Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Sprawa nieprawidłowości w świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św. znalazła swój finał w prokuraturze!

Sprawa nieprawidłowości w świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie zlokalizowanym w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim znalazła swój finał w prokuraturze. Jak udało się nam ustalić postępowanie toczy się w sprawie przestępstwa z art. 267 § 1, art. 271 § 1 i Art. 270 § Kodeksu Karnego (naruszenia tajemnicy korespondencji, poświadczenia nieprawdy i podrabiania dokumentów). Sprawę monitoruje też Ministerstwo Sprawiedliwości.

zdjęcie ilustracyjne. Budynek, w którym mieści się Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Jak informowaliśmy 24 kwietnia 2021 roku służby Zbigniewa Koniusza, Wojewody Świętokrzyskiego doszukały się nieprawidłowości w świadczonej przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. nieodpłatnej pomocy prawnej. Porad prawnych udzielała bowiem osoba, która nie została wyznaczona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach, co więcej radca ten opiniował umowę, na podstawie której został wyznaczony jako „stały zastępca.

Sprawę opisywaliśmy tutaj: 

O zaistniałej sytuacji została poinformowana Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz, z uwagi na prawdopodobieństwo naruszenia ochrony danych osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

– Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło czynności wyjaśniające, prosząc o zbadanie sprawy Wojewodę Świętokrzyskiego oraz o nadesłanie wyjaśnień przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach. Ministerstwo nie jest władne rozstrzygać, czy doszło do popełnienia przestępstwa. Dlatego zawiadomienie w tej sprawie zostało skierowane do prokuratury, a postępowaniem zajmuje się obecnie Prokuratura Rejonowa w Staszowie – poinformowało nas biuro prasowe Resortu Sprawiedliwości.

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach poprosiliśmy o przesłanie kopii korespondencji pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a powiatem ostrowieckim. To blisko 60 stron dokumentów, dotyczących m.in. harmonogramu czasu pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, pismo z Okręgowej Izby Radców Prawnych, wskazujące osoby wyznaczone do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu w 2021 roku, zanonimizowana lista osób zgłoszonych na wizytę z podziałem na osoby świadczące nieodpłatną pomoc prawną, rejestr zmian podstrony, dotyczącej nieodpłatnej pomocy prawnej, znajdującej się na stronie internetowej  Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. (ostrowiecki.eu),  umowę na świadczenie pomocy prawnej w ramach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu ostrowieckiego, informację o stałym zastępstwie.

Analiza przedłożonej dokumentacji potwierdziła nieprawidłowości w świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie zlokalizowanym przy ulicy Iłżeckiej 37 w Ostrowcu Św. Jak wynika z dokumentacji przekazanej przez Powiat Ostrowiecki, radca prawny był osobą faktycznie udzielającą porad prawnych, pomimo że nie został wskazany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach. Wbrew obowiązującym przepisom został wyznaczony przez radcę prawnego do świadczenia pomocy prawnej, która to winna świadczyć pomoc prawną w punkcie, jako osoba wskazana przez OIRP. Przepisy ustawy nie przewidują możliwości wprowadzenia „stałego zastępstwa”. 

– Aktualnie trwa postępowanie w sprawie nieprawidłowości rozliczenia dotacji celowej, przekazanej w 2021 r. Powiatowi Ostrowieckiemu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykonywanych w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,  Dodaję, że w 2021 roku została przeprowadzona kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Ostrowiecki zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – czytamy w odpowiedzi ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 

Odpowiedź ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Prokuratury Rejonowej w Staszowie, w tamtejszej prokuraturze toczy się aktualnie postępowanie o przestępstwa z artykułów dotyczących:  naruszenia tajemnicy korespondencji ( Art. 267 § 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.); poświadczenia nieprawdy (Art. 271 § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5) oraz podrabiania dokumentów (Art. 270 § 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5).

Aktualnie przesłuchiwani są świadkowie. Dla dobra śledztwa prokurator nie ujawnia pozostałych informacji. 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama
Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this