Znajdź nas na

FAKTY

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. sięga po środki rządowe w ramach „Polskiego Ładu”!

Budowa ścieżki rowerowej w Dębowej Woli, rozbudowa i przebudowa czterech dróg powiatowych, a także rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z urządzeniami przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, to inwestycje, zgłoszone przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. do Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Termin na zgłoszenie inwestycji minął 30 lipca. Koszt wszystkich zgłoszonych inwestycji opiewa na ponad 55 milionów złotych. Dofinansowanie rządowe wynosi 95 proc. – A więc jeżeli to wyjdzie, to jest najlepsze dofinansowanie, jakie było do tej pory – mówiła podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej, Marzena Dębniak, starosta powiatu ostrowieckiego.

Zdjęcie ilustracyjne. Budynek, w którym mieści się Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. Samorządy mogą składać wnioski do 15 sierpnia 2021 roku (a nie do 30 lipca, jak było pierwotnie zaplanowane).

Jak zapewniała Marzena Dębniak, wszystkie zgłoszone inwestycje zostały uzgodnione z włodarzami poszczególnych gmin, czy miast.

– Ponieważ zawsze wychodzimy z założenia, że realizujemy wspólne cele. Cele dla dobra mieszkańców i szereg inwestycji, które są robione np. na drogach powiatowych, zgłaszane do określonego funduszu, zawsze są w uzgodnieniu z włodarzami – mówiła starosta.  

W ramach Polskiego Ładu zaplanowano trzy kategorie inwestycji:  do 5 milionów złotych, do 30 milionów złotych, a także inwestycje bez limitu środków. 

– Zgłaszając te propozycje, to one mogą być tylko zgłoszone do Polskiego Ładu, nie do innych funduszy. I tak do 5 milionów złotych  zgłaszamy ścieżkę rowerową Dębowa Wola. Właśnie na koszt 4 990 000 zł. Drugą inwestycją, którą chcemy zgłosić w tym programie do 30 000 000 zł jest to budowa boiska przy Szkole Mistrzostwa Sportowego. Boisko, które jest pod względem prawnym kompletnie przygotowane, do tej pory nie udało się pozyskać źródeł finansowania.  O boisku już tyle mówiliśmy, więc może tym razem się uda. Przewidywana wartość inwestycji, bardzo kompleksowe, łącznie z miejscami parkingowymi, łącznie  z tablicą wyświetlającą wyniki, jest to koszt 18 000 000 zł – mówiła Marzena Dębniak. 

Andrzej Jabłoński, wicestarosta ostrowiecki i Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki podczas konferencji prasowej, dotyczącej zadań zgłoszonych do programu Polski Ład.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

Trzecim, największym projektem jest –  projekt drogowy.    

– I tutaj chcemy zgłosić następujące drogi: Ostrowiec Św. – ulica Stefana Żeromskiego na całej długości,  ulica Świętokrzyska na całej jej długości, ulica Henryka Sienkiewicza, aż do Boksycki i starodroże w Ćmielowie.   Oczywiście te inwestycje są jakby zrobione, zaplanowane całkowicie z pełną infrastrukturą. Mam tu na myśli łącznie z budową oświetlenia ulicznego, ze ścieżkami rowerowymi itd. Chcę podkreślić, że po zmianie władzy w 2018 roku praktycznie nie zastaliśmy gotowych projektów. Państwo byliście świadkami, jak ratowaliśmy projekt Skarpy w Ćmielowie, gdzie trzeba było wszystko pozmieniać, jak most w Małym Jodle. W tym roku do budżetu zostało zgłoszonych też to było przedstawiane 5 projektów na wykonanie dokumentacji projektowej tak, aby można było poszczególne drogi zgłaszać do różnych programów, jeżeli takie się pojawią –  dodała starosta. 

Inwestycje zaproponowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. do „Polskiego Ładu”  warte są w sumie ponad 55 milionów złotych. 

– Ja mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, ponieważ dużo samorządów takie zgłasza.Nikt nie wie jak się to skończy. Dofinansowanie jest bardzo atrakcyjne, bo jest ono na poziomie 95 procent – tłumaczyła starosta. 

Szerzej, do inwestycji wymienionych przez Marzenę Dębniak, odniósł się Andrzej Jabłoński, wicestarosta ostrowiecki.  Zapewnił, że jeśli chodzi o ścieżkę rowerową w kierunku Sienna, inwestycja jest przygotowana w całości. 

– Posiada wydane dokumenty, dotyczące realizacji w zakresie pozwolenia na budowę i aktualnie jest również ulokowana na liście rezerwowej Rządowego Programu  Rozwoju Dróg na pozycji 15. nasze ustalenia na chwilę obecną pozwalają przyjąć takie rozumowanie, że utrzymanie na liście rezerwowej może być pomimo że oczekiwania Polskiego Ładu są takie, że rzecz oczywista, nie może być  finansowane z dwóch źródeł, jeżeli chodziłoby o środki publiczne – mówił wicestarosta.

Kolejne z zadań, to poprawa infrastruktury sportowej na terenie powiatu poprzez budowę powiatowego stadionu międzyszkolnego, zadanie rozszerzone o remonty innych obiektów sportowych. 

–  Przede wszystkim mamy na myśli hale sportową przy Szkole Mistrzostwa Sportowego, ale nie wykluczając, w zależności od  możliwości i kwoty, jaka zostanie pozyskana na to zadanie, również modernizację hal sportowych przy innych szkołach, prowadzonych przez powiat  np. Liceum imienia Stanisława Staszica, czy inne, które by wchodziły tutaj pod uwagę. Przede wszystkim clou tego wniosku jest budowa stadionu międzyszkolnego z pełną infrastrukturą. Łączna wartość tego projektu jest oszacowana na kwotę 18 000 000 zł. Kosztorysy, które  aktualnie były przygotowane  na budowę stadionu międzyszkolnego opiewały na kwotę około 12 000 000 zł więc ta rezerwa, która tutaj mogłaby się pojawić, to ona mogłaby być przeznaczona na zadania związane z innymi obiektami sportowymi, które uprzednio wymieniłem – wyjaśniał wicestarosta. 

Największy ze złożonych  wniosków to ten związany z drogami o największym natężeniu ruchu,   składa się z czterech zadań i opiewa na kwotę 36 000 000 zł. Powiat stara się o środki na remont dwóch starodroży: byłej drogi krajowej nr 9, od ulicy Henryka Sienkiewicza, poprzez skrzyżowanie z ulicą Sosnową, do obwodnicy drogi krajowej „9” oraz odcinek starodroża byłej drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie, stanowiący część ulicy Sandomierskiej na całej długości, od miejsca uprzednio wyremontowanego do ronda w południowej części miasta. 

Dwa pozostałe zadania to drogi przebiegające przez Ostrowiec Świętokrzyski: ulica Świętokrzyska od ulicy Romualda Traugutta do skrzyżowania z ulicą Stefana Żeromskiego i ulica Stefana Żeromskiego od skrzyżowania z ulicą henryka Sienkiewicza do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską. 

– Program mamy obszerny, teraz czekamy tylko na to co dostaniemy i czy coś dostaniemy – podsumowała Marzena Dębniak.  

Na liście zadań zgłoszonych przez powiat nie znalazło się zadania, o którego realizację apelował Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów.  Mowa o drodze powiatowej relacji Antoniów-Bałtów, która jest w złym stanie technicznym.   

Pisaliśmy o tym tutaj:

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this