Znajdź nas na

FAKTY

Świętokrzyskie: Sejmik województwa za utworzeniem Sandomiersko-Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego!

Sejmik województwa świętokrzyskiego przyjął w poniedziałek uchwałę o utworzeniu Sandomiersko-Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego. Obszar proponowany do objęcia ochroną jest unikatowy w skali Europy – podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Fot. Urząd Miasta w Sandomierzu (https://sandomierz.eu/389/gory-pieprzowe.html)

Sandomiersko-Nadwiślański Park Krajobrazowy ma mieć ponad 20 tys. hektarów i obejmować 10 gmin z powiatów sandomierskiego i opatowskiego. Podstawowym celem jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych lewobrzeżnych terenów Doliny Wisły.

W uzasadnieniu do uchwały zwrócono uwagę na unikatowe cechy geologiczne terenu, który ma być chroniony. Na wyznaczonym obszarze znajdują się m.in. jednocześnie najstarsze skały osadowe w Polsce – dolnokambryjskie łupki Gór Pieprzowych oraz najmłodsze osady – łachy i mady wiślane.

Ponadto ochroną zostaną objęte cenne siedliska przyrodnicze, takie jak starorzecza, zalewane muliste brzegi rzek, czy łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe. Są to również tereny ważne dla wielu cennych gatunków ptaków lęgowych i migrujących, takich jak czapla biała, nadobna, bocian czarny czy kulon, ryb, m.in.: różanki, kozy, piskorza oraz ssaków takich jak bóbr, czy wydra.

„Dolina Wisły stanowi także ważny korytarz ekologiczny o randze europejskiej, umożliwiający migracje wielu gatunków. Obszar proponowany do objęcia ochroną jest unikatowy w skali Europy. Dolina Wisły w granicach Parku spełnia kryteria wielu Konwencji i dyrektyw międzynarodowych z zakresu ochrony przyrody, co przełożyło się na stworzenie tu obszarów NATURA 2000” – podkreślono.

Zwrócono uwagę, że planowany do ustanowienia park krajobrazowy to także skupisko wielu cennych obiektów historycznych i kulturowych, „czego znamienitym przykładem jest położony w centralnej części parku Sandomierz – jedno z najstarszych miast Polski”.

Zdaniem autorów projektu proponowany park ma ogromny potencjał przyrodniczy i kulturowy. „Jego utworzenie mogłoby przyczynić się do zwiększenia dochodów gmin położonych na terenie parku, z działalności pozarolniczej w tym związanej z rozwojem turystyki (agroturystyki), produkcji ekologicznej żywności, jak również wyrobów regionalnych” – wskazano.

Sejmik województwa przyjął uchwałę jednogłośnie. Kolejnym krokiem będzie przedstawienie projektu właściwym miejscowo samorządom, a także regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, w celu uzgodnienia.(PAP)

wdz/ jann/

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this