Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Lech Łodej z absolutorium i wotum zaufania!

Radni miejscy w Kunowie nie mieli wątpliwości. Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie po raz kolejny otrzymał od nich mandat zaufania w postaci wotum i absolutorium. A inwestycji wykonanych w 2021 roku na terenie gminu było naprawdę sporo, jak: przebudowa m.in. 300-metrowego odcinka drogi w Nietulisku Dużym i 400-metrowego odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chocimowie, generalny remont ulicy Szkolnej w Janiku, dofinansowanie remontu drogi powiatowej przy ul. Mariana Langiewicza w Kunowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Boksycka – Rudka, a także w Janiku, czy utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dołach Biskupich.

Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

–  2021 rok był kolejnym rokiem ciężkiej i wytężonej pracy dla całego samorządu gminy Kunów. Nasze wysiłki, nieustannie od kilku lat, koncentrują się na realizacji potrzeb mieszkańców naszej małej Ojczyzny. Z satysfakcją należy stwierdzić, że przynosi to wymierne efekty, czego dowodem jest fakt, iż gmina Kunów odniosła historyczny sukces, jakim jest awans w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce w 2021 r. – w kategorii gmin miejsko-wiejskich, gdzie zajęła 224 miejsce w kraju, awansując  o 283 miejsca – tłumaczy Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie. 

Dodał, że zaplanowane dochody w kwocie 57 247 459,25 zł zostały zrealizowane w wysokości 58 731 741,43 zł, co stanowi realizację na poziomie 102,6%, z tego: − dochody bieżące zaplanowane w kwocie 4.081 108,79 zł, a wykonane w kwocie 49 698 170,74 zł; − dochody majątkowe zaplanowane na 10 166 350,46 zł, wykonane w kwocie 9 033 570,69 zł.

Sesja absolutoryjna w gminie Kunów
fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Wykonane w kwocie 58 731 741,43 zł dochody budżetu są wyższe o 24,44% od dochodów wykonanych w roku 2020, przy czym dochody bieżące wzrosły o 9,94%, natomiast dochody majątkowe o 54,11%. Wskazuje to na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania środków na inwestycje oraz skuteczność dochodzenia dochodów bieżących gminy, a co za tym idzie samodzielność finansową jednostki i poziom elastyczności budżetu. 

Dochody ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 6 185,54 zł.

W roku 2021 skutki obniżenia przez Radę Miejską w Kunowie górnych stawek podatków wyniosły 1 447 547,21 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wykazały wartość ujemną – 3 021 305,01 zł i jest to związane ze złożeniem korekt deklaracji podatkowych przez Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie za lata 2016-2020. Korekta ta będzie miała wpływ na wysokość subwencji ogólnej należnej gminie na rok 2023 oraz w latach następnych. Skutki decyzji, wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, dotyczących umorzeń zaległości podatkowych, wyniosły 3 870,00 zł.

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

W roku 2021 spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 460 000,00 zł. Zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych od 2011 roku kredytów wynoszą na 31 grudnia 2021 roku roku 15 616 829,00 zł. Spłata rat kapitałowych przebiega zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów i aneksów. Całkowita spłata zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji planowana jest na rok 2035. Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2021 roku nie wystąpiły. 

Katarzyna Banasik, radna z Wymysłowa
fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Katarzyna Banasik, radna z Wymysłowa tłumaczy, że przy absolutorium dla burmistrza nie było najmniejszej wątpliwości. 

– Nasza miejscowość bardzo się zmienia. Zmiany widać gołym okiem. Wiele lat wyczekiwaliśmy na jakikolwiek budynek, w którym moglibyśmy się spotykać czy to podczas spotkań z sołtysem, czy z mieszkańcami – w celu wspólnej integracji. Mury naszej świetlicy rosną. Jesteśmy dumni. Cieszymy się, że po tylu latach, aktualny  pan burmistrz podjął działania zmierzające do zmiany naszej miejscowości – tłumaczy Katarzyna Banasik.  

Za najważniejsze z inwestycji uważa m.in. budowy dróg,  remont dworku w Chocimowie, utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dołach Biskupich. 

– To co warte jest pochwalenia to także lepsza komunikacja. Nie dotyczy to może samego Wymysłowa, ale tzw. ulicy Modrzewiowej. Tędy bowiem łącznikiem od Boksycki, od starodroża do Kolonii Robotniczej, dla nas to bardzo dużo. Kursów nie ma jeszcze zbyt wiele, myślę, że w przyszłości będzie ich sukcesywnie więcej. To  krok w dobrą stronę – podsumowuje Katarzyna Banasik.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie
fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Piotr Rakoczy, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie.

– Tych inwestycji, jakie wykonaliśmy w 2021 roku było mnóstwo. Myślę, że taką priorytetową inwestycją była budowa kanalizacji w Janiku. Pierwszy etap odbył się w ubiegłym roku, w tym roku –  realizujemy drugi etap. To priorytetowa inwestycja. Ważne było również utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dołach Biskupich. To sztandarowe przedsięwzięcie nakierowane na osoby z niepełnosprawnościami. Na jego realizację udało się pozyskać środki zewnętrzne. Rok 2021 był bardzo dobry dla naszej gminy, pomimo pandemii.  Wiadomo, że piekło wojny na Ukrainie przyćmiewa wszystkie blaski, ale myślę, że możemy być dumni z decyzji, które podejmowaliśmy  – tłumaczy Piotr Rakoczy.

Przypomina, że w Nietulisku Dużym powstał 300 metrowy odcinek drogi, na który mieszkańcy, czekali od blisko 50 lat. Zmienił się również wizerunek ruin po byłej walcowni, które zostały oczyszczone z zakrzaczeń i chwastów. 

– Tutaj dołożyliśmy wraz panem Henrykiem Jabłońskim, sołtysem Nietuliska Dużego   naszą cegiełkę. Wspólnie z panem burmistrzem pracujemy nad tym, aby Nietulisko Duże  było perełką turystyczną w naszej gminie – podsumowuje Piotr Rakoczy.  

Jadwiga Banasik, reprezentująca Kolonię Inwalidzką i połowę Janika (ulica Okrężna, Szkolna i Leśna) radna Rady Miejskiej w Kunowie
fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Jadwiga Banasik, reprezentująca Kolonię Inwalidzką i połowę Janika (ulica Okrężna, Szkolna i Leśna)  radna Rady Miejskiej w Kunowie podkreśla, że bardzo się cieszy, gdy patrzy na zmiany zachodzące w tych miejscowościach.

–  Nasi mieszkańcy są zadowoleni. Są nowe drogi, budowana jest sieć kanalizacyjna.  Za najważniejszą z inwestycji uważam przebudowę  ulicy Szkolnej w Janiku, która służy dzieciom, straży, która prowadzi do kościoła. Myślę, że burmistrz zasłużył na absolutorium Jako przewodnicząca komisji rewizyjnej czuwam, czy pieniądze są wydawane właściwe. W ubiegłym roku wraz z członkami komisji rewizyjnej przeprowadziliśmy szereg kontroli, które nie wykazały żadnych nieprawidłowości w planowaniu budżetu – tłumaczy Jadwiga Banasik.

Teresa Łucka, radna z Nietuliska Małego
fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Teresa Łucka, radna z Nietuliska Małego wyjaśnia, że jej zdaniem rok 2021 był dość dobrym rokiem.

– Wiadomo, że są większe inwestycje przeprowadzane w innych miejscowościach w naszej gminie. Nasze miejscowości są małe, nie ma środków zewnętrznych na tak niewielkie inwestycje, czy odcinki dróg. Gospodarujemy tymi środkami, które mamy, czyli funduszami gminnymi. Jestem zadowolona ze zmian jakie zachodzą i w naszej gminie, i  w mojej miejscowości. Mamy wymienione oświetlenie na lampy led-owe, mamy odcinek drogi łączący Nietulisko Małe z Kunowem, remontowana jest powierzchnia poszczególnych  odcinków w Nietulisku Małym. Mamy do wymiany dach na budynku remizy OSP w Nietulisku Małym, w Kolonii Piaski w przyszłym roku chcemy wykonać oświetlenie. Gmina pięknieje i się rozwija – tłumaczy Teresa Łucka.

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Przyznaje, że nie miała wątpliwości, aby przyznać burmistrzowi absolutorium.

Z kolejnego kredytu zaufania wyrażonego w absolutorium i wotum zaufania cieszy się Lech Łodej.

– To cieszy. Burmistrz jest w zasadzie wykonawcą uchwał, które zatwierdza rada. Oczywiście proponuje pewne rozwiązania, które są akceptowane przez radnych Rady Miejskiej w Kunowie praktycznie zawsze jednomyślnie. Nie podejmiemy decyzji kontrowersyjnych i niepewnych, jesteśmy przygotowani merytorycznie i  finansowo. A o tym, jak sprawnym jesteśmy samorządem świadczy chociażby wystąpienie podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kunowie pani kierownik  Małgorzata Mazur, która przez godzinę wymieniła inwestycje wykonane i te, które będą realizowane w naszej gminie. Patrzymy w przyszłość ze spokojem – podsumowuje burmistrz. 

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info
fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama
Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this