Znajdź nas na

FAKTY

Rzecznika Praw Pacjenta zapytaliśmy o przypadki naruszenia praw pacjentów ostrowieckiego szpitala!

W sumie 6 przypadków naruszenia praw pacjenta w ostrowieckim szpitalu stwierdził Rzecznik Praw Pacjenta w latach 2021-2022. Zapytaliśmy czego dotyczyły!

Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, każdemu pacjentowi przysługuje prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Każdy lekarz natomiast ma obowiązek wykonywać swój zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

W przypadku ostrowieckiego szpitala w roku 2021 Rzecznik Praw Pacjenta stwierdził naruszenie praw pacjenta w trzech przypadkach wydając rozstrzygnięcia stwierdzające naruszenie praw pacjenta w zakresie:  chirurgii – upadek pacjenta, neurologii – naruszenie godności, kardiologii – nienależyta staranność. W roku 2022 Rzecznik Praw Pacjenta stwierdził naruszenie praw pacjenta w trzech przypadkach, wydając rozstrzygnięcia stwierdzające naruszenie praw pacjenta w zakresie:  medycyny ratunkowej – brak należytej staranności SOR, ginekologii i położnictwa – brak należytej staranności, ginekologii i położnictwa – prawo do dokumentacji medycznej.

W roku 2022 Rzecznik Praw Pacjenta nie stwierdził naruszenie praw pacjenta w dwóch przypadkach, prowadząc postępowanie wyjaśniające w zakresie ginekologii i położnictwa oraz ortopedii.

Przypomnijmy, że Rzecznik Praw Pacjenta nie jest umocowany do oceny prawidłowości procesu diagnostycznego i leczniczego. Tym samym nie posiada uprawnień, aby stwierdzić, czy postępowanie lekarza, który udzielał pacjentowi pomocy było prawidłowe i czy nie popełniono zaniechania w leczeniu. Niemniej pacjentom, którzy zgłaszają swoje sprawy zawsze wskazywane są przysługujące w danej sytuacji środki prawne. W przypadku uzyskania informacji co najmniej uprawdopodabniających naruszenie praw pacjenta, Rzecznik wszczyna postępowanie wyjaśniające. Postępowanie może być wszczęte również z urzędu.

Wówczas występuje m.in. do świadczeniodawców z prośbą o wyjaśnienia, może również przeprowadzić – nawet bez uprzedzenia – zbadanie sprawy na miejscu w placówce medycznej, lub zwrócić się o zbadanie sprawy lub jej części do właściwych organów, w szczególności organów nadzoru, prokuratury, kontroli państwowej, zawodowej lub społecznej, zgodnie z ich kompetencjami. 

W przypadku stwierdzenia naruszenia praw pacjenta, Rzecznik w stosunku do placówki, wobec której prowadzone było postępowanie wydaje zalecenia naprawcze w celu uniknięcia niepożądanych zdarzeń w przyszłości. W przypadku, gdy sprawa dotyczy zgodności zastosowanego postępowania diagnostyczno-leczniczego z aktualnym stanem wiedzy, Rzecznik może zwrócić się o wydanie stosownej opinii przez konsultanta wojewódzkiego lub krajowego z danej dziedziny medycyny. Jeśli prowadzone przez Rzecznika Praw Pacjenta postępowanie zakończy się stwierdzeniem naruszenia prawa, Rzecznik może wystąpić do placówki medycznej o wyciągnięcie konsekwencji służbowych w stosunku do pracownika winnego zaniedbania lub do organu założycielskiego o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do zarządzającego placówką. Aby Rzecznik mógł podjąć takie działania pacjent powinien złożyć do Rzecznika Praw Pacjenta wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Wniosek jest wolny od opłat administracyjnych i niezbędny, aby Rzecznik mógł wszcząć postępowanie wyjaśniające w danej sprawie oraz wykorzystać narzędzia przewidziane w ustawie.

Wniosek powinien zostać podpisany przez pacjenta i przesłany na adres Biura – pocztą, e-mailem na adres kancelaria@rpp.gov.pl lub przez formularz kontaktowy. Zarówno wzór wniosku jak i dane kontaktowe do Biura znajdują się na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Pacjenta (www.gov.pl/rpp) w zakładce „Kontakt”.

W razie pytań lub wątpliwości pacjent zawsze może skontaktować się z Biurem za pośrednictwem bezpłatnej Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590 lub przez czat dostępny na stronie internetowej. Dyżurujący specjaliści na bieżąco udzielają informacji, jak w danej sytuacji postąpić, wskazują odpowiednie przepisy prawne, a w razie potrzeby podejmują interwencję lub wskazują pacjentowi właściwą drogę dochodzenia swoich praw.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this