Znajdź nas na

FAKTY

Trzeba w ludzi uwierzyć i z ludźmi rozmawiać! Dyskutowali o przyszłości lokalnej polityki społecznej!

Ikony polityki społecznej w Polsce – dr hab. Marek Rymsza i Paweł Jordan byli gośćmi specjalnymi seminarium edukacyjnego z zakresu polityki społecznej, które odbyło się w poniedziałek, 16 grudnia w Ostrowieckim Browarze Kultury. W trakcie wydarzenia krótkie prezentacje przedstawili także mieszkańcy, biorący udział w programie Akcja Aktywizacja. – To bardzo udany projekt. Dostaliśmy pomoc, ukończyliśmy kursy, w tej chwili jesteśmy w trakcie odbywania staży, na pewno większość z nas dostanie zatrudnienie – mówi Katarzyna Puka, reprezentująca jedną z grup, biorących udział w projekcie – osoby z rodzin z wyzwaniami.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Projekt Akcja Aktywizacja jest realizowany przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Okres jego realizacji przewidziano na lata 2019-2021.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności oraz kompetencji społecznych, zwiększenie motywacji do działania i zmiany sytuacji życiowej u uczestników projektu, a także częściowo ich środowisk lokalnych poprzez aktywny udział w działaniach Organizowania Społeczności Lokalnej, warsztatach aktywizacji społecznej, zapewnienie kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia psychologicznego obejmującego w razie konieczności terapię uzależnień, a także mediacje, profilaktykę zdrowotną. Skorzystanie ze wsparcia doradcy zawodowego (grupowego i indywidualnego) oraz zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie kreowania wizerunku na potrzeby rynku pracy – kreator zawodu. Podniesienie, uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych przez uczestników projektu w wysokiej jakości kursach zawodowych zgodnych z aktualnymi potrzebami lokalnego rynku pracy oraz indywidualnymi predyspozycjami i oczekiwaniami uczestników projektu. Zdobycie doświadczenia zawodowego oraz kompetencji miękkich przez uczestników projektu poprzez udział w 3-ch lub 6-cio miesięcznych stażach zawodowych oraz zatrudnienia wspomaganego pod okiem Trenera Pracy, a w konsekwencji zdobycie zatrudnienia.

– Akcja aktywizacja to źródło finansowania działań, które podjęliśmy w zeszłym roku. Narzędzia organizowania społeczności lokalnej uczyliśmy się przez cały ubiegły rok. W tym roku wdrażamy je już w ośrodku. Wspólnie z partnerami napisaliśmy projekt, uzyskaliśmy finansowanie, aby zrealizować przedsięwzięcie – wyjaśnia Magdalena Salwerowicz, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Pozyskane środki finansowe małe nie są, bo wynoszą 4 mln zł. W projekcie biorą udział podopieczni ostrowieckiego MOPS-u.

– Poprzez nasze analizy doszliśmy do wniosku, że trzeba skategoryzować i nazwać grupy z największymi problemami. W związku z tym, że rewitalizacja społeczna jest bardzo potrzebna, oprócz osób niepełnosprawnych, bezdomnych, w projekcie biorą udział także rodziny z wyzwaniami i mieszkańcami Częstocic. Naszym głównym celem jest pomóc osobom wyjść z pomocy społecznej, aby potrafili sobie radzić sami, już bez pomocy ośrodka – dodaje kierownik MOPS-u.

Barbara Bąbska, przedstawiciel lidera projektu Akcja aktywizacja – Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, w projekcie pełniąca funkcję eksperta do spraw organizowania społeczności lokalnej dodaje, że pomysł na organizację ubiegłotygodniowej konferencji wywodzi się z projektu, którego liderem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.

– Projekt skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ma takie zadania, związane z aktywizacją społeczną i zawodową. A dodatkowo wdrażamy model organizowania społeczności lokalnej, polegający na odkrywaniu potencjału społeczności i skierowaniu go w stronę pozytywnych zmian. W projekcie pracujemy z czterema grupami: przedstawicielami osiedla Częstocice, grupą bezdomnych, grupą z niepełnosprawnością psychiczną i somatyczną i rodzinami z wyzwaniami. Pracują z nimi organizatorzy społeczności lokalnej, starając się najpierw odkrywać potencjał tych ludzi i budować na nim zmianę wyjścia z trudnej sytuacji, czy uaktywnienia się w życiu społecznym – wyjaśnia Barbara Bąbska.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Przyznaje, że o efektach będzie można mówić dopiero w 2021 roku, ponieważ projekt trwa trzy lata. Pierwsze postępy jednak już się pojawiły. Ludzie stali się bardziej aktywni, zrealizowali kilka inicjatyw sąsiedzkich, 12 wydarzeń sąsiedzkich, które sami wymyślili, przygotowali plan ich organizacji i włączyli w to otoczenie.

– Trzeba w ludzi uwierzyć i z ludźmi rozmawiać. Nie tylko o problemach, jak to zwykle bywa, ale i o ich potrzebach, ich zainteresowaniach, o tym co potrafią lub czym się zajmowali – dodaje Babara Bąbska.

.Podczas trwającego sześć godzin wydarzenia można było także usłyszeć wnioski samych zainteresowanych.

Elżbieta Kunat reprezentująca mieszkańców dzielnicy Częstocice podkreśla, że to bardzo dobry projekt, który służy wielu osobom.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Chcieliśmy przedstawić naszą zmieniającą się okolicę w innym świetle. Pokazać, że także nasze otoczenie się zmienia. Od lat przyczepiona jest do nas łatka, że to jest najgorsza i najbardziej zapomniana dzielnica naszego miasta. Często słyszymy też, że jesteśmy najgorszą z dzielnic, bo mamy sporo osób z problemami. Prawda jest zupełnie inna – wyjaśnia.

Uważa, że projekt „Akcja aktywizacja” zbliża i integruje ludzi. Podczas jego realizacji skupiali się na różnych działaniach, w które włączali się bardzo chętnie mieszkańcy osiedla, dzielnicy.

– Przy byłej cukrowni zrewitalizowany został plac. Teraz jest to bardzo fajny plac zabaw i teren rekreacyjny. Od lat składaliśmy wnioski, żeby coś się tam wydarzyło, żeby powstał plac zabaw dla dzieci. Tak naprawdę rodzice nie mieli gdzie z dziećmi wychodzić, żeby te mogły się pobawić i poprzebywać na świeżym powietrzu. Także i nam, dorosłym ta rewitalizacja wyszła na dobre. Mogłyśmy zrealizować pomysł na wydarzenie – wspólne ubieranie choinki, w którym wzięło udział sporo osób – podsumowuje.

O tym, że jako grupie osób z niepełnosprawnościami udało się im już osiągnąć bardzo dużo mówi Paulina Wabik, choć przyznaje, że początki lekkie nie były.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Większość osób sceptycznie podchodziła do tego projektu i ciężko było nas wyciągnąć z domu. To chyba było największe wyzwanie dla pracownika społecznego. Teraz jest znacznie lepiej, otworzyliśmy się na ludzi, udało się nam wyjść do społeczeństwa. Zobaczyliśmy, że ludzie nie traktują nas inaczej. Jest nam na pewno znacznie łatwiej – wyjaśnia.

Organizowali różne inicjatywy, jak warsztaty z robienia karmników, które zawisły w różnego rodzaju instytucjach, odbyły się warsztaty z lepienia pierogów, czy pieczenia pierników, które rozdane zostały podczas rozświetlania choinki na ostrowieckim Rynku. Uczestniczyli także w ubieraniu choinki w Częstocicach.

– Chętnie namawiamy innych, aby brali udział w takich inicjatywach. Moim zdaniem jest to duży krok w przyszłość. Jest to sposób na to, aby rozwinąć swój potencjał, pokazać mocne strony, które zawsze w nas były, a samemu ciężko było często do nich dotrzeć – dodaje.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Katarzyna Puka, reprezentująca rodziny z wyzwaniami przyznaje, że pierwszą osobą, która do nich trafiła, aby o projekcie opowiedzieć była pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.

– To też osoba, która nas prowadzi. Zachęciła nas do udziału w projekcie, pokazując, jakie korzyści z tego wypływają i cały czas nas motywowała do działania. Zaangażowaliśmy się najpierw w spotkania, na których dowiedzieliśmy się na czym polega organizowanie społeczności lokalnej, co możemy zrobić, do kogo się zwrócić, jakie mamy na to środki. Zaczęliśmy działać. Zależało nam także na tym, aby w projekcie uczestniczyły także dzieci. Zachęciliśmy sąsiadów, osoby bliskie. Organizowaliśmy różnego rodzaju wydarzenia jak: Andrzejki, czy zajęcia z garncarstwa w przedszkolu specjalnym. Była też okazja na zrobienie wspólnych zdjęć. Odbyły się też tańce w Szkole Tańca Twist i spotkanie z kosmetyczką – wylicza.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Uważa, że to bardzo udany projekt.

– Dostaliśmy pomoc, ukończyliśmy kursy, w tej chwili jesteśmy w trakcie odbywania staży, na pewno większość z nas dostanie zatrudnienie. Tym bardziej, że chodziło o to, aby tym mamom i tatom pokazać, że zdziałać można wiele, tym bardziej, że większość nas to osoby samotnie wychowujące dzieci. Jest nam trudniej radzić sobie z tymi problemami. Otworzono przed nami furtkę. Mam nadzieję, że inni też uzyskają taką pomoc i będzie to działać dalej – podsumowuje.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this