Znajdź nas na

FAKTY

Sekretarz miasta Ostrowca Św. zarabia więcej niż sekretarz miasta Krakowa?

Sekretarz miasta Ostrowca Św. zarabia więcej niż sekretarz miasta Krakowa? Tak wynika z oświadczeń majątkowych za rok 2019 przedstawionych przez pracowników obydwu urzędów. Według oświadczenia majątkowego, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrowca Św. według stanu na 31 grudnia 2019 roku Anna Niedbała, sekretarz miasta Ostrowca Św. zarobiła 226 578, 90 zł. To także więcej niż sekretarz powiatu starachowickiego, czy miasta Starachowice. 120 812, 44 zł z tytułu umowy o pracę zarobił natomiast Łukasz Witkowski, sekretarz Powiatu Ostrowieckiego.

Zdjęcie ilustracyjne

Czy miasto Ostrowiec Św. a tym samym jego podatników stać na sekretarza, który w 2019 roku zarobił 226 tysięcy złotych? Według oświadczenia majątkowego, stanu na 31 grudnia 2019 roku tyle właśnie zarobiła piastująca to stanowisko – Anna Niedbała. 

Dla porównania, według oświadczeń majątkowych za rok 2019  sekretarz powiatu starachowickiego zarobił:  95 tysięcy złotych, sekretarz miasta Starachowice  ponad 89 tysięcy złotych, a sekretarz miasta Krakowa – 211 tysięcy złotych, 

Anna Niedbała w walucie polskiej zgromadziła 226 700,00 (majątek odrębny). Posiada dom o powierzchni 180 metrów kwadratowych, o wartości 500 tysięcy złotych (współwłasność małżeńska), a także działkę pod domem o wartości 100 tysięcy złotych kwadratowych, która zakupiona została w drodze przetargu od gminy Ostrowiec Św. w roku 2005 (wspólnie z mężem).

W ubiegłym roku z tytułu umowy o pracę zarobiła: 226 578,90 zł, a umowy zlecenia – 10 417,44 zł. 

Rok wcześniej z tytułu umowy o pracę (sekretarz gminy Ostrowiec Św.) zarobiła 201 675, 62 zł, z umowy zlecenia – 5 634, 30 zł.

Posiada samochód osobowy Honda CRV z 2009 roku, o wartości ok. 50 tysięcy złotych (majątek odrębny). A także kredyt mieszkaniowy udzielony przez Bank PKO w wysokości 120 tysięcy złotych. Na dzień 31 grudnia 2019 roku do spłaty pozostało 42 499, 04 (kredyt zaciągnięty wspólnie z małżonkiem).

Oświadczenia majątkowe dostępne pod adresem:

http://bip.um.ostrowiec.pl/oswiadczenie-majatkowe/335/anna-niedbala

Fragment oświadczenia majątkowego Anny Niedbały, sekretarza miasta Ostrowca Św.
Źródło: BIP UM Ostrowiec Św.

Natomiast Łukasz Witkowski, sekretarz Powiatu Ostrowieckiego w walucie polskiej zgromadził: 88 000 zł, w walucie obcej: 550 USD

Według oświadczenia majątkowego nie posiada ani domu, ani mieszkania, ani działki budowlanej. 

Z tytułu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św. w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zarobił: 120 812, 44 zł (brutto), z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Św. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” w 2018 roku wyniosło – 5 642, 64 zł.

Z oświadczenia majątkowego za rok 2018, gdy Łukasz Witkowski pracował jeszcze na stanowisku Naczelnika Wydziału do Spraw Obywatelskich/Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowcu Św. wynika, że z tytułu umowy o pracę zarobił wówczas: 83 616, 24 zł, umowy o dzieło  1654,84 zł, a  funduszu socjalnego otrzymał 314, 12 zł.

Posiada dwa auta: samochód osobowy marki Peugeot 3008 z 2012 roku, wartość około 25 tysięcy złotych, samochód osobowy HYUNDAI I30 z 2009 roku o wartości 15 tysięcy złotych, a także pożyczkę gotówkową w ING Banku Śląskim S.A w wysokości 23 tysięcy złotych.

Fragment oświadczenia majątkowego Łukasza Witkowskiego, sekretarza powiatu ostrowieckiego
Źródło: BIP Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

Oświadczenie majątkowe Łukasza Witkowskiego dostępne jest także tutaj:

https://www.ostrowiecki.eu/aktualnosci/oswiadczenia_majatkowe/lukasz-witkowski/ 

Przypomnijmy, że status prawny sekretarza gminy reguluje m.in. ustawa o samorządzie gminnym (prezydent  będący kierownikiem urzędu może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu sekretarzowi gminy),  a także Ustawa o pracownikach samorządowych, artykuł 5.  która mówi m.in że w urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim tworzy się odpowiednio stanowisko sekretarza gminy, powiatu i województwa, zwanego dalej „sekretarzem”. Nabór kandydatów na wolne stanowisko sekretarza przeprowadza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zwolnienia stanowiska. Obsadzenie stanowiska sekretarza nie może nastąpić w drodze powierzenia pełnienia obowiązków. Na stanowisku sekretarza może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 stosowanie przepisów ustawy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 stosowanie przepisów ustawy, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych. Sekretarz podlega bezpośrednio kierownikowi urzędu. Kierownik urzędu może upoważnić sekretarza do wykonywania w jego imieniu zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi. Sekretarz nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich.

O tym ile zarabiają prezesi i dyrektorzy spółek miejskich pisaliśmy tutaj:

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this