Znajdź nas na

FAKTY

Trwa inauguracyjna sesja Rady Miasta Ostrowca Św.! [FOTO]

23 radnych odebrało zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, a zaświadczenie o wyborze na prezydenta Ostrowca Św. – Artur Łakomiec. Wszystko to podczas dzisiejszej (6 maja) inauguracyjnej sesji. Jak na razie niespodzianek nie było. Przewodniczącą kolejnej kadencji rady została Irena Renduda-Dudek.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Stanisław Choinka, Przemysław Cielecki, Mateusz Czeremcha, Artur Ćmikiewicz, Małgorzata Dybiec, Marek Giemza, Artur Głąb, Elżbieta Helicka, Kamil Kutryba, Mariusz Łata, Krzysztof Ołownia, Andrzej Pałka, Aron Pietruszka, Joanna Pikus, Irena Renduda-Dudek, Artur Rutkowski, Małgorzata Stafijowska, Kamil Stelmasik, Daniel Strojny, Justyna Palczak, Paweł Walesic, Marta Woźnicka-Kuzdak i Artur Zawadzki – to radni, którzy podczas dzisiejszej (poniedziałek, 6 maja) sesji Rady Miasta Ostrowca Św. odebrali zaświadczenie o wyborze na radnego, a także złożyli uroczyste ślubowanie.

– Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców – słowa ślubowania czytała prowadząca obrady sesji Irena Renduda-Dudek.  Po odczytaniu roty wywołani kolejno radni wypowiadali słowo: „ślubuję”, a część z nich dodała również: „Tak mi dopomóż Bóg”.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Artur Głąb konta Irena Renduda-Dudek – czyli wyborów przewodniczącego!

W porządku obrad dzisiejszej sesji znalazł się również punkt dotyczący wyboru przewodniczącego Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Bowiem w  myśl art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz na podstawie § 38 ust.1 uchwały Nr LVI/600/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 238 poz. 2742 z późn. zm.), na pierwszej sesji radni wybierają ze swego grona przewodniczącego rady w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

Stanisław Choinka na stanowisko przewodniczącego Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego rekomendował  Irenę Rendudę-Dudek, Krzysztof Ołownia zgłosił zaś kandydaturę Artura Głąba. 

Do komisji skrutacyjnej zaproponowani zostali  kandydaci wskazani przez Mariusza Łatę (Daniel Strojny, Aron Pietruszka, Artur Ćmikiewicz) oraz Krzysztofa Ołownię (Mateusz Czeremcha, Elżbieta Helicka i Przemysław Cielecki). Ponieważ w komisji skrutacyjnej  może znaleźć się od 3 do 5 osób, zarządzono głosowanie.  

Artur Łakomiec, prezydent Ostrowca Św.
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Tuż przed głosowaniem Mateusz Czeremcha dopytywał, czy będzie możliwość zadawania pytań kandydatom na przewodniczącego Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. 

Po przerwie odbyło się głosowanie członków na kandydatów komisji skrutacyjnej. 

I tak Daniel Strojny uzyskał 14 głosów „za”, przeciwko – 1, wstrzymało się – 8 osób,

Artur Ćmikiewicz 17 głosów „za”, przeciwko – 1,  5 wstrzymało się,  Aron Pietruszka otrzymał 15 głosów  „za” , przeciwko – 6, 2 wstrzymało się od głosu, Mateusz Czeremcha – 9 głosów „za”, 2 przeciwko, od głosu wstrzymało się 12, Elżbieta Helicka –  „za” 11 głosów , przeciwko – 2, wstrzymało się 10, Przemysław Cielecki – „za” 6 głosów,, przeciwko –  7, wstrzymało się – 10 radnych.

W składzie komisji skrutacyjnej znaleźli się: Daniel Strojny, Artur Ćmikieiwcz, Aron Pietruszka, Mateusz Czeremcha i Elżbieta Helicka.  

Kandydatom na przewodniczących pytania zadawali Mateusz Czerecha, Krzysztof Ołownia i Przemysław Cielecki. Mateusz Czeremcha pytał kandydatów czy radni radny miasta będą mieli pełną swobodę wypowiedzi w sprawach różnych, w tym również będą mogli przytoczyć treść złożonej interpelacji. Krzysztof Ołownia pytał z kole czy radni wrócą do tradycji sesji zwyczajnych. Dodał, że do tej pory sesji zwyczajnych nie było zbyt wiele. Przemysław Cielecki z kolei pytał o to czy mieszkańcy Ostrowca Św. będą mogli swobodnie zadać pytanie w sprawach różnych (bez zgłaszania takiej prośby przed sesją).

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Na pytania radnych odpowiedziała jako pierwsza Irena Renduda-Dudek

– Powiem tak, jest Statut, który nas obowiązuje. W statucie pierwsza wypowiedź trwa pięć minut, druga ewentualnie ad vocem, bodajże 3 minuty. Do tej pory, jak mnie państwo znacie, a wiele osób mnie tu zna na tej sali, było tak, że nie do końca, po prostu przestrzegałam tej zasady. Choćby dlatego, że chciałam, żeby się radny wypowiedział bardziej wnikliwie, niejednokrotnie zabierał głos jeszcze kilkakrotnie w danym temacie, jeśli nie uzyskał wystarczającej odpowiedzi na swoje pytanie i myślę, że jeśli zostanę przewodniczącą rady miasta, nie będę stosować jakiś tam specjalnych ograniczeń, chyba, żeby temat zbaczał na jakieś inne tematy nie związane z danym projektem uchwały, wynikająca to sytuacja z porządku obrad. Natomiast tak, będę starała się jak dotychczas pozwalać państwu na swobodne wypowiedzi, bo uważam, że nieraz rodzi się jeszcze jakieś pytanie w trakcie i takie ograniczanie to,  myślę, że chya nie, że chyba powinniśmy się swobodnie wypowiadać  – mówiła Irena Renduda-Rudek.

Irena Renduda-Dudek fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Odniosła się również do tematu sesji nadzwyczajnych.

– Zarówno jedne i drugie sesje są niezbędne. Są tematy, które wymagają błyskawicznego podjęcia decyzji i szybkiego zareagowania na powiedzmy projekt, który wniesie do nas, tu pod obrady, pan prezydent miasta i wtedy uważam, że przy niewielkiej liczbie tematów, będziemy na pewno dalej kontynuować sesje nadzwyczajne. natomiast tak jak pan wspomniał podstawą są sesje zwyczajne i myślę, że takie sesje powinny w zasadzie mieć miejsce. Bo tu jest większa swoboda wypowiedzi i są sprawy różne, gdzie radny też może zabrać głos. Przy sesjach nadzwyczajnych akurat takiej możliwości specjalnie nie ma – odpowiadała na pytania Krzysztofa Ołowni Irena Renduda-Dudek.   

Radna, kandydatka na przewodniczącą rady,  wypowiadała się również na temat możliwości zadawania pytań.  

– No nie przypominam sobie szanowni państwo, żebym kiedykolwiek nie pozwoliła mieszkańcowi  miasta zabrać głosu, który przybył na sesję. Oczywiście w sprawach różnych. Natomiast myślę, że w dalszym ciągu, jeśli zostanę przewodniczącą, będzie taka możliwość kontynuowana. Bo każdy mieszkaniec ma możliwość przyjścia na sesję, zabrania głosu i po prostu byłoby przynajmniej mówiąc delikatnie nietaktem z mojej strony, gdybym mieszkańcowi nie pozwoliła zabrać głos w sprawie, która go interesuje, a może nie miał możliwości przekazać, go w inny sposób, czy w innym czasie  – podsumowała Irena Renduda-Dudek.   

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Głos zabrał również Artur Głąb, kandydat na przewodniczącego Rady Miasta Ostrowca Św. wskazany przez Krzysztofa Ołownię. 

– Uważam, że radny powinien mieć możliwość przedstawienia treści swojej interpelacji, zapytania radnego, czy pytania radnego w tych sprawach właśnie różnych, bo niejednokrotnie jak do tej pory byliśmy obserwatorami tutaj wspólnego naszego debatowania, sprawy, które były wygłaszane na tym forum, zyskiwały duże poparcie i niejednokrotnie przyśpieszenie ich realizacji było dość szybkie. Także uważam, że jeśli oczywiście interes społeczny jest tu na względzie, a nie jakieś czyjeś być może zbędne uwagi, to jak najbardziej taka swoboda wypowiedzi w tym punkcie powinna mieć miejsce – mówił Artur Głąb.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Poruszył temat sesji zwyczajnych i nadzwyczajnych. Podkreślał, że sesje powinny być zaplanowane, a tylko w wyjątkowych sytuacjach powinny odbywać się sesje nadzwyczajne.  Dodał, że niejednokrotnie radni z jego Klubu  prosili aby sesje miały charakter planowany, aby były to sesje zwyczajne. Zdaniem radnego buduje to pewne możliwości dla  radnych, osób które pracują i prezesów spółek, aby mogli w tych sesjach uczestniczyć.  

– Co do trzeciego pytania, co do możliwości zabrania głosu mieszkańców w sprawach różnych, jak najbardziej taka możliwość powinna istnieć. Oczywiście w granicach przepisów prawnych, które obowiązują – podsumował Artur Głąb.    

Przewodniczącym Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego została Irena Renduda-Dudek. 

Zagłosowało na nią 15 radnych, 3 wstrzymało się od głosu, 3 było przeciwko jej kandydaturze. Wiceprzewodniczącymi rady zostali: Joanna Pikus i Stanisław Choinka.

Galeria fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-1
NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-1

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-2
NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-2

NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-3
NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-3

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-4
NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-4

NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-5
NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-5

NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-15
NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-15

NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-14
NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-14

NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-13
NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-13

NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-12
NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-12

Irena Renduda-Dudek fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Irena Renduda-Dudek fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-11
NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-11

NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-10
NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-10

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-9
NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-9

NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-8
NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-8

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-7
NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-7

NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-6
NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-6

NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-25
NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-25

NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-24
NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-24

NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-23
NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-23

NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-22
NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-22

NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-21
NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-21

NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-20
NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-20

NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-19
NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-19

NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-18
NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-18

NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-17
NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-17

NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-16
NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-16

NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-26
NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-26

NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-27
NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-27

NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-28
NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-28

NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-29
NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-29

NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-30
NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-30

NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-31
NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-31

Artur Łakomiec, prezydent Ostrowca Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Artur Łakomiec, prezydent Ostrowca Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-32
NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-32

NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-33
NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-33

NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-34
NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-34

NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-35
NaOSTROinfo Sesja RM Oc 2024-35

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this