Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Z ZUM-u do OTBS-u! Kolejna pula mieszkań przekazana! Co z mieszkańcami w trudnej sytuacji finansowej?

Po raz drugi w tej kadencji, radni Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zdecydowali o przekazaniu mieszkań, znajdujących się w zasobach Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim do zasobów Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. W 2020 roku uchwała dotyczyła 10 mieszkań, tym razem chodziło o 6 lokali, znajdujących się na osiedlu Ogrody, przy ulicy Adama Mickiewicza, Jana Rosłońskiego, Ferdynanda Focha, a także ulicy Zgoda. Projekt uchwały wzbudził wiele kontrowersji i pytań ze strony radnych opozycyjnych. – Ile osób oczekuje na mieszkania komunalne i czy w tym zakresie nie powstaną jeszcze większe problemy z otrzymaniem takiego mieszkania, bo w tej chwili tylko przekazujemy te mieszkania z ZUM-u do OTBS-u – pytał Mateusz Czeremcha, radny niezrzeszony.

Fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Projekt uchwały, nad jakim dyskutowali ostrowieccy radni podczas sesji Rady Miasta Ostrowca Św., jaka odbyła się we wtorek,  12 października dotyczył  wyrażenia zgody na wniesienie do Spółki –  Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności 6 nieruchomości lokalowych, stanowiących własność gminy Ostrowiec Świętokrzyski, usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych. 

– Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki jest jedną z form przeniesienia własności nieruchomości przewidzianą w ustawie o gospodarce nieruchomościami, która określa zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego. W przedmiotowej sprawie aport lokali mieszkalnych nastąpi do spółki komunalnej, w której Gmina posiada 100% udziałów. Przekazanie na rzecz Spółki lokali mieszkalnych wymienionych w §1 projektu niniejszej uchwały będzie służyło zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Lokale te będą wykorzystane przez Spółkę OTBS sp. z o.o. do realizacji jej celów statutowych związanych z wynajmem nieruchomości – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Dowiadujemy się z niego, że oferta najmu zostanie skierowana w szczególności do osób, które ze względu na wysokość dochodów nie mają prawa do najmu lokalu komunalnego i nie są w stanie zabezpieczyć swoich potrzeb mieszkaniowych poprzez zakup mieszkania na wolnym rynku. 

– Wniesienie aportu do Spółki w postaci prawa własności przedmiotowych 6 nieruchomości lokalowych pozwoli na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w oparciu o wartości rynkowe nieruchomości określone przez rzeczoznawcę majątkowego i spowoduje objęcie przez Gminę nowych udziałów w Spółce – czytamy w Uchwale. 

Radni miejscy z Ostrowca Św. podobną uchwałę podejmowali w grudniu 2020 roku. Wówczas decydowały się losy 10 mieszkań, znajdujących się w zasobach Zakładu Usług Miejskich. Także i tamta uchwała wzbudziła sporo zapytań ze strony radnych miejskich z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Czeremcha, zwracał wówczas uwagę na brak pełnych danych i informacji, jakie powinny zostać przekazane radnym przed podjęciem uchwały. Dodał wówczas,  że z jednej strony uszczupla się zasoby mieszkaniowe dla osób w ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej, z drugiej zwracał uwagę, że zjawisko bezdomności jest coraz częściej obecne w rzeczywistości społecznej. 

Uchwała w sprawie w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości lokalowych Źródło: BIP UM Ostrowiec Św.

Pytania pojawiły się także podczas wtorkowej sesji. Artur Głąb, radny z Klubu Prawa i Sprawiedliwości poprosił o ogólną informację na temat samego OTBS-u. 

– Jaka jest sytuacja finansowa OTBS-u, ile mieszkań powstaje, ile wybudowano i z jakim przeznaczeniem. Myślę, że taka informacja zobrazowałaby nam sytuację tej Spółki – mówił podczas wtorkowej sesji Artur Głąb.

Odpowiadając na pytanie radnego Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego twierdzi, że Ostrowiec Świętokrzyski jest  miastem, które „wychodzi przed szereg, pokazuje innowacyjne rozwiązania i wychodzi poza ramy.” 

– Najbezpieczniej byłoby nic nie robić. Natomiast miasto Ostrowiec, jak państwo pamiętacie i na co radny słusznie zwrócił uwagę, parę miesięcy temu przekazaliśmy 10 mieszkań. Ta pilotażowa próba przekazania 10 mieszkań dla spółki OTBS, bo tylko ta spółka może wynajmować, spotkało się z olbrzymim sukcesem i z wielkim zainteresowaniem osób wynajmujących. Pokłosiem tego olbrzymiego zainteresowania jest  właśnie dzisiejsza,  kolejna uchwała z przekazaniem kolejnych sześciu mieszkań – mówił prezydent.

Dodał, że OTBS, jako spółka prawa handlowego ma możliwość wynajęcia mieszkań na wtórnym rynku. 6 kolejnych mieszkań określa mianem „ukłonu w stronę mieszkańców, których nie stać na kupno, ale chcą czuć się  bezpieczni w wynajmie”. 

Zdjęcie ilustracyjne. Wiceprezydent Piotr Dasios, prezydent Jarosław Górczyński i wiceprezydent Dominik Smoliński
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Przewaga naszej spółki nad wynajmem prywatnym polega na tym, że OTBS, jako spółka miejska ma możliwość wynajęcia na czas nieokreślony, warunek jeden, że osoba, która wynajmuje regularnie  wywiązuje się ze swoich zobowiązań, czytaj: płaci regularnie czynsze i opłatę za wynajem i nie stwarza problemów społecznych – dodał prezydent.

Dodał, że wynajęcie mieszkania od OTBS-u  „daje poczucie gwarancji i bezpieczeństwa”. Wyjaśnił, że nie są to mieszkania, które przeznaczone będa na sprzedaż – wynajmujący nie mają możliwości wykupienia ich na własność.  

– Jeżeli chodzi o drugą część pytania, w jakiej kondycji jest OTBS, to OTBS jest w bardzo dobrej kondycji. I tu jeszcze raz podziękowania dla pani prezes Małgorzaty Kostrzewy, czego państwo macie dowody w sprawozdaniach, które państwo macie też dostępne, raportach kwartalnych ze wszystkich naszych jednostek – podkreślał prezydent.

Jak wynika jednak z Biuletynu Informacji Publicznej OTBS-u, który niestety nie jest aktualizowany na bieżąco (data ostatniej modyfikacji zakładki dochody i straty:  2019-10-08 godz: 14.13). W 2018 roku Spółka wygenerowała 126.584,16 zł straty. 

Źródło: BIP OTBS

Mateusz Czeremcha, radny niezrzeszony dopytywał  ile osób przystąpiło do przetargów na wynajem 10 mieszkań przekazanych w zasoby OTBS-u.

– A dla zobrazowania potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy Ostrowiec Św. poproszę o informacje ile osób oczekuje na przydział mieszkania komunalnego – pytał radny.  

Zwrócił także uwagę, że  umowy jakie były zawierane z niemcami 10 mieszkań, dotyczyły okresu 12 miesięcy.

– Czy ten okres nie powinien być wydłużony tak żeby te osoby czuły się bardziej stabilnie jako najemcy tych mieszkań – pytał radny.

Małgorzata Kostrzewa, prezes OTBS-u przypomniała, że mieszkania wynajmowane były od marca 2021 roku. Jeśli zaś chodzi o zainteresowanie wynajmem  10 mieszkań, w mieście, w którym według Raportu o stanie gminy Ostrowiec Św. za 2020 rok, zameldowanych jest  64158 mieszkańców, wpłynęły 52 wnioski, do licytacji zakwalifikowało się tylko 36 wniosków.  Były takie mieszkania, gdzie było dwoje chętnych na jedno mieszkanie, były też mieszkania dwupokojowe, których wynajęciem zainteresowanych było 12 osób. 

Dariusz Kaszuba, radny z Klubu PiS
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Mateusz Czeremcha zwrócił uwagę, że przekazanie kolejnych  6 mieszkańc do OTBS-u uszczupli  zasób mieszkań komunalnych. Ponowił także pytanie dotyczące osób oczekujących na przydział komunalny. 

– Jak długa jest lista tych osób. Ile  osób oczekuje na takie mieszkania komunalne i czy w tym zakresie nie powstaną jeszcze większe problemy z otrzymaniem takiego mieszkania komunalnego, bo w tej chwili tylko przekazujemy te mieszkania z ZUM-u do OTBS-u, jak rozumiem. Natomiast nie przybywa mieszkań w zasobie mieszkaniowym gminy Ostrowiec. Dlatego proszę o odpowiedź na pytanie: ile osób oczekuje na przydział mieszkania komunalnego – dopytywał radny. 

Wygląda na to, że na odpowiedź radny będzie musiał jednak poczekać. 

 – No ja widzę, że przybywa mieszkań w Ostrowcu Świętokrzyskim. Trzeba jeździć i chcieć widzieć. Zapraszam na Parkową, na Osadową, to są  ostatnie realizacje. Co do ilości osób oczekujących, pan dyrektor ZUM-u –  Łukasz Dybiec, który no nie jest na sesji, bo sesja jest online, prześle panu taką precyzyjną odpowiedź – odpowiedział prezydent.   

Dariusz Kaszuba, radny z PIS podobnie jak Mateusz Czeremcha zwrócił uwagę na fakt, że umowy zawierane z najemcami  obejmują okres 12 miesięcy. Dopytywał jakie są kryteria przedłużenia umowy na kolejne  miesiące i kto o tym decyduje.

– Każdy z mieszkańców ma możliwość przedłużenia tej umowy i jeżeli spełnia warunki nie ma żadnego problemu. Może tu postąpiliśmy, że tak powiem, z pewną dozą ostrożności, żeby zobaczyć, jak ci nowi najemcy będą się wywiązywać z tych umów. Dlatego na pewno i przy podpisywaniu była taka rozmowa, rozmawialiśmy. Ci, którzy spełniają podstawowe warunki, oprócz płacenia i nie zakłócają jeszcze porządku, mogę tu potwierdzić ze 100-procentową gwarancją, że umowy będą przedłużone –  wyjaśniała Małgorzata Kostrzewa.  

Zdjęcie ilustracyjne Artur Głąb, radny z Klubu PiS i Mateusz Czeremcha, radny niezrzeszony
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Mateusz Czeremcha przypomniał  natomiast, że to nie pierwszy raz, gdy na sesji zadał pytanie o ilość osób oczekujących na mieszkanie komunalne i nie otrzymał odpowiedzi. 

– Poprzednim razem kiedy na sesji takie pytanie zadałem również pan prezydent obiecywał, że taką informację mi prześle, udostępni. Do dnia dzisiejszego nie dowiedziałem się ile takich osób jest oczekujących, dlatego proszę  panią przewodniczącą o zachęcenie pana prezydenta do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i prosiłbym o udzielenie odpowiedzi  na pytanie przed głosowaniem – przypomniał Mateusz Czeremcha. 

Mimo ponowienia pytania, odpowiedzi nie otrzymał.

– Obiecuję że taka  odpowiedź będzie w przyszłym tygodniu – podsumował prezydent.

Uchwała w sprawie w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości lokalowych
Źródło: Zrzut ekranu transmisja obrad sesji na YT Urzędu Miasta Ostrowca Św.

Pomimo wątpliwości i pytań za projektem uchwały opowiedzieli się wszyscy obecni na sesji radni. 

Przypomnijmy, że 6 mieszkań, o których mowa znajdują się na Osiedlu Ogrody Nr 35/6 (lokal mieszkalny Nr 13 o powierzchni użytkowej 22,05m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 2,21m2 ), przy ulicy Adama Mickiewicza 14 ( lokal mieszkalny Nr 32 o powierzchni użytkowej 35,48m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 3,30m2), przy ulicy Jana Rosłońskiego 2 (lokal mieszkalny Nr 40 o powierzchni użytkowej 26,29m2wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 2,51m2), przy ulicy Jana Rosłońskiego 10 ( lokal mieszkalny Nr 19 o powierzchni użytkowej 23,55m2 , usytuowany w budynku wielomieszkaniowym), przy ulicy Ferdynanda Focha nr 1 (lokal mieszkalny Nr 3 o powierzchni użytkowej 33,06m2 , usytuowany w budynku wielomieszkaniowym), przy ulicy Zgoda nr 10 (lokal mieszkalny Nr 12 o powierzchni użytkowej 30,47m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 15,28m2 ).

Projektodawcą uchwały był prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

O pierwszych 10 mieszkaniach przekazanych OTBS-owi pisaliśmy tutaj:

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this