Znajdź nas na

FAKTY

Uczyć się przez całe życie!

Województwo świętokrzyskie stawia duży krok w stronę stworzenia regionalnego systemu promocji edukacji przez całe życie, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy regionu na każdym etapie życia – zarówno młodzież jak i osoby dorosłe. Dziś w urzędzie marszałkowskim odbyło się Inauguracyjne Spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, podczas którego marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik wręczyli przedstawicielom kluczowych regionalnych instytucji zaproszenia do udziału w pracach Zespołu.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Wojewódzki Zespół Koordynacji, który powołany zostanie na poziomie każdego województwa jest jednym z zadań projektu pn. ,,Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.  Wojewódzki Zespół jako sieć współpracy i wymiany doświadczeń w regionie świętokrzyskim w zakresie uczenia się przez całe życie będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

– Spotkaliśmy się dzisiaj, aby oficjalnie rozpocząć pracę Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, który stanowić będzie sieć współpracy i wymiany doświadczeń w regionie świętokrzyskim w zakresie uczenia się przez całe życie – mówi marszałek Andrzej Bętkowski. I jak dodaje –  Powołany zespół, w którego skład wchodzić będą Państwo jako przedstawiciele kluczowych regionalnych instytucji będzie ciałem opiniodawczo-doradczym dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie koordynacji wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 w naszym regionie.

Celem projektu, jak i Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji jest wdrożenie opracowanej na szczeblu krajowym Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 na poziomie regionalnym dostosowując ją do specyfiki gospodarki województwa świętokrzyskiego przy wykorzystaniu potencjału, wiedzy oraz doświadczenia instytucji 5 filarów gospodarki, stanowiących Wojewódzki Zespół Koordynacji (przedstawiciele oświaty, rynku pracy i gospodarki, instytucji wdrażających programy współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich oraz instytucji dialogu społecznego).

Jak informuje wicemarszałek Renata Janik – Głównym zadaniem Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji będzie wspieranie szkolnictwa branżowego i idei uczenia się przez całe życie na potrzeby przygotowania przyszłych pracowników dla gospodarki regionu. Wypracowane  rekomendacje,  a także  działania promocyjne  Zespołu przyczynią się do zwiększenia liczby młodych osób wybierających ,,fach w ręku”, a także osób dorosłych inwestujących w siebie poprzez ciągle podnoszenie lub uzupełnianie swoich kwalifikacji – podkreśla wicemarszałek.

Zaproszenie do prac w Zespole przyjęli: Miłosz Pamuła, wiceprezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej “Starachowice”, Edyta Suchoń, prezes Zarządu Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego w Kielcach, ​Justyna Harenza, prezes Zarządu Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Kielcach, Andrzej Mochoń, prezes Zarządu Targów Kielce S.A., prof. Elżbieta Trafiałek, przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, Piotr Prędota, członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, Małgorzata Stafijowska, przewodnicząca Konwentu dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Świętokrzyskiego, Jerzy Kolarz, Starosta Buski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego, Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Marek Banasik, prezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych  Lewiatan w Kielcach, prof. Artur Maciąg, prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Politechniki Świętokrzyskiej, dr Barbara Gawdzik, prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Beata Gawęcka-Ajchel, regionalny lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – Instytut Badań Edukacyjnych, Jacek Wołowiec, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Cezary Tkaczyk, Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego:  Katarzyna Kubicka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Piotr Kisiel, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki  i Spraw Zagranicznych.

Dzięki podjętej inicjatywie, w perspektywie najbliższych lat powstanie w regionie świętokrzyskim przejrzysty model wspierania i promowania edukacji zawodowej, doradztwa zawodowego oraz szeroko pojętego uczenia się przez całe życie wypracowanego podczas spotkań Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji ułatwiający mieszkańcom regionu podejmowanie trafnych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Realizacja projektu oraz kadencja Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji przewidziana jest od 1 stycznia 2022 roku do końca 2026 roku. Całkowity koszt projektu: 22,5 mln złotych.

Wojewódzki Urząd Pracy jako koordynator działań, wskazywać będzie mieszkańcom regionu indywidualne możliwości kształcenia i dalszego rozwijania lub pozyskiwania kwalifikacji, przy pełnym wykorzystaniu potencjału oraz zarekomendowanych rozwiązań Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this