Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego odpowiada na apel Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostrowcu Św.!

Utworzenie Świętokrzyskiej Tarczy Antykryzysowej, której jedny z elementów jest przyjęty 15 kwietnia przez Zarząd Województwa Świętokrzyski Pakiet Osłonowy „Ochrona, Odbudowa, Rozwój MŚP”, przeznaczanie środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-220 na wsparcie świętokrzyskich przedsiębiorców, borykających się z kłopotami finansowymi – to tylko niektóre z form wsparcia na jakie, w ramach ograniczenia negatywnych skutków pandemii koronawirusa, mogą liczyć świętokrzyscy przedsiębiorcy. Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa odpowiedział na apel Dariusza Wierzbińskiego, Starszego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostrowcu Św.

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Przypomnijmy, że Zarząd Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostrowcu Świętokrzyskim apelował do włodarzy z powiatu ostrowieckiego, a także władz województwa i parlamentarzystów o wsparcie działań, pozwalających lokalnym przedsiębiorcom przetrwać ten trudny czas.

 – Przedłużająca się epidemia wiązać się może z widmem upadku i koniecznością zamknięcia wielu firm na terenie naszego regionu oraz gwałtownym wzrostem bezrobocia z tym związanym – czytamy w liście, pod którym podpisał się Dariusz Wierzbiński, starszy ostrowieckiego Cechu.

Jedno z pism trafiło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Marszałek Andrzej Bętkowski podkreśla, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, w ramach swoich kompetencji , podejmuje działania, mające na celu pomoc dla przedsiębiorców, zmagających się z trudnościami, wywołanymi pandemią. Jedną z form wsparcia jest Pakiet Osłonowy. 

– Uwzględniając uwarunkowania regionalne, zalecenia Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki regionalnej, powstaje Świętokrzyska Tarcza Antykryzysowa, której jednym z elementów jest, przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dostępnych w poszczególnych osiach priorytetowych RPOWŚ 2014-2020 na wsparcie świętokrzyskich przedsiębiorstw, borykających się z kłopotami finansowymi w wyniku pandemii wywołanej koronawirusem COVID-Sars2 poprzez preferencyjne pożyczki. Łączna kwota środków przeznaczonych  na wsparcie w tym działaniu (w ramach pożyczek obrotowych i obrotowo-inwestycyjnych wyniesie 74 204 945 zł – czytamy w odpowiedzi Marszałka.   

Pakiet Osłonowy obejmuje także zmiany obecnie obowiązujących umów pomiędzy pośrednikami finansowymi  Bankiem Gospodarstwa Krajowego, realizującym projekt w ramach Działania 2.6 Instrumenty finansowe dla MSP RPOWŚ 2014-2020, polegające na wprowadzeniu bardziej elastycznych mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorców i pośredników jak: brak konieczności wnoszenia wkładu własnego  dla pożyczek udzielonych od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r.; wydłużenie możliwości spłaty pożyczki z 60 do 72 miesięcy, możliwość dodatkowej 6-miesięcznej karencji w spłacie kredytu i odsetek w roku 2020, możliwość przeznaczenia pożyczki w całości lub części na cele obrotowe, możliwość udzielania pożyczek z zerowym oprocentowaniem, jako pomoc de minimis do końca 2020 roku.

Łącznie na pożyczki obrotowe i obrotowo-inwestycyjne dla poszkodowanych firm zostaną przeznaczone środki w wysokości 230 959 625 zł. 

Pomoc dla przedsiębiorców to też uproszczony nabór dla tych firm, które potrzebują doradztwa prawnego i podatkowego w okresie kryzysu gospodarczego. 

– Opłacani ze środków RWOŚ 2014-220 doradcy pomogą firmom w poszukiwaniu sposobów na wprowadzenie zmian w działalności , odbudowaniu kontaktów handlowych, wprowadzeniu innych form pracy (np. zdalnej), analizie i negocjacji umów długoterminowych, analizie możliwości stosowania klauzuli siły wyższej  w umowach handlowych. To działanie odpowiada również  na postulaty organizacji pracodawców (m.in Lewiatan). Wartość konkursu to 10 000 000 zł. – wyjaśnia Andrzej Bętkowski. 

Pomoc ze strony Zarządu Województwa to także 14 040 375 zł na zwiększenie finansowania mikro i małych przedsiębiorców w ramach konkursu, zorganizowanego w Działaniu 2.5 Wsparcie  inwestycyjne sektora MŚP RPOWŚ 2014-2020, co pozwoli objąć dofinansowaniem kolejnych 90 firm. 

W ramach działań osłonowych podejmowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy dla pracowników MSP poszkodowanych w wyniku kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa kwoty około 42 000 000 zł. na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, a także prowadzenia działalności gospodarczej.

To także przeznaczenie środków w kwocie 3 000 000 zł. na działania, mające na celu odbudowanie łańcucha dostaw i sieci współpracy między przedsiębiorcami. 

Łączna kwota środków, jakie Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w obecnej chwili planuje przeznaczyć na pomoc świętokrzyskim  przedsiębiorcom w formie pożyczek obrotowych i subsydiowanego zatrudnienia oraz innych form wsparcia wynosi 300 000 000 zł. 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this