Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Kto zostanie dyrektorem DPS-u przy Grabowieckiej 7?

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego ogłosił nabór na dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Grabowieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nieoficjalnie mówi się, że największe szanse na to stanowisko ma Karolina Nowak, dyrektor Centrum Integracji Społecznej, a także prezes Fundacji Pomocna Dłoń w Ostrowcu Św. Czy tak się stanie, dowiemy się już wkrótce. Termin składania aplikacji upływa 30 maja o godzinie 15.00.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Do przeprowadzenia naboru powołana została komisja, w której skład weszli: Andrzej Jabłoński, Wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego; Łukasz Witkowski, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego; Mariusz Łata, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych; Alina Piwnik-Migdalska, inspektor ds. kadr.

Kandydat na dyrektora Domu Pomocy Społecznej powinien posiadać wykształcenie wyższe, obywatelstwo polskie, specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 3-letni staż pracy w pomocy społecznej. Powinien być osobą niekaraną za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej. Powinien posiadać także pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe to: znajomość przepisów, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przepisów prawa pracy, przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu powiatowego, finansów publicznych i zamówień publicznych. Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym (poświadczone stosownymi dokumentami), wiedza merytoryczna z zakresu schorzeń somatycznych, odpowiedzialność, umiejętność planowania pracy, kreatywność, zaangażowanie.

Osoba pracująca na stanowisku dyrektora odpowiedzialna będzie za: kierowanie działalnością powiatowej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, Domu Pomocy Społecznej, przy ulicy Grabowieckiej 7 oraz reprezentowanie go na zewnątrz. Prowadzenie i rozwój infrastruktury DPS-u przy Grabowieckiej. Przygotowanie projektu planu finansowego oraz realizacja planu finansowego jednostki. Przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej środków do realizacji zadań statutowych DPS. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. i innymi instytucjami w zakresie zadań DPS. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność i rozwój DPS przy Grabowieckiej 7, realizowanie uchwał i innych aktów wydawanych przez organ prowadzący, zapewnienie realizacji i przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy oraz innych aktów prawnych, dotyczących jednostki.

Z wybranym kandydatem zawarta zostanie umowa na 6 miesięcy, nie wcześniej niż od 13 czerwca. Dokumenty aplikacyjne kandydaci mogą składać do 30 maja do godziny 15.00.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this