróg, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami Powiatu Ostrowieckiego, w tym utrzymanie zieleni przydrożnej (sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów) wraz z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w granicach gminy Bodzechów.

W uzasadnieniu uchwały podjętej przez radnych z powiatu ostrowieckiego przeczytać możemy, że pozwoli to na zapewnienie jednego standardu utrzymania pasów drogowych dróg powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych gminy Bodzechów oraz na wykonywanie zadań, łącznie z zadaniami, będącymi w kompetencjach Wójta Gminy Bodzechów. Środki finansowe na utrzymanie dróg powiatowych przekazywane będą przez Powiat Ostrowiecki, jako dotacja celowa dla Gminy Bodzechów w wysokości i terminach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Bodzechów, a Powiatem Ostrowieckim. Porozumienie będzie regulować wzajemne rozliczenia finansowe między samorządami.

– Rada powiatu podjęła taką uchwałę, w naszym powiecie Rada Miasta również podjęła taką uchwałę o przejęciu w eksploatację dróg powiatowych. Mówimy tutaj o bieżącym utrzymaniu dróg, nie mówimy o inwestycjach, to jest w dalszym ciągu w kompetencji powiatu. Generalnie od kilku lat wykonujemy, to o co państwa proszę przy podjęciu tej uchwały, czyli realizujemy zimowe utrzymanie, łatanie cząstkowe dróg, koszenie, dojdzie nam drodzy państwo tylko malowanie linii na drodze, w przypadku dróg powiatowych nie ma tego aż tak dużo. Plusem wszystkiego jest to, że do tej pory musieliśmy czekać na podjęcie stosownych uchwał przez radę powiatu i nie zawsze nam się to zgrywało z naszymi przetargami, a to powoduje i taniej i w sensie organizacyjnym lepiej. Minus jest taki, że tych pieniędzy nie ma więcej, jak w latach poprzednich, ale w związku z tym, że powiat ma dość trudną sytuację finansową i tutaj skupia się na walce o uratowanie szpitala, no myślę, że i będzie to nasza cegiełka w utrzymanie szpitala i myślę, że organizacyjnie też sobie poradzimy. Jesteśmy przygotowani technicznie – mówił podczas wczorajszej sesji Rady Gminy Bodzechów, Jerzy Murzyn, wójt gminy Bodzechów.

Jak powiedział nam w rozmowie telefonicznej wójt gminy Bodzechów utrzymanie przejętych dróg, według wyliczeń starostwa, powinno oscylować w granicach 136 tys zł.

– Mówimy tutaj o koszeniu, o zimowym utrzymaniu, o remontach cząstkowych. Nie dotyczy to inwestycji, które nadal pozostają w ramach zadań powiatu – tłumaczy Jerzy Murzyn.

O tym, jakie zdanie na temat przejęcia dróg powiatowych mają włodarze pozostałych gmin powiatu ostrowieckiego pisaliśmy tutaj:

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this