Znajdź nas na

FAKTY

Gmina Ćmielów: Radny Piotr Małek uzupełnił skład komisji rewizyjnej!

Piotr Małek z Klubu Radnych Joanny Suski „Radni dla ludzi” uzupełnił skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ćmielowie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, wstrzymał się jeden – Jerzy Sykała. Zanim doszło jednak do głosowania nie zabrakło zamieszania i wymiany zdań pomiędzy radnymi. – W przeszłości byłem członkiem komisji rewizyjnych różnych organizacji. Myślę, że swoją pracą przysłużę się naszej gminie – zapewniał już po głosowaniu Piotr Małek.

Piotr Małek. Fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

W imieniu  Klubu Radnych Joanny Suski „Radni dla ludzi” podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej  w Ćmielowie, jaka odbyła się 24 lutego,  Ewelina Cieślikowska zgłosiła wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ćmielowie o kandydaturę Piotra Małka.  

Przypomnijmy, że zgodnie z Art.  18a. ust.  2  [Komisja rewizyjna] Ustawy o samorządzie gminnym „W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1.”

– To jest wniosek klubu radnych tak –  dopytywała przewodnicząca. Ponieważ na sali obrad nie było wówczas radcy prawnego, przewodnicząca rady początkowo argumentowała, że wniosek powinien wpłynąć nie później niż siedem dni przed sesją. 

Źródło: Zrzut ekranu Youtube Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie

Ewelina Cieślikowska przypomniała, że podobna sytuacja miała miejsce 27 listopada 2020 roku, kiedy to radni (nie kluby) złożyli wnioski o odwołanie z funkcji wiceprzewodniczących  Rady Miejskiej w Ćmielowie: Jacka Bryły, a także Piotra Małka, które były procedowane na tej samej sesji. 

Art. 20 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym: mówi bowiem „Na wniosek klubu radnych przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, zgłoszony przez klub radnych, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady. W trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, każdy klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą kolejną sesję rady gminy” 

Sesję, jaka odbyła się 27 listopada opisywaliśmy tutaj:

– Pani przewodnicząca dlaczego pani nie stosowała tego przepisu przy odwołaniu dwóch wiceprzewodniczących? Zrobiliście zamach znienacka, a tu jest według prawa przekazywany projekt uchwały. A do tego dochodzi jeszcze dobry obyczaj. Oprócz prawa, dobry obyczaj – mówił podczas sesji  Józef Nowak, przewodniczący Klubu Radnych Joanny Suski „Radni dla ludzi” 

Ostatecznie po konsultacji z radcą prawnym poddano pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad zmiany poprzez dodanie punktu dotyczącego wniosku w sprawie podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Ćmielowie. 

„Za” wnioskiem głosowało 14 radnych, jeden radny (Piotr Paszyński) zagłosował przeciw.

Przed głosowaniem nad Projektem uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ćmielowie, radny Andrzej Bonarek poprosił o 5 minut przerwy.  Ostatecznie już po przerwie uchwała została podjęta 14 głosami „za” przy jednym głosie „wstrzymującym się” (radny Jerzy Sykała). 

Źródło: Zrzut ekranu Youtube Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie

–  Komisja rewizyjna, to jest najważniejsza komisja w radzie. Kontroluje finanse w gminie,  kontroluje działalność burmistrza, jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, a także opiniuje udzielenie absolutorium. Podczas sesji, przed głosowaniem radnych chciałem zaprezentować mój dorobek, który przez całe życie osiągnąłem. Niestety nie było mi to dane. W przeszłości znalazłem się bowiem w organie nadzorczym organizacji pozarządowej, która otwierała Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach z wielomilionowym budżetem. Później byłem w komisji rewizyjnej na okręg tego Stowarzyszenia, też z dużym budżetem, przez dwie kadencje przewodniczyłem komisji rewizyjnej Klubu Świt Ćmielów. Gdy odpowiadałem za sprawozdania zawsze były one merytoryczne, a przede wszystkim skrupulatne i dokładne pod względem  finansowym. Nie było nigdy zastrzeżeń, co do moich wyliczeń. Mam nadzieję, że współpraca z pozostałymi radnymi, wchodzącymi w skład komisji, będzie oparta na zrozumieniu  i porozumieniu – podsumowuje Piotr Małek.

Przypomnijmy, że w skład komisji rewizyjne oprócz Piotra Małka są: Halina Wójtowicz (przewodnicząca komisji), Andrzej Bonarek i Michał Szczęsny.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this