Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Dziś ruszył nabór wniosków do projektu „Świętokrzyski program stypendialny”! Podpowiadamy jakie dokumenty będą potrzebne!

Projekt zakłada przyznanie 210 stypendiów dla uzdolnionych uczniów liceów ogólnokształcących oraz 290 stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół branżowych, techników, ogólnokształcących szkół artystycznych i liceów plastycznych w województwie świętokrzyskim. Każdy ze stypendystów zostanie objęty przez okres 10 miesięcy pomocą finansową w wys. 380 zł miesięcznie. Wypłata stypendium nastąpi jednorazowo w łącznej kwocie 3 800 zł.

Zdjęcie ilustracyjne

Projekt pn. „Świętokrzyski program stypendialny” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, gimnazjów (klas gimnazjalnych), liceów ogólnokształcących. Poddziałanie 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi załącznikami (m.in. Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia, oświadczenie o dochodach i inne).

Szczegółowe zasady ubiegania się i przyznawania stypendium zostały zawarte w regulaminie. http://www.stypendia.sejmik.kielce.pl/swietokrzyski-program-stypendialny-dla-uczniow-szkol-zawodowych/do-pobrania

Każdy ze stypendystów w ramach projektu będzie otoczony opieką nauczyciela. Celem sprawowanej przez opiekuna opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów edukacyjnych, wsparcie ucznia w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, monitorowanie jego osiągnięć oraz pomoc w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia.

Każdy z nauczycieli – opiekunów stypendystów otrzyma wynagrodzenie w wys. 500,00 zł (brutto) za opiekę nad jednym stypendystą, przy czym opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 3 stypendystami.

Termin realizacji projektu: 1 września 2019 roku – 31 sierpnia 2020 roku.

Wartość projektu wynosi 1 083 600 złotych.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this