Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Czym zakończyły się kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w ostrowieckim ZOZ-ie?

Rok 2019 r. właściwie dopiero się zaczął, a inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach przeprowadzili już dwie kontrole Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św., przy ul. Szymanowskiego 11. W sumie, w latach 2014-2018 takie kontrole przeprowadzono zaledwie trzykrotnie.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Czy kiepska kondycja ostrowieckiego szpitala spowodowana jest tylko jego zadłużeniem? Po wystąpieniu Aldony Jarosińskiej, p.o. dyrektora naczelnego ostrowieckiego Zespołu Opieki Zdrowotnej na sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego z 7 marca, postanowiliśmy zapytać Państwową Inspekcję Pracy, jakie przeprowadzono kontrole w roku 2019, a także w latach ubiegłych i czego dotyczyły.

Pytań jest coraz więcej, zwłaszcza, że informacje, jakie otrzymaliśmy od Okręgowej Inspekcji Pracy w Kielcach nie uspokajają, a budzą wątpliwości.

Pierwszą kontrolę przeprowadzono w okresie 22-30.01.2019 r. Czynności kontrolne dotyczyły przestrzegania przepisów prawa pracy w zakresie wypowiadania warunków pracy i płacy, oraz powierzenia pracownikom innej pracy na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w roku kalendarzowym, wprowadzenie procedur dotyczących mobbingu, jak też prawidłowość wypłaty świadczeń osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

– W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia dotyczące działań pracodawcy w zakresie: powierzania pracownikom innej pracy, sporządzania skierowań na badania profilaktyczne oraz funkcjonowania opracowanych procedur antymobbingowych. W związku z powyższym inspektor pracy skierował do pracodawcy wystąpienie zawierające 3 wnioski. ZOZ poinformował OIP w Kielcach o sposobie realizacji wydanych wniosków – tłumaczy Jan Jóźwik, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. prawno-organizacyjnych.

Druga z kontroli przeprowadzona została w okresie 20-22.02.2019 r. Zakresem kontroli objęto zagadnienia dotyczące terminowości wypłacania wynagrodzenia za pracę oraz realizacji postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

W trakcie postępowania ustalono, iż wynagrodzenie za styczeń 2019 r. było wypłacone w dwóch ratach do dnia 12.02.2019 r. Według wyjaśnień pracodawcy przyczyną niewypłacenia w terminie części wynagrodzenia była zła sytuacja ekonomiczna placówki oraz odmowa przez NFZ cząstkowego fakturowania w miesiącu styczniu.

Na dzień kontroli nie było zaległości w wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. Stwierdzono jednak nieprawidłowości w zakresie: oceny ryzyka zawodowego, ustalenia rodzajów środków ochrony indywidualnej niezbędnych przy pracach związanych z dezynfekcją przez zamgławianie oraz stanu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz ich wyposażenia (ustępy, szatnie i jadalnie).

– Dokonane ustalenia były podstawą do wydania pracodawcy 9 decyzji administracyjnych w nakazie, 2 decyzji ustnych (wykonane w trakcie kontroli) oraz wniosku w wystąpieniu dot. terminowego wypłacania świadczeń ze stosunku pracy – tłumaczy Jan Jóźwik.

Zapytaliśmy także OIP o ilość takich kontroli przeprowadzonych w ostrowieckim szpitalu w latach 2014-2018.

Okazuje się, że inspektorzy pracy przeprowadzili 3 takie kontrole ZOZ-u w Ostrowcu Św., pierwszą z nich w 2014 r. oraz drugą, w roku 2017 r.

Zakresem postępowań objęto wówczas zagadnienia przestrzegania przepisów prawnej ochrony pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym dot.: stosunku pracy, czasu pracy, wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, wykorzystania urlopów wypoczynkowych, szkoleń bhp i badań profilaktycznych pracowników, stanu technicznego obiektów, pomieszczeń pracy i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

– W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami kontrolujący skierowali do pracodawcy łącznie 2 decyzje w nakazach, 2 decyzje ustne oraz 36 wniosków w wystąpieniach. Pracodawca po każdej kontroli informował OIP w Kielcach o realizacji wydanych środków prawnych zgodnie z wyznaczonymi terminami. Należy podkreślić, iż inspektorzy pracy po wszczęciu przedmiotowych postępowań każdorazowo kontrolowali realizację wydanych wcześniej środków prawnych – podsumowuje Jan Jóźwik, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. prawno-organizacyjnych.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this