Znajdź nas na

FAKTY

Czy radni z KWW Jarosława Górczyńskiego zagłosują dla dobra mieszkańców? Projekt uchwały radnych PiS powróci na dzisiejszej sesji!

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Ostrowca Św. za sprawą przygotowanego przez Klub Prawa i Sprawiedliwości projektu uchwały, powróci temat przebiegającej przez miasto drogi wojewódzkiej nr 754. Wczoraj nad uchwałą debatowali członkowie komisji strategii i budżetu. Wynik dyskusji radnych negatywnie zaskoczył Mateusza Czeremchę, radnego miejskiego z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. – Za pierwszym razem projekt uchwały nie znalazł się w porządku obrad. Pani przewodnicząca rady tak policzyła terminy, że nie znalazł się w tym porządku. Natomiast teraz wreszcie po pięciu miesiącach, komisje obradowały. Komisja strategii nie wydała swojej opinii, ponieważ obrady zakończyły się wynikiem czterech radnych „za”, czterech „przeciw” przy jednym „wstrzymującym się”, natomiast na komisji budżetu „za” mieliśmy cztery głosy, „przeciw” pięć, dwoje radnych się wstrzymało. Niektórym radnym, w większości z KWW Jarosława Górczyńskiego nie zależy na szybkiej przebudowie tejże drogi. Jest to przedziwne zachowanie – komentuje Mateusz Czeremcha.

Czy droga 754 doczeka się remontu? fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Problem, aby przygotowany przez klub radnych PiS projekt uchwały znalazł swoje miejsce w porządku obrad  podczas sesji, pojawił się już w lutym. Wówczas nie został bowiem dotrzymany siedmiodniowy termin definiowany przez „Ustawę o samorządzie gminnym”. Przypomnijmy, że zgodnie z artykułem 20 ust. 6 „Ustawy o samorządzie gminnym”: „Na wniosek klubu radnych przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, zgłoszony przez klub radnych, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady. W trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, każdy klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą kolejną sesję rady gminy.”

I choć Mateusz Czeremcha zauważył wówczas, że wielokrotnie zdarza się, że do porządku  obrad wprowadzane są zmiany i poprawki, o których radni dowiadują się na chwilę przed rozpoczęciem sesji, przygotowany przez radnych PiS projekt uchwały musiał czekać pięć miesięcy, aby trafić na obrady  komisji. 

O długiej drodze projektu uchwały radnych PiS pisaliśmy tutaj:

– Dziś odbyły się komisja strategii oraz komisja budżetu. Na tych komisjach wreszcie po pięciu miesiącach odbyła się dyskusja na temat projektu uchwały złożonego przez nasz Klub Prawa i Sprawiedliwości, dotyczącego nieodpłatnego przekazania,  bądź też rezygnacji z odszkodowania za grunty zajęte pod drogę 754, czyli drogę wojewódzką. Jak wiemy radna Sejmiku Województwa  z terenu naszego powiatu, Magdalena Zieleń zabiega bardzo mocno o to, aby odcinek drogi 754 od mostu na rzece Kamiennej, poprzez Aleję  3-Maja, ulicę Denkowską i Radwana, został gruntownie przebudowany. Koszt inwestycji jest szacowany na ok. 60 milionów złotych. Pojawia się jednak problem. Grunty pod tę drogą, która zaznaczam jest drogą wojewódzką, zostały niewłaściwie skomunalizowane na rzecz gminy Ostrowiec Św. Miało to miejsce na początku lat 2000. To skutkuje tym, że inwestor chcąc zainwestować 60 milionów zł powinien zgodnie z regułami prawnymi zapłacić jeszcze odszkodowanie za grunt, który należy się pod tą drogą. W związku z tym w celu przyspieszenia tej inwestycji oraz wykazania dobrego gestu w stronę Zarządu Województwa, władze miasta powinny wyjść na przeciw i zaoferować nieodpłatne przekazanie tego gruntu pod budowę drogi. Taki też przygotowaliśmy projekt uchwały – wyjaśnia Mateusz Czeremcha. 

Mateusz Czeremcha, radny miejski z Klubu PiS
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

A temat  przebudowy drogi 754 ma istotne znaczenie dla komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców Ostrowca Św. 

Droga wojewódzka nr 754 stanowi bowiem  jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Jej przebudowa poprawi komfort i bezpieczeństwo przejazdu i włączania się do ruchu w ciągu przedmiotowej drogi. Centrum miasta zyska wizerunek miasta nowoczesnego, bezpiecznego oraz zapewniającego wyższy komfort dla mieszkańców, a także osób odwiedzających Ostrowiec Świętokrzyski. Zakres inwestycji zawiera m.in.: wyburzenie, istniejącego w ciągu drogi nr 754, starego mostu na rzece Kamiennej; budowę nowego mostu wantowego o trzech pasach ruchu; sygnalizację świetlną skrzyżowania al. 3 Maja i ul. Kilińskiego; budowę ronda przy ul. Okólnej; budowę dwupasmowego ronda turbinowego na wysokości ul. Denkowskiej; budowę jezdni dwupasmowych od ul. Okólnej do al. Jana Pawła II. 

– Za pierwszym razem projekt uchwały nie znalazł się w porządku obrad. Pani przewodnicząca rady tak policzyła terminy, że nie znalazł się w tym porządku. Natomiast teraz wreszcie po pięciu miesiącach, komisje obradowały. Komisja strategii nie wydała swojej opinii, ponieważ obrady zakończyły się wynikiem czterech radnych „za”, czterech „przeciw” przy  jednym  „wstrzymującym się”, natomiast na komisji budżetu „za” mieliśmy cztery głosy, „przeciw” pięć, dwoje radnych się wstrzymało. Niektórym radnym, w większości z KWW Jarosława Górczyńskiego nie  zależy na szybkiej przebudowie tejże drogi. Jest to przedziwne zachowanie. Powiem więcej,  jeden z radnych, a konkretnie przewodniczący radnych KWW Jarosława Górczyńskiego (Mariusz Łata przyp. red.) czynił zarzut, że marszałek jest z partii rządzącej. To jest  dla mnie  kompletnie niezrozumiałe – komentuje Mateusz Czeremcha. 

O apelu radnych z KWW Jarosława Górczyńskiego pisaliśmy tutaj:

Przypomina także apel, jaki z inicjatywy radnych KWW Jarosława Górczyńskiego wygłoszony został podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Św. 28 stycznia  przez Irenę Rendudę-Dudek, przewodniczącą rady, odnośnie przyspieszenia budowy tzw. małej obwodnicy Ostrowca Św.

– To był apel pod adresem GDDKiA,  dotyczył przetargu,  który miał miejsce. Okazało się, że wykonawcy proponują wysokie kwoty. Był to czas kiedy inwestor poszukiwał środków na realizację zadania. Wykazywał się dobrą wolą. Wtedy pojawił się sztuczny twór, wręcz fikcyjny apel. My jako radni PiS pomimo tej sztuczności złożyliśmy podpisy, bo uznaliśmy, że nie jest on w stanie zaszkodzić inwestycji, natomiast radni z KWW Jarosława Górczyńskiego z dziwnych, niezrozumiałych wręcz przyczyn chyba nie chcą, żeby ta przebudowa drogi 754  nastąpiła w latach 2020-2021 – dodaje Mateusz Czeremcha. 

Uchwała radnych PiS
Źródło: UM w Ostrowcu Św.

Pomimo negatywnej opinii komisji uchwała radnych z Klubu Prawa i Sprawiedliwości  znajdzie się w porządku obrad. 

– Wynik po dzisiejszym głosowaniu jest przesądzony. Intencje są jasne, Dobrze że  projekt uchwały pojawi się na obradach, bo mieszkańcy będa mogli wysłuchać argumentów i wyrobić sobie na ten temat zdanie – podsumował wczoraj  radny z Klubu PiS. 

Jak przeczytać możemy w uzasadnieniu uchwały inwestor odcinka drogi wojewódzkiej nr 754 – Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, wystąpił o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Uzyskanie pozwolenia na budowę nastąpi prawdopodobnie w I półroczu 2020 r. Na mocy decyzji ZRiD Województwo Świętokrzyskie uzyska tytuł prawny do gruntów zajętych pod inwestycję. Powszechną praktyką przyjmowaną przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego w analogicznych przypadkach jest rezygnacja z przysługującego gminie/powiatowi odszkodowania. Nieodpłatne przekazanie gruntów przysporzy zadaniu dodatkowych punktów w ramach regulaminu wewnętrznego Województwa Świętokrzyskiego. Rezygnacja z przysługującego odszkodowania jest traktowane jako wkład własny gminy, co jednocześnie oznacza że zadanie będzie zrealizowane w pierwszej kolejności (rozpoczęcie prac w latach 2020/2021). Nie zrzeczenia się przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski odszkodowania za grunty zajęte pod inwestycję, spowoduje kilkuletnie opóźnienie realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

Czy radni z KWW Jarosława Górczyńskiego pomimo sprzeciwu wyrażonego na komisjach,  zagłosują za przyjęciem uchwały, która niewątpliwie przyspieszy prace nad rozpoczęciem remontu drogi wojewódzkiej nr 754?

1 Comment

1 Comment

  1. mat

    26 czerwca, 2020 at 17:23

    glosowali czy nie?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this