Znajdź nas na

FAKTY

Trwa Forum Współpracy Polsko-Słowackiej poza obszarem transgranicznym!

Województwo świętokrzyskie leży zaledwie o 4 godziny drogi od Słowacji, a posiada ogromne walory turystyczne, klimatyczne, krajobrazowe, uzdrowiskowe, gospodarcze i edukacyjne – i te zalety regionu są podkreślane podczas trwającego w Podzamczu Forum Współpracy Polsko-Słowackiej poza Obszarem Transgranicznym. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Działalności Progress, a partnerem strategicznym: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Żylinsky Samosprawny Kraj.

– Od lat nasza współpraca gospodarcza, a w szczególności wymiana handlowa jest solidnym fundamentem relacji dwustronnych. Najbardziej perspektywicznymi obszarami współpracy są: energetyka, przemysł motoryzacyjny, budownictwo, nowoczesne technologie oraz przemysł rolno-spożywczy, który jest jedną z wiodących branż województwa świętokrzyskiego. Dziś chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na turystykę, która stanowi również bardzo ważną gałąź gospodarki zarówno dla regionu świętokrzyskiego jak również dla regionów przygranicznych naszego południowego sąsiada – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

Od 26 do 27 października w województwie świętokrzyskim, w Podzamczu obraduje “Forum Współpracy Polsko-Słowackiej poza Obszarem Transgranicznym”. Celem wydarzenia jest budowanie dobrych relacji polsko-słowackich, stworzenie możliwości współpracy pomiędzy partnerami z Polski i Słowacji, którzy będą omawiać kwestie wspólnych działań w dziedzinie gospodarki, turystyki, kultury, zdrowia i promocji.

Wzajemna współpraca

Organizatorzy Forum zaprosili partnerów z Żylinskiego Samospravnego Kraju do Podzamcza, gdzie dyskutują o gospodarce, turystyce i wzajemnej promocji, dzięki której będzie możliwy wzrost wymiany gospodarczej między regionami. W Forum biorą udział m.in.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Rozwoju Regionalnego Małgorzata Jarosińska-Jedynak, dyrektor Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szlachta, Ambasador Republiki Słowackiej j.e. Andrej Droba, przewodnicząca ŽSK Erika Jurinová, Konsul Republiki Słowackiej w Krakowie Sławomir Nagy, dyrektor Instytut Słowackiego w Warszawie – Adrian Kromka, a także przedstawiciele firm i instytucji poszukujących partnerów biznesowych, lub partnerów do wspólnej realizacji projektów transgranicznych.

Pierwszego dnia na Forum podkreślono doświadczenie w dotychczasowej współpracy polsko-słowackiej, rozmawiano o wyzwaniach we współpracy gospodarczej w okresie po pandemii, omówiono prawno-formalne warunki prowadzenia działalności gospodarczej na Słowacji oraz co mogą zyskać polscy przedsiębiorcy na współpracy ze Słowacją.
Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach mówił o europejskich funduszach regionalnych w nowej perspektywie finansowej. Dyskutowano także o tym, jak przygotować się do realizacji wspólnych projektów turystycznych oraz jak zarządzać produktami turystycznymi w pandemii.

Walory regionów

Świętokrzyskie jest jednym z najkorzystniej położonych regionów w kraju pod względem krajobrazowym. Dostępne są liczne szlaki pieszo-rowerowe, ale i uzdrowiska znane w całej Europie. Region może pochwalić się rozwiniętą infrastrukturą gospodarczą, edukacyjną, targową, relatywnie niskimi kosztami pracy, licznymi centrami logistycznymi, dużą ofertą terenów inwestycyjnych. Wysoka jakość towarów i usług sprawia, że oferta firm regionu znajduje nabywców nawet z dalekich zakątków świata. W związku z powyższym strona polska widzi duże perspektywy wzrostu wymiany gospodarczej ze Słowacją.

Strona słowacka prezentuje swoją ofertę zimową (przede wszystkim w Małej Fatrze), ofertę turystyki aktywnej oraz ofertę SPA. Uczestnicy mogą porównać smaki win prezentowanych przez największy winiarski region na Słowacji – Małokarpacki Szlak Winny oraz przez świętokrzyskie winnice.

Wieczór słowacki podsumuje i zamknie pierwszy dzień Forum. Dodatkiem artystycznym będzie widowisko „Jan III Sobieski z wizytą w Podzamczu na dziedzińcu Dworu Starostów Chęcińskich” oraz występ słowackiego zespołu Braci Jędrychowskich. Wydarzeniu będzie towarzyszyć otwarcie wystawy THIS IS SLOVAKIA.

– Podsumowując, w dobie tak dynamicznie zmieniających się uwarunkowań społecznych oraz gospodarczych, których jesteśmy świadkami i które dotyczą nas bezpośrednio na przestrzeni ostatnich lat, ważne jest aby umieć prawidłowo zdefiniować cele służące rozwojowi oraz działania dzięki którym będą one realizowane. Jestem przekonany, że płaszczyzna współpracy otwierająca się dzięki dzisiejszemu spotkaniu jest właśnie takim działaniem, stanowiącym impuls do dalszego wzmocnienia stosunków dwustronnych w zakresie jeszcze mocniejszego zacieśnienia relacji gospodarczo-społecznych między naszymi krajami – podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski.

Drugiego dnia Forum Współpracy Polsko-Słowackiej poza Obszarami Transgranicznymi uczestnicy będą zwiedzać atrakcje turystyczne województwa świętokrzyskiego.

Wydarzenie wpisuje się z kontakty polsko-słowackie i świętokrzysko-żylińskie, których elementem był m.in. udział marszałka województwa w Forum Gospodarczym w Popradzie oraz udział Zespołu „Bolechowiczanie” w Żylińskich Dożynkach.

  • Organizator: Fundacja Rozwoju Działalności Progress;
  • Partner Strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Żylinsky Samosprawny Kraj;
  • Partnerzy: Ambasada Republiki Słowackiej w Polsce, Konsulat Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie, Instytut Słowacki w Warszawie, Polska Organizacja Turystyczna, Regionalna Organizacja Tuystyczn Województwa Świętokrzyskiego, Instytut Studiów Wschodnich, Słowacko-Polska Izba Handlowa, Gmina Nowiny, Wasza Turystyka, Grupa V4 Legal.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this