Znajdź nas na

FAKTY

Radny pyta o sytuację w ostrowieckim szpitalu!

Jaki jest wynik finansowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim za 11 miesięcy 2021 roku, jaki jest dokładny termin zakończenia budowy lądowiska dla helikopterów, a także ilu doradców zatrudnionych zostało w ostrowieckim szpitalu i jaki jest ich koszt zatrudnienia – to tylko niektóre z pytań, jakie znalazły się w interpelacji Pawła Walesica, radnego powiatowego z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Z odpowiedzi jakie otrzymał wynika, że wynik finansowy, 6 który pytał nie jest jeszcze znany, pełnomocnicy zarabiają średnio 6 833, 33 netto za miesiąc, a ZOZ zwrócił się o wydłużenie terminu wykorzystania przekazywanych środków dotacji celowej do 15 marca 2022 roku. Czy oznacza to, że lądowisko gotowe będzie dopiero za blisko 3 miesiące?

Gmach szpitala w Ostrowcu Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Sytuacja w ostrowieckim szpitalu budzi spore zainteresowanie wśród mieszkańców powiatu ostrowieckiego, pacjentów placówki, ale także radnych powiatowych i miejskich. Pytania, dotyczące zakończenia budowy lądowiska, zatrudnienia doradców, a także wyniku finansowego placówki za 11 miesięcy 2021 roku znalazły się w interpelacji Pawła Walesica, radnego powiatowego z Klubu Prawa i Sprawiedliwości.

– Proszę o udzielenie informacji, dotyczącej budowy lądowiska w ZOZ. Jaki z uwagi na opóźnienia został uzgodniony dokładny termin zakończenia zadania – wnioskował Paweł Walesic, prosząc o informację kiedy inwestor złożył wniosek o zmianę terminu zakończenia inwestycji wraz z uzasadnieniem. Z odpowiedzi jaką otrzymał wynika,  że na zakończenie prac przy budowie lądowiska trzeba będzie jednak trochę poczekać.  

Odpowiedź, jaką na swoją interpelację otrzymał Paweł Walesic
Źródło: BIP Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

– Odpowiadając na ww, zapytanie informuję, że inwestorem przedmiotowego zadania jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Odnosząc się do powyższego wyjaśniam, że do udzielenia wszelkich informacji związanych z procesem inwestycyjnym, w tym również w zakresie powstałych opóźnień w jego realizacji zobowiązany jest  podmiot prowadzący zadanie. Mając na uwadze, że budowa lądowiska przy ZOZ jest finansowana ze środków powiatu ostrowieckiego, stanowiących pozyskane na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ZOZ pismem z dnia 15.10.2021 r. zwrócił się o wydłużenie terminu wykorzystania przekazywanych środków dotacji celowej do dnia 15 marca 2022 roku oraz zabezpieczenie kwoty 500 000,00 zł stanowiącej płatność końcową dla Wykonawcy robót w budżecie Powiatu na 2022 rok. Uwzględniając wniosek ZOZ, wprowadzono zmianę do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego zabezpieczając na 2022 rok wnioskowane środki dotacji, które nie zostaną wykorzystane przez ZOZ do końca bieżącego roku. Jednocześnie informuję, że na skutek wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu, zawarto stosowny aneks do umowy zawartej pomiędzy Powiatem a ZOZ dotyczącej udzielenia z budżetu powiatu ostrowieckiego dotacji celowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. na realizację zadania pn. „Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR przy ZOZ w Ostrowcu Św.” –  czytamy w odpowiedzi, pod którą podpisał się Łukasz Witkowski, sekretarz Powiatu Ostrowieckiego. 

Radny pytał także ilu pełnomocników i doradców zostało zatrudnionych w szpitalu. Od kiedy zostali zatrudnieni, czym się konkretnie zajmują i za co odpowiadają, jaki jest łączny miesięczny koszt ich zatrudnienia. 

O kosztach zatrudnienia doradców informowaliśmy 11 grudnia. 

Co ciekawe z informacji jaką otrzymał radny wynika, że w szpitalu nie pracują pełnomocnicy, czy doradcy, a 3 osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych, których zakres zadań obejmuje…  usługi  doradztwa. Są to Piotr Pusty,  zatrudniony od 20 października 2021 roku, Maciej Juszczyk (zatrudniony od 2 listopada 2021 roku), a także Elżbieta Kolejko (zatrudniona od 18 listopada 2021 r.). 

Odpowiedź, jaką na swoją interpelację otrzymał Paweł Walesic
Źródło: BIP Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

– Do obowiązków Pana Piotra Pustego należy m.in doradztwo we wdrazaniu założeń optymalizacyjnych i restrukturyzacyjnych oraz doradztwo w zarządzaniu działalnością podstawową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. Do zakresu zadań dr. n. med. Macieja Juszczyka  należy m.in opracowanie rekomendacji kandydatów do Rady Medycznej Szpitala, opracowanie propozycji zakresu obowiązków dla członków Rady Medycznej Szpitala, opracowanie propozycji statutu Rady Medycznej Szpitala, nawiązywanie relacji ze szkołami i uczelniami wyższymi, monitorowanie realizacji obecnie prowadzonych inwestycji oraz opracowanie założeń do przyszłych inwestycji, monitorowanie obszaru technicznego szpitala, sprzętu, urządzeń technicznych oraz serwisów i napraw sprzętu, poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla Szpitala. Pani Elżbieta Kolejko zajmuje się koordynacją opiniowaniem i monitoringiem procesów zakupowych oraz zamówień publicznych. Miesięczny koszt zatrudnienia osób pełniących funkcje doradcze wynosi 20 500,00 zł netto, średnio 6 833,33 zł  I miesiąc. W tym pokrywają oni z tej kwoty koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia. Należy jednak zaznaczyć, iż kompetencje, kwalifikacje, wiedza oraz kompetencje zatrudnionych doradców pozwalają Zespołowi Opieki Zdrowotnej na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w poszczególnych obszarach działalności szpitala,  a co za tym idzie generowanie oszczędności, które mają  znaczący wpływ na polepszenie kondycji finansowane Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. – czytamy.    

 

Odpowiedź, jaką na swoją interpelację otrzymał Paweł Walesic
Źródło: BIP Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św

Paweł Walesic prosił także o  informacje dotyczące wyniku finansowego szpitala za 11 miesięcy 2021 roku. Niestety wyniku finansowego nie poznał, „a to ze względu na to, że  wynik finansowy szpitala za okres 11 miesięcy  2021 roku jest w trakcie opracowania, zaś ostateczna kwota na dzień dzisiejszy  nie jest jeszcze znana z uwagi na złożoną w tym tygodniu przez NFZ propozycję zapłaty za nadwykonania w zakresie ortopedii i rehabilitacji.”    

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this