Znajdź nas na

FAKTY

Wieloletni prezes Zarządu MWiK chce „powalczyć o fotel” prezydenta! Twierdzi, że bierze odpowiedzialność za teraźniejszość i przyszłość. Co z przeszłością? 

– Wiceprezydent Artur Łakomiec to doświadczony samorządowiec (…) Dotychczas miałem przyjemność współpracować z Panem Arturem w wielu obszarach zarządzania miastem. Jego bogaty staż pracy w administracji państwowej oraz skuteczność zaowocowały dzisiejszym wydarzeniem (…) – tak w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim 2 stycznia 2023 roku o Arturze Łakomcu mówił Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Św. Wygląda jednak na to, że Artur Łakomiec (który w przeszłości pełnił m.in. funkcję prezesa Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowcu Św.) bierze odpowiedzialność za teraźniejszość i przyszłość Ostrowca Świętokrzyskiego. Co zatem z przeszłością? Co ciekawe spotkanie członków i sympatyków Koalicji Tak! dla Samorządu rozpoczęła Justyna Łada, aktualny dyrektor Biura Wystaw Artystycznych.

Artur Łakomiec, wiceprezydent Ostrowca Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Ponad rok temu wziąłem odpowiedzialność za Ostrowiec Świętokrzyski, ostrowiecki samorząd, a przede wszystkim za naszych mieszkańców. Nasze miasto dzięki pracy i zaangażowaniu wielu ludzi ciągle się rozwija i zmienia nieustannie. Dbamy o infrastrukturę drogową, dbamy przede wszystkim też o zdrowie, ekologię, dbamy też o edukację i rozwój naszej młodzieży.  Dbamy też o komfort naszych seniorów i ostrowieckich rodzin – mówił podczas spotkania członków i sympatyków Koalicja Tak! dla samorządu Artur Łakomiec, wiceprezydent mianowany na to stanowisko z początkiem 2023 roku przez Jarosława Górczyńskiego, prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego 

Krótka retrospekcja!

Artur Łakomiec na stanowisko wiceprezydenta powołany został z początkiem stycznia 2023 roku przez Jarosława Górczyńskiego, prezydenta Ostrowca Św. Prezydent wówczas tak rekomendował wybranego przez siebie kandydata:

– Pan Artur Łakomiec do tej pory współpracował ze mną na różnych polach. Pracował przez kilka lat pełniąc funkcję wiceprezesa jednej z naszych Spółek, ostatnie cztery lata był prezesem Miejskich Wodociągów i Kanalizacji, wcześniej posiadał doświadczenie samorządowe, bardzo dobre doświadczenie samorządowe, więc to doświadczenie i jego zaangażowanie  zaowocowało dzisiaj tym, że objął funkcję pierwszego wiceprezydenta – mówił 2 stycznia 2023 roku Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Św.  

Informowaliśmy o tym tutaj:

Bezpośrednim nadzorem Artura Łakomca objęte zostały wówczas: Miejskie Centrum Kultury,  Biuro Wystaw Artystycznych, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, jak również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Z artykułu „Tańsza woda już w kranach” z 2020 roku
Źródło: jaroslawgorczynski.pl

Przypomnijmy, że w marcu 2023 roku  prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratur Krajowej w Katowicach przedstawił Jarosławowi Górczyńskiemu łącznie pięć zarzutów przyjęcia korzyści majątkowych w łącznej kwoce 40 tysięcy złotych w związku z pełnieniem funkcji publicznej prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego kwalifikowane z art. 228 § 1 kk oraz art. 230 § 1 kk, które zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

W pierwszym kwartale 2023 roku podczas publicznych wystąpień Artur Łakomiec mówił o domniemaniu niewinności wobec Jarosława Górczyńskiego, którego zatrzymało wówczas po raz pierwszy –  Centralne Biuro Antykorupcyjne. 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja podziękowały za lata pracy kolejnemu pracownikowi.
Źródło: jaroslawgorczynski.pl

14 marca 2023 roku apelował nawet:

–  Chciałbym tylko państwu przypomnieć, że jest w Polsce zasada domniemania niewinności, więc nie chciałbym tutaj, żeby wykorzystywać tę sytuację do celów politycznych i cały czas wierzymy w to, że sprawa zakończy się pozytywnie. Nie ukrywamy, że już od paru miesięcy dochodziły sygnały, że przeciwnicy polityczni coś szykują na naszego prezydenta. Chciałbym tylko państwu  przypomnieć zdarzenie z 2016 roku, gdzie na Klubie Prawa i Sprawiedliwości  padły słowa, że jeżeli prezydenta Górczyńskiego nie zamkniemy, to nie wygramy z nim wyborów – dodał wiceprezydent.  

Ponieważ wiceprezydent nie podał konkretów, na skrzynkę mailową sekretariatu Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. 16 marca 2023 roku przesłaliśmy pytania, prosząc o podanie źródła informacji, na którą powołał się wiceprezydent. W jakiej formie Urząd Miasta w Ostrowcu Św. otrzymywał sygnały, dotyczące działań prowadzonych przeciwko prezydentowi Ostrowca Św.? Prosiliśmy  o przesłanie materiałów, które świadczyłyby o tym fakcie? Czego dotyczyły „sygnały”, o których mówił wiceprezydent? Czy sprawa została zgłoszona do właściwych służb? Jeśli tak jakich i kiedy? Niestety do dziś nie otrzymaliśmy żadnych dokumentów, które potwierdziłyby słowa wiceprezydenta. 

–  W odpowiedzi na Pani e-mail z dnia 16 marca 2023 roku, który wpłynął do sekretariatu Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego informuję, że żądana informacja nie ma charakteru informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, która byłaby w posiadaniu Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i Urząd Miasta byłby zobowiązany do jej udostępnienia w trybie  wskazanym w /w ustawie – 30 marca 2023 roku odpisała Anna Woś. Co ciekawe podkreślaliśmy wówczas, że przesłane zapytanie nie ma charakteru informacji publicznej, a jest pytaniem dziennikarskim, skierowanym do wiceprezydenta. 

– Dzień dobry, W nawiązaniu do Pani maila informujemy, że Urząd Miasta udziela informacji zgodnie z art. 3a prawa prasowego: „Art. 3a. W zakresie prawa dostępu prasy do informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej „. Odpowiedź na Pani zapytanie została udzielona w dniu 30 marca 2023 r.” – kontynuowała urzędniczka. Zastanawiający jest zatem fakt obecności prezydenta w innych lokalnych mediach, kiedy odpowiada na „spontaniczne” pytania, które nie są wnioskami w trybie dostępu do informacji publicznej. Czy ostrowiecki urząd stosuje podwójne standardy wobec dziennikarzy?

Przypomnijmy, że zgodnie z Ustawa Prawo Prasowe (Art. 44):  „1. Kto utrudnia lub tłumi krytykę prasową – podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”

Z biegiem czasu akcje w obronie prezydenta znikały z przestrzeni publicznej. Mianowany przez Jarosława Górczyńskiego wiceprezydent przejął obowiązki prezydenta. Coraz częściej wypowiadał się publicznie.  Wśród naszych Czytelników „zasłynął” m.in.: ze stwierdzenia, że cyt.: „mamy więcej rolników w Ostrowcu Świętokrzyskim niż gmina Bałtów”.

Pisaliśmy o tym tutaj:

Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać – Walt Disney. Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania – również Walt Disney

Teraz Artur Łakomiec postanowił sprawdzić swoje siły „w walce o fotel” prezydenta Ostrowca Św. Podczas spotkania członków i sympatyków Koalicji Tak! dla samorządu, które wczoraj (sobota, 10 lutego) rozpoczęła Justyna Łada, aktualny dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Św., poinformował o swoich zamiarach.

– (…) Jednak Ostrowiec Św. potrzebuje teraz przede wszystkim stabilizacji, konkretnego rozwoju i przede wszystkim mocnych inwestycji. Szanowni państwo żyjemy niezwykle szybko i dynamicznie w zmieniającym się świecie i naszą wspólną odpowiedzialnością jest podejmowanie mądrych, a przede wszystkim odpowiedzialnych decyzji. To nie jest czas na eksperymenty, zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę sytuację geopolityczną naszego regionu.Ostrowiec Świętokrzyski to moje miasto. Tu się urodziłem i wychowałem, na ostrowieckim Słonku. Tu też zawarłem związek małżeński, założyłem rodzinę. Tu pracuję i żyję na co dzień. To miasto Ostrowiec Świętokrzyski jest w moim sercu – mówił wiceprezydent.

Przypomnijmy, że podczas ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Św., jaka odbyła się 30 stycznia 2024 roku w porządku obrad znalazła się uchwała, zgodnie z którą gmina  zaciągnie  kredyt długoterminowy do kwoty 30 000 000 zł. Spłata rat kredytu ma nastąpić w latach 2025-2029 i dokonywana będzie z dochodów własnych gminy. 

Nie można budować swojej przyszłości, nie pamiętając o przeszłości”. 

Podczas sobotniego spotkania sympatyków i członków Koalicji Tak! dla samorządu Artur Łakomiec zapewniał, że zna silne i słabe strony Ostrowca Św., a także chce mu zapewnić stabilną przyszłość.     

– (…) Dlatego podjąłem jedną z najważniejszych decyzji w swoim życiu. I chciałbym z państwem się tą decyzją podzielić. Będę kandydował i ubiegał się o fotel prezydenta, o urząd prezydenta miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Biorę odpowiedzialność za teraźniejszość i przyszłość Ostrowca Świętokrzyskiego i  naszych mieszkańców (…) – mówił wiceprezydent.

Niestety wiceprezydent nie wspomniał o przeszłości, a zgodnie ze znaną maksymą „nie można budować swojej przyszłości, nie pamiętając o przeszłości”. 

Przypomnijmy więc kilka faktów z oświadczeń majątkowych aktualnego wiceprezydenta miasta. I tak  zgodnie z oświadczeniem majątkowym z 26 maja 2020 roku Artur Łakomiec jako prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowcu Św. zarobił 184 134,02 zł, a także 22 458,05 zł z Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

Zgodnie z oświadczeniem z 26 kwietnia 2021 roku wykazał – 326 497, 78 zł ( prezes Zarządu MWiK w Ostrowcu Św.) i 22 646,49 zł z Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Zgodnie z oświadczeniem z 14 kwietnia 2022 roku – 303 776,53 zł – prezes Zarządu MWiK w Ostrowcu Św. i  Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 24 030, 96 zł

Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

Zgodnie z oświadczeniem z 31 grudnia 2022 roku – 312 954, 18 zł za 2022 r., Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 16 636, 92 zł, a także Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 2500 zł za 2022 r, a zgodnie z oświadczeniem z 1 stycznia 2023 roku również 448 zł z umowy zlecenia.

Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.
Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

Wśród osób, które pojawiły się podczas spotkania sympatyków znalazł się Adam Jarubas, Arkadiusz Bąk, Marzena Okła-Drewnowicz, Eligiusz Mich, Marzena Dębnika, Dariusz Wierzbiński, Agnieszka Rogalińska, Mariusz Łata, Joanna Pikus, Robert Rogala, Dariusz Czupryński, Andrzej Jabłoński, Danuta Barańska, Marcin Marzec, Aron Pietruszka, Artur Zawadzki, Mariusz Pasternak, Irena Rendud-Dudek, Karol Wójcik, Beata Duda, Stanisław Choinka, czy Józef Grabowski.

Do tematu wrócimy już wkrótce. 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this