Znajdź nas na

FAKTY

Mają mnóstwo pomysłów i energii! Młodzieżowi Radni Miejscy w Kunowie kadencji 2019-2021 – zaprzysiężeni!

11 zorganizowanych sesji, szerzenie idei samorządności wśród młodzieży, działania związane z wolontariatem, a także świeżość i innowacyjność pomysłów – to zasługa młodzieżowych radnych z Kunowa, którzy wczoraj w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie uroczyście podsumowali kadencję 2017-2019. Było mnóstwo wzruszeń, gratulacji, a przede wszystkim dumy, że pod czujnym okiem opiekunów wyrastają młodzi ludzie, którzy o samorządzie wiedzą więcej niż nie jeden dorosły. Wczorajsza sesja była także pretekstem do zaprzysiężenia nowych młodzieżowych radnych na kadencję 2019-2021.

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

– Kończy się kolejna kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie, wydaje się, jakby to było wczoraj. Jednak minęły już dwa lata od powołania drugiej kadencji. W Unii Europejskiej młodzieżowe rady miejskie są popularnym sposobem konsultacji społecznych oraz aktywizacji młodzieży. Młodzieżowa rada jest instytucją, która zapewnia młodzieży udział w procesie podejmowania decyzji, dotyczących spraw związanych z jej grupą wiekową na poziomie lokalnym. Umożliwia dialog pomiędzy lokalną społecznością, a władzami gminy, czyli burmistrzem oraz radą miejską – tłumaczyła Julia Pająk, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie.

Inicjatorami powstania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie byli: Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy Kunów oraz Jarosław Kuba, prezes Stowarzyszenie LGD Krzemienny Krąg, którzy podjęli decyzję o udziale w projekcie „Młodzieżowe Rady – edukacja obywatelska w praktyce”. Młodzieżową radę tworzy grupa ludzi, wybrana przez swoich rówieśników. Członkowie MRM uczęszczają do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych lub są absolwentami szkół średnich. Zakres działalności rady obejmuje przede wszystkim sprawy dotyczące przede wszystkim młodzieży z gminy Kunów.

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

12 czerwca 2017 roku w Gimnazjum w Kunowie odbyły się wybory do MRM na lata 2017-2019. Spośród kandydatów wybrano 15 radnych. Radnymi drugiej kadencji MRM w Kunowie byli: Ewelina Banasik, Natalia Baran, Dawid Konieczny, Jakub Kostrzewa, Aleksandra Mróz, Anna Oziomek, Julia Pająk, Wiktoria Różalska, Małgorzata Sala, Wojciech Stolarczyk, Martyna Świercz, Martyna Tomtas, Aleksander Ulik, a także Wiktoria Woźniak.

– Bierzemy odpowiedzialność za swoje lokalne środowisko, uczymy się samodzielności i zasad funkcjonowania samorządu. Staramy się angażować w działania charytatywne, edukacyjne i sportowe. Młodzieżowa rada powinna działać samodzielnie i podejmować niezależne decyzje, jednak ze względu na nasz młody wiek i brak doświadczenia, ważnym dla nas było, abyśmy mogli liczyć na pomoc osoby dorosłej, która będzie wspierała nasze działania. Opiekunem MRM w Kunowie z ramienia Gminy od początku jej istnienia jest pan Paweł Gawron. To on czuwał nad działalnością rady i jej pracami – przypomniała Julia Pająk.

20 czerwca 2017 roku odbyła się pierwsza sesja inauguracyjna, na której radni drugiej kadencji złożyli uroczyste ślubowanie, w czasie posiedzenia w głosowaniu jawnym, wybrano prezydium. Przewodniczącą została wówczas Julia Pająk, wiceprzewodniczącą – Natalia Baran, a sekretarzem Aleksandra Mróz. Na skarbnika wybrano Martynę Świercz.

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

– Przez dwa lata działalności, druga kadencja młodzieżowej rady starała się upowszechnić ideę samorządności wśród młodzieży i umożliwiać realizację wspólnie wybranych celów. Rada zorganizowała 11 sesji, poprzez swoje działania zwiększyła aktywność młodych ludzi w naszym regionie – podsumowała Julia Pająk.

Młodzieżowi radni, którzy przekazali „pałeczkę w sztafecie” swoim młodszym kolegom i koleżankom otrzymali pamiątkowe statuetki. Młodzi radni nie zapomnieli także o podziękowaniach dla tych, bez których funkcjonowanie w świecie dorosłego samorządu nie byłoby łatwe i możliwe.

– Szczególne słowa uznania kierujemy do burmistrza miasta i gminy Kunów – pana Lecha Łodeja. Bez pana nie stalibyśmy dzisiaj tutaj. Gdyby nie pana pomysł i zaangażowanie w powstanie młodzieżowej rady, ta po prostu by nie powstała i nie przeprowadzilibyśmy tylu ciekawych inicjatyw. Dziękujemy za to, że zawsze miał pan dla nas czas i służył wszelką pomocą i radą. Pragniemy podziękować nieobecnemu dziś panu Jarosławowi Kubie, prezesowi Lokalnej Grupy Działania Krzemienny Krąg, za wsparcie kunowskiej młodzieży. Od początku pan Jarosław wspierał naszą działalność, a w 2018 roku pomógł nam w organizowanym przez nas po raz pierwszy Kunowskim Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie, za co serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również serdecznie za wsparcie i pomoc w organizacji naszych inicjatyw panu przewodniczącemu rady miejskiej, panu Piotrowi Bekowi oraz wszystkim radnym Rady Miejskiej w Kunowie. Dziękujemy pani Dorocie Oparze, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie, która zawsze wspierała nas w naszej codziennej pracy, dziękujemy za pomoc, a także za udział w naszym rozwoju. Muszę także wspomnieć o pracy i zaangażowaniu pani Małgorzaty Kowalskiej, wicedyrektor PSP w Kunowie, na którą zawsze mogliśmy liczyć. Dziękujemy za to, że chętnie włączała się pani w nasze działania. Nasza działalność nie byłaby możliwa bez udziału pani Ewy Gaj, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie, która niejednokrotnie użyczała nam pomieszczeń oraz zaplecza bibliotecznego. Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość dla naszej pracy – mówiła w imieniu koleżanek i kolegów z rady, Julia Pająk.

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Nie zabrakło także specjalnych podziękowań dla opiekuna MRM w Kunowie – Pawła Gawrona oraz Anny Wójcik, pracownika Gminnego Centrum Informacji w Kunowie.

– Zawsze, gdy potrzebowaliśmy pomocy, mogliśmy na was liczyć. Byliście, jesteście i mam nadzieję, że będziecie dla nas zawsze oparciem. Dziękujemy za wszystko, bo to dzięki wam jesteśmy w tym miejscu i z dnia na dzień rozwijamy się coraz bardziej – podsumowała Julia Pająk.

Wyróżniony przez młodych został także, radny Jarosław Jałocha, który pomógł im w organizacji turnieju piłki nożnej.

Z rąk Lecha Łodeja, podziękowania za postawę obywatelską otrzymali: Daniel Wrzosek , Wojciech Stolarczyk, Bartosz Kwapisz, Jan Lpiec, a także Mateusz Brociek.

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

– Dla nas wszystkich było to bardzo ciekawe doświadczenie, które pozwoliło nam zaistnieć w życiu publicznym oraz poznać smak działania na rzecz lokalnej społeczności. Swoją pracą przetarliśmy ścieżki dla naszych następców i mam nadzieję, że nowa rada podejmie to wyzwanie i uda się jej zrealizować wszystkie zaplanowane działania. Życzymy wam wytrwałości, pomysłowości i pilności. Nie obawiajcie się pracy, odpowiedzialności i obowiązków – życzyła nowym młodzieżowym radnym – Julia Pająk.

Sztafeta pokoleń

Do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie kadencji 2019-2021 zgłosiło się 15 kandydatów z terenu gminy Kunów. Zgodnie z zapisem w Statucie MRM – w sytuacji, kiedy liczba kandydatów do Rady jest równa liczbie mandatów, o które mogą się kandydaci ubiegać, to wszyscy zostają automatycznie powołani na Radnych MRM. Zostali nimi: Karolina Adamska, Ewelina Banasik, Patrycja Chojnacka, Wiktoria Giez, Julia Misztal, Nikola Mucha, Zuzanna Mucha, Anna Oziomek, Julia Pająk, Julia Raban, Wiktoria Różalska, Wojciech Stolarczyk, Aleksander Ulik, Krystian Zygadlewicz, a także Marta Ziemba.

Z młodzieżowych radnych bardzo dumny jest Lech Łodej, burmistrz gminy Kunów.

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

– Jestem bardzo dumny, szczęśliwy i wdzięczny, że w tak wspaniały sposób działają nasi młodzi radni. Cieszy także to, że jest wiele osób chętnych, aby być częścią tej rady i aktywnie w niej działać. Życzę tego samego, takich młodych, otwartych i pomysłowych radnych innym gminom. To jest wspaniała inicjatywa, to są wspaniałe działania, o młodzieżowej radzie miejskiej można mówić w samych superlatywach. Prezentacja, podsumowująca poprzednie lata działania rad, którą przygotowano na dzisiejszą uroczystość uświadomiła mi, jak wiele udało się już zrobić i dokonać naszej młodzieży. Oczywiście jest też czas na zabawę, ale przede wszystkim jest to ciężka praca. Nasi młodzi radni nie boją się żadnych wyzwań. Do tego dochodzi też satysfakcja z tego, że udało się im osiągnąć wyznaczone cele. Dziś uczestniczymy w inauguracji trzeciej kadencji młodzieżowej rady, do tego dochodzi podwójna duma, bo przewodniczącą Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego jest nasza Julia Pająk. Młodzieżowa rada miejska uczy życia. Wszyscy, którzy mieli to szczęście być częścią MRM radzą sobie w życiu. Pewne procedury, prawa, obyczaje samorządowe są dla nich czymś znanym i normalnym. Uczą się obywatelskości, odpowiedzialności, dokładności. Myślę, że ta obywatelskość się u nas w gminie bardzo poprawiła i to właśnie dzięki tej naszej młodzieży, która daje dobry przykład. Ci młodzi ludzie realizują się później w różnych dziedzinach życia, osiągają naprawdę wysokie stanowiska w kraju, a nawet i poza jego granicami – tłumaczy Lech Łodej.

Jak podkreśla burmistrz, gmina Kunów nie odczuwa, aby koszty związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miejskiej mocno obciążały budżet. Korzyści związane z pomocą od młodzieży są zdecydowanie większe.

– Pewne nakłady trzeba ponieść, ale na ile tylko możemy – pomagamy, bo widać efekty. Gdybyśmy chcieli wynająć osoby do zajmowania się tym, czym zajmują się członkowie młodzieżowej rady w ramach wolontariatu, to okazałoby się, że nasz wkład, który musimy ponieść jest nieporównywalnie mniejszy w stosunku do działań, jakich podejmują się młodzieżowi radni – mówi bez wahania burmistrz.

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Z działań młodzieżowych radnych zadowolony jest także Paweł Gawron, opiekun MRM w Kunowie.

– To jest już moja trzecia kadencja, jako opiekuna MRM w Kunowie. Mam nadzieję, że młodzieżowa rada będzie dalej działać tak, jak robiła to dotychczas i że doczekamy się czwarte kadencji. Wiele osób mamy nowych w radzie, bo na 15 osób jest 9 zupełnie nowych radnych. Liczymy na to, że będą oni owocnie współpracować z osobami, które mają już duże doświadczenie, ale także, że wniosą powiew świeżości. Dla mnie też jest to okres wytężonej pracy, ponieważ nowe osoby muszą się wdrożyć w plan pracy rady, zapoznać ze statutem. To co na pewno będę wspominał z poprzedniej kadencji rady i co było dla mnie najważniejsze, to konkurs plastyczny „Gmina Kunów, moja mała ojczyzna”. Wpłynęło na niego naprawdę dużo prac i to było dla nas bardzo dużym wyzwaniem logistycznym. Ciężko było wybrać te najlepsze prace. Oczywiście odbyła się wystawa, były też nagrody. Myślę, że sprawiliśmy tym konkursem dużą radość wszystkim jego uczestnikom. Jestem dumny, że udało się nam to wszystko zgrać i zorganizować. Mam nadzieję, że z nowymi radnymi ta współpraca będzie się układała podobnie, a ich innowacyjne pomysły wniosą jeszcze więcej świeżości do naszej gminy – podsumowuje Paweł Gawron.

Galeria fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

NaOSTRO Sesja MRM-1
NaOSTRO Sesja MRM-1

NaOSTRO Sesja MRM-4
NaOSTRO Sesja MRM-4

NaOSTRO Sesja MRM-6
NaOSTRO Sesja MRM-6

NaOSTRO Sesja MRM-7
NaOSTRO Sesja MRM-7

NaOSTRO Sesja MRM-8
NaOSTRO Sesja MRM-8

NaOSTRO Sesja MRM-9
NaOSTRO Sesja MRM-9

NaOSTRO Sesja MRM-10
NaOSTRO Sesja MRM-10

NaOSTRO Sesja MRM-11
NaOSTRO Sesja MRM-11

NaOSTRO Sesja MRM-12
NaOSTRO Sesja MRM-12

NaOSTRO Sesja MRM-13
NaOSTRO Sesja MRM-13

NaOSTRO Sesja MRM-14
NaOSTRO Sesja MRM-14

NaOSTRO Sesja MRM-15
NaOSTRO Sesja MRM-15

NaOSTRO Sesja MRM-16
NaOSTRO Sesja MRM-16

NaOSTRO Sesja MRM-17
NaOSTRO Sesja MRM-17

NaOSTRO Sesja MRM-18
NaOSTRO Sesja MRM-18

NaOSTRO Sesja MRM-19
NaOSTRO Sesja MRM-19

NaOSTRO Sesja MRM-20
NaOSTRO Sesja MRM-20

NaOSTRO Sesja MRM-21
NaOSTRO Sesja MRM-21

NaOSTRO Sesja MRM-22
NaOSTRO Sesja MRM-22

NaOSTRO Sesja MRM-23
NaOSTRO Sesja MRM-23

NaOSTRO Sesja MRM-24
NaOSTRO Sesja MRM-24

NaOSTRO Sesja MRM-25
NaOSTRO Sesja MRM-25

NaOSTRO Sesja MRM-26
NaOSTRO Sesja MRM-26

NaOSTRO Sesja MRM-27
NaOSTRO Sesja MRM-27

NaOSTRO Sesja MRM-28
NaOSTRO Sesja MRM-28

NaOSTRO Sesja MRM-29
NaOSTRO Sesja MRM-29

NaOSTRO Sesja MRM-30
NaOSTRO Sesja MRM-30

NaOSTRO Sesja MRM-31
NaOSTRO Sesja MRM-31

NaOSTRO Sesja MRM-37
NaOSTRO Sesja MRM-37

NaOSTRO Sesja MRM-36
NaOSTRO Sesja MRM-36

NaOSTRO Sesja MRM-35
NaOSTRO Sesja MRM-35

NaOSTRO Sesja MRM-34
NaOSTRO Sesja MRM-34

NaOSTRO Sesja MRM-33
NaOSTRO Sesja MRM-33

NaOSTRO Sesja MRM-32
NaOSTRO Sesja MRM-32

NaOSTRO Sesja MRM-38
NaOSTRO Sesja MRM-38

NaOSTRO Sesja MRM-39
NaOSTRO Sesja MRM-39

NaOSTRO Sesja MRM-40
NaOSTRO Sesja MRM-40

NaOSTRO Sesja MRM-41
NaOSTRO Sesja MRM-41

NaOSTRO Sesja MRM-42
NaOSTRO Sesja MRM-42

NaOSTRO Sesja MRM-43
NaOSTRO Sesja MRM-43

NaOSTRO Sesja MRM-45
NaOSTRO Sesja MRM-45

NaOSTRO Sesja MRM-46
NaOSTRO Sesja MRM-46

NaOSTRO Sesja MRM-48
NaOSTRO Sesja MRM-48

NaOSTRO Sesja MRM-49
NaOSTRO Sesja MRM-49

NaOSTRO Sesja MRM-50
NaOSTRO Sesja MRM-50

NaOSTRO Sesja MRM-51
NaOSTRO Sesja MRM-51

NaOSTRO Sesja MRM-52
NaOSTRO Sesja MRM-52

NaOSTRO Sesja MRM-53
NaOSTRO Sesja MRM-53

NaOSTRO Sesja MRM-54
NaOSTRO Sesja MRM-54

NaOSTRO Sesja MRM-55
NaOSTRO Sesja MRM-55

NaOSTRO Sesja MRM-56
NaOSTRO Sesja MRM-56

NaOSTRO Sesja MRM-57
NaOSTRO Sesja MRM-57

NaOSTRO Sesja MRM-63
NaOSTRO Sesja MRM-63

NaOSTRO Sesja MRM-62
NaOSTRO Sesja MRM-62

NaOSTRO Sesja MRM-61
NaOSTRO Sesja MRM-61

NaOSTRO Sesja MRM-60
NaOSTRO Sesja MRM-60

NaOSTRO Sesja MRM-64
NaOSTRO Sesja MRM-64

NaOSTRO Sesja MRM-65
NaOSTRO Sesja MRM-65

NaOSTRO Sesja MRM-66
NaOSTRO Sesja MRM-66

NaOSTRO Sesja MRM-67
NaOSTRO Sesja MRM-67

NaOSTRO Sesja MRM-68
NaOSTRO Sesja MRM-68

NaOSTRO Sesja MRM-69
NaOSTRO Sesja MRM-69

NaOSTRO Sesja MRM-70
NaOSTRO Sesja MRM-70

NaOSTRO Sesja MRM-71
NaOSTRO Sesja MRM-71

NaOSTRO Sesja MRM-72
NaOSTRO Sesja MRM-72

NaOSTRO Sesja MRM-73
NaOSTRO Sesja MRM-73

NaOSTRO Sesja MRM-74
NaOSTRO Sesja MRM-74

NaOSTRO Sesja MRM-75
NaOSTRO Sesja MRM-75

1 Comment

1 Comment

  1. I.D.A

    14 czerwca, 2019 at 06:01

    A dlaczego Panie Prezydencie nie ma takiej Rady Młodzieżowej w Ostrowcu Św. ???

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this