Znajdź nas na

FAKTY

Radny powiatowy zapytał o stan zatrudnienia osób w wieku emerytalnym w ostrowieckim starostwie i jednostkach mu podległych? 

Mogli być już na emeryturze, jednak w 2023 roku wciąż pracowali. Paweł Walesic, radny powiatowy w interpelacji z 14 listopada 2023 roku pytał o to na jakich stanowiskach zatrudnione są osoby, które nabyły już prawa emerytalne, a wciąż pracują w Starostwie Powiatowym i placówkach mu podległych. W statystykach prym wiódł ostrowiecki szpital.

Zdjęcie ilustracyjne. Budynek, w którym mieści się Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Stare porzekadło mówi, że praca uszlachetnia. Wracamy do interpelacji radnego powiatowego Pawła Walesica, który w połowie listopada 2023 roku pytał o to na jakich stanowiskach zatrudnione są osoby (w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św. i placówkach/jednostkach mu podległych), które nabyły już prawa emerytalne. Okazuje się, że w momencie udzielenia odpowiedzi radnemu było  119 takich osób.

I tak w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim 6 osób (4 kobiety w wieku 60 lat lub powyżej, w tym Starosta Ostrowiecki – stosunek pracy na podstawie wyboru) i 2 mężczyzn – 1 mężczyzna w wieku powyżej 65 lat lub powyżej (wicestarosta – stosunek pracy na podstawie wyboru).

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Św. 1 osoba (mężczyzna w wieku powyżej 65 lat lub powyżej).

Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim64 osoby (61 kobiet w wieku 60 lat i powyżej, a także 3 mężczyzn w wieku 65 lat lub powyżej).

Dom Pomocy Społecznej na Osiedlu Słonecznym w Ostrowcu Św. – 4 osoby (kobiety w wieku 60 lat i powyżej).

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Grabowieckiej w Ostrowcu Św.  – 5 osób (4 kobiety w wieku 60 lat  lub powyżej i 1 mężczyzna  w wieku 65 lat lub powyżej).

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Ostrowcu Św. – 6 osób  – (kobiety w wieku 60 lat lub powyżej).

Liceum Ogólnokształcące Nr II imienia Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Św. – 3 osoby (kobiety w wieku 60 lat lub powyżej).

Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Św.8 osób (kobiety  wieku 60 lat lub powyżej).

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. – 3 osoby (2 kobiety w wieku 60 lat lub powyżej i 1 mężczyzna w wieku 65 lat lub powyżej).

Zespół Szkół Nr 1 imienia Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Św. – 8 osób (kobiety w wieku 60 lat lub powyżej).

Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim – 2 osoby (kobiety w wieku 60 lat lub powyżej).

Zespół Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św. – 3 osoby (kobiety w wieku 60 lat lub powyżej).

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św.  – 3 osoby (kobiety w wieku 60 lat lub powyżej, 1 mężczyzna w wieku 65 lat lub powyżej).

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrowcu Św. – 1 osoba (kobieta  wieku 60 lat lub powyżej).

Młodzieżowy OśrodeK Socjoterapii w Ostrowcu Św. 1 osoba (kobieta  wieku 60 lat lub powyżej).

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Ostrowcu Św. – 1 osoba (kobieta  wieku 60 lat lub powyżej).

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św., Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św., Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna w Ostrowcu Św., Bursa Szkolna w Ostrowcu Św. – 0 takich osób.  

– Jednocześnie informuję że ww. liczba osób w wieku emerytalnym nie została przedstawiona w podziale na stanowiska pracy z uwagi na  fakt, iż podanie danych dotyczących stanowisk pracy daje możliwość identyfikacji tych osób, co może naruszać przepisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz naruszać dobra osobiste tych osób, a tym samym prowadzić do ich dyskryminacji ze względu na wiek. Zgodnie z art. 111   ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku  Kodeks pracy, pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Naruszeniem tak rozumianej godności jest zachowanie pracodawcy polegające m.in. na ujawnieniu bez zgody pracownika informacji objętych ochroną danych osobowych (patrz wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 21.10.2008 rok. sygn akt II PK 71/08). Zgodnie 21 ust. 2 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym w wykonaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji (…) Uprawnienia radnego nie są zatem bezwzględne, ponieważ z dyspozycji normy prawnej ww. przepisu wynika ograniczenie w pozyskiwaniu informacji obejmujących dobra osobiste innych osób, (w tym wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu) – czytamy w odpowiedzi na interpelację radnego, pod która podpisał się Łukasz Witkowski, Sekeratarz Powiatu Ostrowieckiego.   

Źródło: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this