Znajdź nas na

FAKTY

Wiemy jakie kwoty w 2021 roku zarobili prezesi i dyrektorzy miejskich spółek i zakładów!

Blisko 2 miliony złotych zarobili w sumie w 2021 roku (według najnowszych oświadczeń majątkowych) prezesi i dyrektorzy Spółek, a także zakładów miejskich w Ostrowcu Św. „Rekordzistami” są: Dariusz Wojtas, prezes Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, który w 2021 roku zarobił 314 267 zł, a także Artur Łakomiec, prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowcu Św., który według oświadczenia majątkowego z 14 kwietnia 2022 roku, w 2021 roku zarobił 303 776,53. Zbigniew Bień, prezes Zarządu Zakładu Usług Pogrzebowych w Ostrowcu Św. w roku 2021 zarobił 215 731, 72 zł, a Małgorzata Kostrzewa, była już prezes OTBS-u w ubiegłym roku osiągnęła dochód w wysokości 211 924,86 zł.

Źródło: Adobe Stock

Blisko 2 miliony złotych, to kwota jaką wspólnie w 2021 roku zarobili prezesi spółek  i zakładów miejskich w Ostrowcu Św. Zarobki niektórych z nich wzrosły w stosunku do roku 2020. Co ciekawe są i tacy, którzy zasiadają w kilku radach nadzorczych miejskich Spółek, skąd również pobierają dochód. Część z nich posiada kilka mieszkań, inni kupili działki od gminy Ostrowiec Św., jeszcze inni mają po kilka samochodów. 

Agnieszka Rogalińska, według oświadczenia majątkowego z 31 grudnia 2021 roku od 1 stycznia 2022 roku pełni funkcję  dyrektora Centrum Rozwoju Lokalnego Sp. z.o.o  przy ulicy Sandomierskiej 26. Jeszcze jako prezes Agencji Rozwoju Lokalnego zarobiła 147 126, 72 zł brutto. Jako radna Rady Powiatu Ostrowieckiego otrzymała dietę w wysokości  22 546, 68 zł. W walucie polskiej zgromadziła około 90 500 zł. Posiada mieszkanie o powierzchni 59,50 metrów kwadratowych (odrębna własność) i wartości 150 000 zł, a także udział w wysokości 5950/757531 w działce gruntu numer 90/17 o powierzchni 706 metrów kwadratowych, związanej z lokalem wymienionym powyżej o wartości 500 zł.

Fragment oświadczenia majątkowego Agnieszki Rogalińskiej z 31 grudnia 2021 roku Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.
Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

Jest współwłaścicielem samochodu marki Hyundai Tucson z 2005 roku i samochodu marki Alfa Romeo Giulietta z 2011 roku.

Przypomnijmy, że Agencja Rozwoju Lokalnego, której prezesem Zarządu była Agnieszka Rogalińska,  wygenerowała  stratę w kwocie 814,76 tys. zł. w roku 2020. Pisaliśmy o tym tutaj: 

Łukasz Dybiec, dyrektor Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim według oświadczenia majątkowego z 28 kwietnia 2022 roku w ubiegłym (2021 roku) zarobił 153 639,74 zł, dieta radnego wyniosła – 22 546, 68 zł, a umowa zlecenie z PZB – 12048,00 zł.

Posiada Forda Fiestę z 2011 roku (współwłasność małżeńska) o wartości 23 000 zł, a także dom o powierzchni 56 metrów kwadratowych i wartości 90 000 zł (współwłasność 11/192 spadek majątek odrębny), dom o powierzchni 145,85 metrów kwadratowych o wartości 500 000 zł (współwłasność małżeńska).  Do tego działkę gruntu o powierzchni 1875 metrów kwadratowych wraz z budynkiem gospodarczym o powierzchni 18 metrów kwadratowych i wartości 65 000 zł (na działce znajduje się dom o powierzchni 56 metrów kwadratowych opisany powyżej) – tytuł prawny współwłasność (11/192 spadek majątek odrębny), a także działkę gruntu o powierzchni 0,1100 ha o wartości 100 000 zł (na działce znajduje się dom o powierzchni 145,85 metrów kwadratowych, opisany powyżej) – współwłasność małżeńska.

Fragment oświadczenia majątkowego Łukasza Dybca, dyrektora ZUM w Ostrowcu Św. z 28 kwietnia 2022 roku
Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

Jak wynika z punktu V oświadczenia majątkowego „Nabyłem (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego,  ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego, następujące mienie, które podlega zbyciu w drodze przetargu”

od gminy Ostrowiec Świętokrzyski w drodze drugiego przetargu na działkę rolną pod zabudowę mieszkaniową przy ulicy Porzeczkowej – Malinowej  (działka stanowi współwłasność małżeńską).

Fragment oświadczenia majątkowego Łukasza Dybca, dyrektora ZUM w Ostrowcu Św. z 28 kwietnia 2022 roku
Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

Posiada kredyt mieszkaniowy w Santander Banku w kwocie 120 000 zł, na 31 grudnia 2021 roku do spłaty pozostało 80277,37 zł (kwota kredytu z odsetkami).

Krzysztof Kowalski, prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Ostrowcu Św. według oświadczenia majątkowego z 25 kwietnia 2022 roku w ubiegłym roku zarobił 239 539,55 zł.  Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia (z tytułu działalności wykonywanej osobiście) – 4 140 zł.

W walucie polskiej zgromadził 30 000 zł, posiada dom o powierzchni 182,4 metrów kwadratowych i wartości 405 000 zł (tytuł prawny własność), a także działkę pod budynkiem mieszkalnym (o wartości 38 800 zł – tytuł prawny własność.

Posiada samochód: Toyota C-HR, rok produkcji 2017 o wartości 65 000 zł, Volkswagena Golfa 1.9 TDI z 2007 roku – 9900 zł, Toyota Yaris z 2021 roku o wartości  47 000 zł.

Fragment oświadczenia majątkowego Krzysztofa Kowalskiego, prezesa MPRD w Ostrowcu Św. Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

Jak wynika z oświadczenia majątkowego z 15 kwietnia 2021 roku Krzysztof Kowalski zarobił w 2020 roku – 192 697,48. Zarobki prezesa MPRD zatem wzrosły.  

Dariusz Wojtas, prezes Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej w Ostrowcu Świętokrzyskim według oświadczenia majątkowego z 26 kwietnia 2022 roku zarobił 314 267 zł. A więc jego zarobki były wyższe niż w roku 2020, kiedy wyniosły 309 058 zł (oświadczenie majątkowe z 21 kwietnia 2021 roku)

W walucie polskiej zgromadził 27 000 zł, posiada ubezpieczenie na życie na kwotę 25 000 zł, a także mieszkanie o powierzchni 45,78 metrów kwadratowych (3/10) o wartości 137 614 zł (współwłasność) i garaż (współwłasność) o wartości 13 609 zł. 

Fragment oświadczenia majątkowego Dariusza Wojtasa, prezesa MEC w Ostrowcu Św.
Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

Artur Łakomiec, prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowcu Św. według oświadczenia majątkowego z 14 kwietnia 2022 roku w 2021 roku zarobił 303 776,53 zł (oświadczenie wypełnione bardzo nieczytelnie przyp.red.). To nieco mniej niż w 2020 roku (według danych zawartych w oświadczeniu majątkowym z 26 kwietnia 2022 roku) – 326 407, 78 zł.

Co ciekawe Artur Łakomiec jest także członkiem rady nadzorczej Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (jego dochód z tego tytułu wyniósł – 24030, 96 zł.

W walucie polskiej zgromadził 50 000 zł, w walucie obcej 1000 dolarów i 1000 Euro. Posiada dom o powierzchni 220 metrów kwadratowych (współwłasność) i wartości 500 000 zł,  także dwa mieszkania (dane słabo czytelne) – współwłasność. 

Fragment oświadczenia majątkowego Artura Łakomca, prezesa Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowcu Św.
Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

Zbigniew Bień, prezes Zarządu Zakładu Usług Pogrzebowych w Ostrowcu Św. według oświadczenia majątkowego z 20 kwietnia 2022 roku w roku 2021 zarobił 215 731, 72 zł brutto.  To sporo więcej niż w roku 2020 (według oświadczenia majątkowego z 22 kwietnia 2021 roku). Wówczas zarobił 158 401,16 brutto. 

Posiada dom i trzy mieszkania (współwłasność małżeńska), a także gospodarstwo rolne (współwłasność małżeńska). Z tytułu najmu lokalu zarobił 92 200 zł. 

Fragment oświadczenia majątkowego Zbigniewa Bienia, prezesa Zarządu Zakładu Usług Pogrzebowych w Ostrowcu Św.
Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

Jarosław Kateusz, prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowcu Św. według oświadczenia majątkowego 7 kwietnia 2022 roku w 2021 roku zarobił 173 780,90 zł.  

To więcej niż w roku 2020 (oświadczenie majątkowe z 31 marca 2021 roku) kiedy to Jarosław Kateusz zarobił 141 779, 06 zł. Posiada dom i dwa mieszkania (współwłasność małżeńska),  a także ⅛ udziału w mieszkaniu (spadek po ojcu, współwłasność z matką i rodzeństwem). 

Posiada Mazdę 6 z 2018 roku o wartości ok. 140 000 zł, a także Kia CEED M z 2014 roku o wartości ok. 30 000 zł.

Fragment oświadczenia majątkowego Jarosława Kateusza, prezesa MZK w Ostrowcu Św. Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

Marek Nowak, prezes Zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Janik według oświadczenia majątkowego z 14 kwietnia 2022 roku zarobił 199 992,95 zł., do tego w Agencji Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Św.  jako członek rady nadzorczej – 10 515, 53 zł i  jako członek rady nadzorczej Miejskiej Energetyki Cieplnej w Ostrowcu Św. – 50 981,14 zł.

Posiada m.in.  dwa domy (jeden współwłasność małżeńska, drugi współwłasność z siostrą).

Marek Nowak zarobił więcej niż w roku 2020 (według oświadczenia  majątkowego z 27 października 2021), kiedy to podał, że jako prezes Zarządu ZUO Janik zarobił 186 116, 96 zł.

Fragment oświadczenia majątkowego Marka Nowaka, prezesa Zarządu ZUO Janik
Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

Małgorzata Kostrzewa do dnia 14 lutego 2022 roku prezes Zarządu Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego według oświadczenia majątkowego z 14 lutego 2022 roku w ubiegłym roku osiągnęła dochód w wysokości 211 924,86 zł. 

Posiada dom i mieszkanie (współwłasność). 

Oświadczenie majątkowe byłej już prezes Zarządu OTBS-u w Ostrowcu Św.
Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

Pełna treść oświadczeń majątkowych dostępna jest TUTAJ

1 Comment

1 Comment

  1. Szarak

    20 maja, 2022 at 11:28

    No tak to można żyć, inflacja też nie taka straszna. Ale tak patrząc na te wynagrodzenia to można się domyślić jak wygląda hierarchia lokalnego rynku układów i układzików. MEC i MWiK to już lekka przesada… ale w MPK też bidy ni ma 😉 hehe

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this