Znajdź nas na

FAKTY

Razem tworzymy ekoświętokrzyskie!

Pod takim hasłem odbyła się dziś konferencja zorganizowana przez Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami, której celem było przybliżenie samorządom gminnym i powiatowym zagadnień związanych z aktualnymi wyzwaniami ekologicznymi, wynikającymi m.in. ze strategii Europejskiego Zielonego Ładu, w tym transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. W konferencji wzięli udział: Marek Jońca, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Artur Konarski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Podczas konferencji pracownicy Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami tłumaczyli m.in.: jak gminy mogą się wykazać działaniami klimatycznymi, tak by osiągnąć np. wskazany procent redukcji narzucony przez nowe normy emisji dwutlenku węgla, jak zadbać o zasoby wody słodkiej i w jaki sposób osiągnąć wysoki poziom recyklingu narzucony gminom ustawowo.

– Celem konferencji jest przybliżenie gminom i powiatom zagadnień związanych z aktualnymi wyzwaniami ekologicznymi, wynikającymi z wielu aktów prawnych, zarówno krajowych, jak i Unii Europejskiej, które z kolei są związane ze strategią europejskiego i krajowego Zielonego Ładu, w tym także Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Kwestie związane z celami klimatycznymi są kluczowe i wymagają przekształcenia gospodarki. Musimy zapewnić mieszkańcom korzyści zdrowotne i środowiskowe, bo w całym tym przedsięwzięciu w centrum powinien stać człowiek. Ekstremalne zjawiska klimatyczne są nieprzewidywalne, wpływają niekorzystnie na zdrowie i warunki życia i czynią duże straty gospodarcze. Urząd Marszałkowski we współpracy z gminami i powiatami, chce podjąć ogromny trud, aby sprostać wymaganiom, narzuconym nam przez Unię Europejską. Chcemy również przedstawić dobre praktyki i pomysły działań minimalizujące oddziaływanie negatywnych zjawisk klimatycznych – rozpoczął konferencję Marek Jońca, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Konferencję poprowadziła Wioletta Czarnecka, dyrektor Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami UMWŚ. Przedstawiła główne elementy transformacji gospodarki wg Europejskiego Zielonego Ładu:
• Osiągnięcie celów klimatycznych na 2030 i 2050 rok
• Stworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym
• Odpowiedzialne budownictwo
• Ekologiczna i inteligentna mobilność
• Ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej
• Czysta, bezpieczna i przystępna cenowo energia
• Zrównoważony system żywnościowy.

– Aby osiągnąć narzucone przez Unię Europejską cele klimatyczne, musimy zastosować technologie, które ograniczą gazy cieplarniane. Jednym z zagadnień Zielonego Ładu jest tzw. GOZ, czyli gospodarka o obiegu zamkniętym. To model gospodarczy zmierzający do racjonalnego wykorzystania zasobów oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów. Ma na celu zmniejszenie zużycia surowców oraz ilości wytwarzanych odpadów poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów, w której powstające odpady traktowane są jako surowce w kolejnych etapach produkcyjnych. Najprościej mówiąc, mamy tak produkować, aby jak najmniej zanieczyszczać środowisko. Najbardziej na gospodarkę odpadami oddziałuje właśnie polityka GOZ-owa, która przewiduje hierarchię postępowania z odpadami. Termiczne przekształcanie odpadu lub jego składowanie jest najmniej pożądane. Najbardziej pożądane są działania stosowane już w Kielcach, podczas których np. z odzieży i folii powstaje nowatorski materiał o nazwie vive texcellence przeznaczony do produkcji stołów piknikowych. W ramach rozwoju systemu selektywnego odbierania i zbierania odpadów komunalnych w tym sieci napraw i ponownego użycia w ramach Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można tworzyć inteligentne altany śmietnikowe. To oznacza, że każdy mieszkaniec idący wyrzucić śmieci miałby kartę chipową, co pozwoliłoby obliczyć, ile śmieci wyrzuca i jakie – powiedziała dyrektor Wioletta Czarnecka.

Według pracowników Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami to właśnie PSZOK-i pomogą gminom osiągnąć wysoki poziom recyklingu narzucony gminom ustawowo. Do wyzwań stojących przed gminami należą m.in.: przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu wszystkich odpadów komunalnych od 20% w roku 2021 do 65% w roku 2035; poddanie recyklingowi 70% odpadów opakowaniowych w roku 2030, ograniczenie składowania odpadów komunalnych do 10% do 2035 roku oraz budowa instalacji do recyklingu odpadów i zwiększanie udziału niskoemisyjnych i bezemisyjnych pojazdów. Olbrzymim potencjałem w Polsce są biogazownie rolnicze, na terenie województwa świętokrzyskiego duże nadzieje wiąże się ze Świętokrzyskim Klastrem Wodorowym im. Braci Łaszczyńskich, który się przyczyni do redukcji emisji dwutlenku węgla o 400 tys. ton rocznie.

Do udziału w konferencji zaproszono również przedstawicieli: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnych Zakładów Zagospodarowania Odpadów.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this