Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Cywilizacja dotrze do nich w przyszłym roku!

Zgodnie z zapowiedzią, wracamy do tematu, a właściwie problemu, z jakim od blisko 20 lat zmagają się mieszkańcy ulicy bocznej od Iłżeckiej, tuż za skrzyżowaniem Iłżeckiej/Rzeczki/Kraszewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Brak kanalizacji mocno daje się im we znaki, szczególnie po większych opadach deszczu, gdy szamba zalewają uliczkę dojazdową do ich posesji. Dla mieszkańców mamy dobre wiadomości. Jeśli wierzyć zapewnieniom Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o – realizacja kanalizacji przewidziana jest na rok 2020.

fot. Czytelnik

– Kanalizacja jest dla nas priorytetem. Chcemy żyć jak ludzie, a nie sort drugiej klasy, tym bardziej, że podatki płacimy takie same jak Ci, którzy drogi mają asfaltowe – żalili się w sierpniu mieszkańcy.

O rozwiązanie problemu, zgłaszanego przez mieszkających w tamtej części miasta ostrowczan zapytaliśmy wówczas w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

– Organ zobowiązany do udzielania informacji publicznej nie jest dysponentem wnioskowanych informacji. W celu uzyskania informacji żądanych w pkt proponuję zwrócić się bezpośrednio do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – mogliśmy przeczytać w odpowiedzi z Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, pod którą podpisała się z upoważnienia prezydenta Anna Niedbała, sekretarz miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Zapytaliśmy więc w MWiK. 28 września 2018 roku Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim wydało decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę kanału sanitarnego, która uprawomocniła się dnia 1 listopada 2018 roku. .

– Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od Iłżeckiej (dz. nr 27/8, 27/9, 27/10, 27/4, 27/5, 27/6 – obr. 4 , ark. 4) ujęta jest w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na lata 2018-2020, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta nr LII/2015/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku. Realizacja kanalizacji przewidywana jest na rok 2020 – tłumaczy Agnieszka Dziadowicz z Działu Technicznego MWiK Sp. z o.o.

Tłumaczy także, że przedłużająca się procedura opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę kanalizacji wynikała
z braku zgód współwłaścicieli działek stanowiących pas drogi ulicy bocznej od Iłżeckiej na ułożenie w niej kanału sanitarnego, a co za tym idzie z koniecznością przeprowadzenia procedury ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości dla jednej z działek.

– Koszt wykonania przyłączy kanalizacyjnych do budynków jest zróżnicowany i zależy od usytuowania węzła sanitarnego na instalacji kanalizacyjnej w poszczególnych budynkach, a co za tym idzie, od długości przyłącza, jego zagłębienia, ilości studzienek rewizyjnych, jakie wymagane są w celu wykonania prawidłowego przełączenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej
do zbiorczego kanału sanitarnego. Koszt budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy ponosi MWiK Sp. z o.o., a jego wysokość jest określana w drodze przetargu na wykonanie prac budowlanych związanych z budową kanalizacji – wyjaśnia Agnieszka Dziadowicz.

Do świadczonych przez MWiK Sp. z o.o. usług nie należy wywóz nieczystości z bezodpływowych zbiorników. Na terenie aglomeracji
Ostrowiec usługi asenizacyjne prowadzone są przez uprawnione jednostki prowadzące działalność gospodarczą polegającą na
opróżnianiu zbiorników i transport nieczystości ciekłych. W przypadku budowy przyłączeń do sieci kanalizacyjnej Gmina nie partycypuje w kosztach budowy. Zgodnie bowiem z art.15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2019.0.1437), realizację budowy przyłączy do sieci zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Projekt budowlany, który został uzgodniony 19 stycznia 2018 roku dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od Iłżeckiej opracował Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski z siedzibą w Łodzi.

Ponieważ mieszkańcy mieli też wątpliwości, czy nieczystości mogą mieć wpływ na jakość wód gruntowych, o to czy przeprowadzane były jakieś badania w tym kierunku zapytaliśmy także w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o

– Przypadki wylania nieczystości ze zbiorników bezodpływowych na ścieki mają wpływ na jakość wód gruntowych, natomiast urzędem właściwym do przeprowadzenia badań wpływu bezodpływowych zbiorników na środowisko jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – czytamy w odpowiedzi jaką otrzymaliśmy.

Wygląda na to, że mieszkańcy muszą uzbroić się w jeszcze chwilę cierpliwości, a wyczekiwana przez nich tak długo cywilizacja dotrze do nich w przyszłym roku.

O problemie mieszkańców więcej pisaliśmy tutaj:

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Popularne

Radny powiatowy podczas sesji apelował do wójta Waśniowa! Dzięki jego interwencji transport uczniów odbędzie się zgodnie z prawem!

FAKTY

Starostwo ogłasza kolejny konkurs! Tym razem poszukuje podinspektora w wydziale Infrastruktury i Rozwoju!

FAKTY

Wioletta Zbrożyna: Jak już coś się stanie, to będzie za późno! Apel mieszkanki na sesji Rady Gminy w Waśniowie!

FAKTY

Oprócz miłości do bliźniego, warto promować miłość do ojczyzny! Ostrowieccy Patrioci uczcili pamięć o Armii Krajowej!

FAKTY

Reklama
Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this