Znajdź nas na

FAKTY

Czy to koniec Agencji Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim?

Przed tygodniem informowaliśmy o 814,76 tys. zł straty, jakie w 2020 roku wygenerowała Agencja Rozwoju Lokalnego, której prezesem zarządu jest Agnieszka Rogalińska. Wygląda na to, że Spółka już wkrótce ulec może likwidacji. Świadczy o tym uchwała nad jaką na najbliższej sesji pochylą się radni miejscy z Ostrowca Św. „Wyraża się zgodę na rozwiązanie spółki działającej pod firmą „Agencja Rozwoju Lokalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” czytamy w projekcie uchwały. Podjęcie uchwały ma umożliwić utworzenie nowej jednostki budżetowej, która przejmie większość zadań, dotychczas realizowanych przez Spółkę. Kto i z jakich środków pokryje ponad 800 000 stratę i czy nowy „twór” nie będzie generatorem kolejnych strat?

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

13 października informowaliśmy, że dotarliśmy do sprawozdania finansowego  z działalności Agencji Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim za rok 2020 roku. W  ubiegłym roku Spółka wygenerowała stratą w kwocie 814,76 tys. zł. Jedynym założycielem i jedynym wspólnikiem Spółki jest gmina Ostrowiec Świętokrzyski. Także udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w całości przez gminę Ostrowiec Świętokrzyski.  

– Potencjał finansowy Spółki, biorąc pod uwagę jego wartość oraz płynność stwarza korzystną sytuację wyjściową dla kolejnego roku funkcjonowania. Zgodnie z planem finansowym na rok 2021 Spółka poniesie stratę netto w kwocie 289,18 tys. zł – poinformowano w Sprawozdaniu W Uchwale Nr 2/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ARL Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością z sierpnia 2021 roku, pod którą podpisał się Piotr Dasios, wiceprezydent Ostrowca Św. dowiadujemy się natomiast, że „stratę netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 814 760,94 zł (słownie: osiemset czternaście tysięcy i siedemset sześćdziesiąt złotych i 94/100)  postanawia się pokryć w całości z zysków Spółki z lat przyszłych.”

Wygląda jednak, że będzie zgoła inaczej. Wśród projektów uchwał jakie na najbliższą sesję otrzymali radni miejscy pojawi się bowiem projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki działającej pod firmą „Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ” z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Projektodawcą uchwały jest Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego. 

– ARL Sp. z.o.o. jest „przedsiębiorstwem społecznym”, instytucjom non profit, która w obecnym formie prawnej ma ograniczone możliwości rozwoju. Natomiast potrzeby gminy ukierunkowane na wspieranie przedsiębiorczości, organizacji pozarządowych, czy działalność edukacyjno-doradczą i szkoleniową dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zgodnie z realizacją Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Św. na lata 2021-2030 oraz w związku z realizacja projektu „Ostrowiec Świętokrzyski – miasta odNowa”, dofinansowanego ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) są znacznie większe. Rozszerzenie zaś działalności podmiotu założycielskiego w zakresie realizacji jego zadań własnych umożliwiłoby utworzenie  jednostki organizacyjnej w formie jednostki budżetowej – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Z uchwały dowiadujemy się również, że jej podjęcie ma umożliwić utworzenie nowej jednostki budżetowej, która przejmie większość zadań realizowanych przez Spółkę, jak prowadzenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej (Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum Biurowo konferencyjnego), Centrum Aktywności Obywatelskiej, współpraca oraz działania na rzecz organizacji pozarządowych, promocję gminy oraz prowadzić będzie część projektu w zakresie szkoleń oraz działań edukacyjno-przedsiębiorczych oraz docelowo prowadzić Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych.  

Jeśli radni zdecydują się na podjęcie uchwały, kolejnym krokiem będzie podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników ARL sp. z o.o. uchwały o rozwiązaniu Spółki poprzez likwidację. Otwartym pozostaje pytanie kto i z jakich pieniędzy spłaci ponad 800 000 zł straty, jaką w 2020 roku odnotowała Spółka, co stanie się z pracownikami ARL-u, a także kto zasiądzie w fotelu prezesa? Czy ponownie będzie to Agnieszka Rogalińska, która według oświadczenia majątkowego z 29 kwietnia 2021 roku zarobiła 148 000 zł brutto?

O sytuacji w ARL pisaliśmy także tutaj:

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this