Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego ustalił wysokość dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół średnich! Kto otrzyma najwięcej?

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego, uchwałami z 10 marca 2022 roku ustalił wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych powiatu ostrowieckiego. Wśród dyrektorów szkół średnich najwyższy dodatek motywacyjny otrzyma Małgorzata Górecka-Smolińska, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr II imienia Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, który wynosi 1700 zł. Dodatek przyznany został na okres 6 miesięcy (od 1 marca 2022 roku do 31 sierpnia 2022 r). Dla porównania dodatek motywacyjny dla Tomasza Łodeja, dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św. ustalony został w wysokości 1100 zł, Jacka Farysa, dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Św. – w wysokości 600 zł, a Anny Trojanowskiej, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. – 800 zł.

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego Od lewej: Marzena Dębniak, starosta powiatu ostrowieckiego, Agnieszka Rogalińska, członek Zarządu Powiatu Ostrowieckiego, Łukasz Dybiec, członek Zarządu Powiatu Ostrowieckiego fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

12 października 2021 roku informowaliśmy o sporych dysproporcjach w wysokości dodatków motywacyjnych przyznanych dyrektorom szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych z powiatu ostrowieckiego. Najwyższy dodatek motywacyjny, w wysokości 2700 zł, uchwałą Zarządu Powiatu, przyznano wówczas Małgorzacie Góreckiej-Smolińskiej, dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego Nr II imienia Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim.  Kilka dni po publikacji naszego artykułu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., Uchwałą z 19 października 2021 roku  Zarząd Powiatu Ostrowieckiego zmniejszył dodatek motywacyjny Małgorzacie Góreckiej-Smolińskiej do 1 700 zł, choć i tak pozostawał  on najwyższy wśród dodatków przyznanych dyrektorom ostrowieckich szkół średnich.

O sprawie informowaliśmy tutaj: 

W Starostwie zapytaliśmy wówczas z czego wynikały tak duże dysproporcje w przyznanych dodatkach motywacyjnych. 

– Kryterium przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów i czynniki jakie są brane pod uwagę przy  ustalaniu wysokości dodatków ujęte w Regulaminie w uszczegółowieniu są następujące: umiejętność racjonalnego gospodarowania środkami szkoły (placówki) w tym przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe, podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego, pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły, podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych; sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły tj.: dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń, podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, polityka kadrowa, organizowanie konferencji szkoleniowych, współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli, podejmowanie innych działań, mających na celu promowanie szkoły, współpraca ze związkami zawodowymi, innymi organizacjami oraz stowarzyszeniami;  wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły/placówki: osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu, województwa, kraju, poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych, dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych, zapobiegającym zagrożeniom społecznym, stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów, obecność szkół w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach, organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi, konstruktywna współpraca z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim, właściwe kształtowanie relacji interpersonalnych w szkole (placówce) – czytamy w odpowiedzi, pod którą podpisał się  Łukasz Witkowski, Sekretarz Powiatu Ostrowieckiego. 

Uchwałami podjętymi 10 marca 2022 roku Zarząd Powiatu Ostrowieckiego ponownie ustalił wysokość dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego. Również i tym razem  wśród dyrektorów ostrowieckich szkół średnich, najwyższy dodatek motywacyjny przyznano Małgorzacie Góreckiej-Smolińskiej dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego nr II w imienia Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Św. na okres 6 miesięcy (od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.) 1700 złotych otrzyma dyrektor innej placówki oświatowej – Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu Św.  – Jacek Pająk (dodatek motywacyjny na okres 6 miesięcy  (od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.).

Źródło: BIP Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
Źródło: BIP Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

Dorota Waliszczak, pełniąca obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Św. – 1000 zł dodatku motywacyjnego na okres 4 miesięcy (od 1 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.)  Tomasz Łodej, dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św. – 1100 zł dodatku motywacyjnego na okres 6 miesięcy (od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.) Robert Warda, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Św. – dodatek motywacyjny w wysokości 1500 zł na okres 6 miesięcy (od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.) Anna Trojanowska, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. – 800 zł dodatku motywacyjnego na okres 6 miesięcy (od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.) Małgorzata Węglewicz, pełniąca obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowcu Św. otrzymała 1000 zł dodatku motywacyjnego na okres 6 miesięcy (od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.), Jacek Farys, dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Św. – dodatek motywacyjny w wysokości 600 zł na okres 6 miesięcy (od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.), Marcin Sitarz, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Ostrowcu Św. – otrzyma 1300 zł dodatku motywacyjnego przez 6 miesięcy  (od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.), Magdalena Wykrota-Skóra, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św. otrzyma dodatek motywacyjny w wysokości 600 zł na okres 6 miesięcy  (od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.), Katarzyna Krzyżanowska, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrowcu Św. – dodatek motywacyjny w wysokości 1000 zł na okres 6 miesięcy  (od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.), Elżbieta Helicka, dyrektor Poradni Psychologiczni-Pedagogicznej – dodatek motywacyjny wynoszący 400 zł  na okres 6 miesięcy (od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.), Tomasz Kandyba, pełniący obowiązki dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Ostrowcu Św. – dodatek motywacyjny w wysokości 500 zł, przyznany na okres 6 miesięcy (od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.)

Uchwały Zarządu Powiatu Ostrowieckiego, dotyczące ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dostępne są TUTAJ.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama
Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this