Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Od wspólnego świętowania niepodległości, po misję Apollo. Tydzień prac Urzędu Marszałkowskiego w filmowym skrócie! [VIDEO]

Od wspólnego świętowania niepodległości, przez dofinansowanie trzech placówek medycznych. po misję Apollo. Tydzień prac Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w filmowym skrócie.

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

11 listopada władze oraz mieszkańcy regionu świętowali 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wojewódzkie obchody odbyły się w Kielcach.

Ponad 7 milionów złotych łącznie dofinansowania unijnego otrzymają trzy placówki medyczne z regionu na świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii i/lub pediatrii. Obradujący dzisiaj Zarząd Województwa przyjął uchwałę w tej sprawie. Na konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują szpitalne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii i/lub pediatrii wpłynęły 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania 9 104 746, 88 zł.

Trzy z nich przeszły pozytywnie ocenę wyboru projektów i otrzymały dofinansowanie:

  • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie „Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie” – 1 474 040,79 zł,
  • Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach” – 4 281 705,00 zł,
  • Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii” – 1 293 843,68 zł.

Dostępna alokacja w konkursie środków unijnych wynosiła 7 200 000,00 zł, co umożliwiło wybór wszystkich pozytywnie ocenionych projektów na łączną kwotę dofinansowania 7 049 589,47 zł.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Podczas obrad XIV sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które dobyły się w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach radni przyjęli m.in. Program Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok oraz wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej Gminie Skarżysko-Kościelne na wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim.

Na wniosek radnego Tadeusza Kowalczyka, porządek obrad został rozszerzony o przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą. Radny Tadeusz Kowalczyk na swoją prośbę został wykreślony ze składu komisji. Uchwała została przyjęta.

Obradujący przyjęli zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019-2043 oraz zmiany w budżecie województwa na 2019 rok. Przegłosowana przez radnych została także uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa świętokrzyskiego w latach 2019-2021. Ponadto obradujący przyjęli wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2019 i 2020 rok.

Radni wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Skarżysko-Kościelne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim. Dotacja w wysokości około 22 tys. zł przeznaczona zostanie na naprawę samochodu ratowniczo-gaśniczego, zakup umundurowania i sprzętu. – Jednostka ta, we wrześniu bieżącego roku, uczestniczyła w akcji gaśniczej w Skarżysku-Kamiennej, podczas której uszkodziła jeden z pojazdów oraz część umundurowania i sprzętu. W związku z tym gmina Skarżysko-Kościelne zwróciła się z prośbą o pomoc – wyjaśnił marszałek Andrzej Bętkowski.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego oraz w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok.

Jak zaznaczyła wicemarszałek Renata Janik projekt programu opracowany został przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w oparciu o materiał przekazany z departamentów zajmujących się współpracą z trzecim sektorem. – Program zawiera główne kierunki działań oraz środki zaplanowane na ich realizację – poinformowała wicemarszałek Renata Janik.

W ramach realizacji Programu: 420 tys. zł przeznaczone zostanie na zadania związane z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości, kwotą 200 tys. zł wsparte zostaną zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 2 mln zł – upowszechnianie kultury fizycznej, 70 tys. zł – turystyka i krajoznawstwo, 300 tys. zł – ochrona i promocja zdrowia, 100 tys. zł – przeciwdziałanie narkomanii, 315 tys. zł – działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 200 tys. zł – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, 300 tys. zł – pomoc społeczna, 100 tys. zł – przeciwdziałanie przemocy, zaś na zadania z zakresu ekonomii społecznej przewidziano 20 tys. zł. Na wszystkie te zadania zaplanowano ogółem kwotę 4 025 000 zł.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

W regionie przebywała delegacja z Obwodu Winnickiego. Goście z Ukrainy spotkali się z władzami regionu i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

W Lipniku oddano do użytku boisko wielofunkcyjne oraz pracownię komputerową. Dofinansowanie unijne na modernizację szkół w Lipniku i Włostowie to ponad pół miliona złotych.

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach otwarto wystawę prezentująca zdjęcia NASA m.in. z misji Apollo oraz pierwsze kroki człowieka na Księżycu.


https://www.facebook.com/naostro.info/videos/511383589479325/

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this