Znajdź nas na

FAKTY

Suma nagród w ostrowieckim starostwie i jednostkach mu podległych wyniosła w 2020 roku blisko 1 400 000 zł!

389 397,03 to suma jaką w 2020 roku na nagrody wydano w jednostkach związanych z oświatą, a podległych Starostwu Powiatowemu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jeśli dodamy do tego sumę nagród wypłaconych w samym tylko starostwie – 413 730,96 zł, ostrowieckich Domach Pomocy Społecznej 254 400 zł, Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. (190 447,59 zł), Powiatowym Urzędzie Pracy – (24 793 zł), Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – ( 81 050 zł) i Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Św. (30 050 zł) otrzymamy 1 383 868,58 zł.

Zdjęcie ilustracyjne

Dotychczas informowaliśmy już o sumie nagród przyznanych dla samych tylko pracowników starostwa – 413 730,96 zł,  dwóch ostrowieckich DPS-ów  – 254 400 zł, a także Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. (190 447,59 zł), Powiatowym Urzędzie Pracy – (24 793 zł), Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – ( 81 050 zł) i Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Św. (30 050 zł). Cykl zakończą narody wypłacone w 2020 roku szkołom, a także jednostkom oświatowym podległym pod Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. Kwota jest niebagatelna i wynosi – 1 383 868,58  zł. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Jana Kilińskiego w Ostrowcu Św. 

Nagrody otrzymali: dyrektor – 4500 zł, wicedyrektor – 1586, psycholog szkolny – 750 zł, 51 nauczycieli – 24750 zł, główny księgowy – 950 zł, sekretarz szkoły – 950 zł, starszy woźny – 400 zł, sprzątaczka – 546, konserwator – 300.

Suma nagród w 2020 roku wyniosła: 34 732 zł

Dodatki zaś: dyrektor – 21 366,66, wicedyrektor 16187 zł, psycholog szkolny – 375,68 zł, pedagog szkolny – 380 zł, 51 nauczycieli – 36465,92, główny księgowy – 8000 zł, sekretarz szkoły – 7200 zł.

W sumie dodatki wyniosły: 89975,26 zł

Liceum Ogólnokształcące numer II imienia Jana Chreptowicza

Nagrody otrzymali: wicedyrektor  – 1200,13 zł, bibliotekarz – 400 zł, pedagog – 800 zł, sekretarz szkoły – 1000 zł, główny księgowy – 1000 zł , woźna – 292 zł , główna 4 sprzątaczki – 1168 zł, konserwator – 297, 29 nauczycieli – 18900 zł, psycholog – 400 zł.

Suma nagród w 2020 roku wyniosła: 25 457,42 

Dodatki otrzymali: dyrektor – 31 050, wicedyrektor – 14 532,67, bibliotekarz – 830,86 zł, pedagog  1770 zł, sekretarz szkoły – 3550 zł, główny księgowy – 6240 zł, sekretarz – 4304,33 zł, 29 nauczycieli – 34245,77.

W sumie dodatki wyniosły:  96 523,63 zł

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

Liceum Ogólnokształcące numer III imienia Władysława Broniewskiego

Nagrody w 2020 roku otrzymali: wicedyrektor  1901 zł, pedagog – 900 zł, główny księgowy – 1400 zł, sekretarz – 1400 zł, 30 nauczycieli – 17400 zł, woźna (8 osób) – 2090 zł.

W sumie:  25 091 zł

Dodatki w 2020 roku otrzymali zaś: dyrektor – 25 140 zł, wicedyrektor – 15 136, 53, pedagog – 1366,80 zł, główny księgowy– 6240 zł, sekretarz – 4304, 33 zł, 30 nauczycieli – 34 245,77 zł.

W sumie:  86 433,43 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

Nagrody przyznano: wicedyrektorom (2 osoby)  1541 zł, sekretarz szkoły (2 osoby) – 1380 zł, główny księgowy – 900 zł, księgowa – 690 zł, 40 nauczycieli – 22 550 zł, 7 wychowawców – 4200 zł, konserwator (2 osoby) – 830 zł, pomoc kuchenna (3 osoby) – 840 zł, kucharka – 280 zł, kierownik stołówki – 690 zł, intendent – 284 zł, kierownik internatu – 1450 zł, sprzątaczka (6 osób) – 1500 zł, starsza woźna – 280 zł. 

W sumie w 2020 roku nagrody wyniosły:  37 415 zł

Dodatki otrzymali: dyrektor – 20800 zł, wicedyrektor (2 osoby) –  31426,66 zł, sekretarz szkoły (2 osoby) – 5945,34 zł, główny księgowy – 6240 zł, pedagog – 720 zł, 40 nauczycieli – 43988 zł, 7 wychowawców – 1430 zł, bibliotekarz – 920 zł, kierownik stołówki – 2400 zł, kierownik internatu – 11 410 zł.

W sumie:  125280 zł

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

Zespół Szkół numer 1 na osiedlu Słonecznym

W 2020 roku nagrody otrzymali: wicedyrektor – 2154 zł, główna księgowa – 500 zł, sekretarz  szkoły – 500 zł, pomocnik administracyjny (2 osoby) – 500 zł,  woźna (5 osób) – 1233 zł, 40 nauczycieli – 66627, 57 zł, konserwator – 5268 zł.

W sumie:  76 782,57 zł

Dodatki zaś: dyrektor – 24 600 zł, wicedyrektor 16 263,34 zł, główna księgowa 4800 zł, 40 nauczycieli – 98 899,10 zł, pedagog – 1200 zł, kierownik kształcenia praktycznego – 10 847 zł. 

W sumie: 156 609,44 zł

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

Zespół Szkół nr 2 osiedle Słoneczne 45

Nagrody przyznano: wicedyrektor – 1700 zł, bibliotekarz – 1400 zł, 11 nauczycieli – 11400 zł, 3 instruktorów – 1400 zł, kierownik szkolenia praktycznego – 1600 zł, główny księgowy  900 zł, sekretarz szkoły – 900 zł, woźna (5 osób)  2000 zł, konserwator – 400 zł.

W sumie: 21 700 zł

Dodatki w 2020 roku otrzymali: dyrektor – 20 200 zł, wicedyrektor –  14 380 zł, 19 nauczycieli  77 399,60 zł, 3 instruktorów – 2285 zł, kierownik szkolenia praktycznego – 12 307 zł, główny księgowy  6200 zł, sekretarz szkoły – 6000 zł.

W sumie: 138 771,6

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

Zespół Szkół nr 3 ul. Sandomierska 

Nagrody otrzymali: 2 wicedyrektorów – 900 zł, 48 nauczycieli – 31 600 zł, główny księgowy – 600 zł, specjalista ekonomista – 600 zł, sekretarka  600 zł, woźna -szatniarka – 1500 zł, konserwator  600 zł.

W sumie: 36 400 zł

Dodatki zaś: dyrektor – 29 800 zł, 2 wicedyrektorów – 33 840 zł, 48 nauczycieli – 73668,33 zł, główny księgowy – 6000 zł, sekretarz szkoły – 4200 zł. 

W sumie: 147 508,33 zł

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Nagrody otrzymali: dyrektor  2500 zł, zastępca dyrektora  1179 zł, 37 nauczycieli – 22 700 zł, bibliotekarz (2) – 2000 zł, pedagog – 1100 zł, księgowy (2 osoby)  1200 zł, samodzielny referent do spraw administracyjno-kadrowych –  600 zł, kierownik warsztatów szkolnych – 1100 zł, magazynier –  300 zł, robotnik do pracy ciężkiej  – 300 zł, starszy woźny (2 osoby)  600 zł.

W sumie: 33 579 

Dodatki otrzymali zaś: dyrektor – 25 480 zł, zastępca dyrektora  14 400 zł, 37 nauczycieli – 113 835,50 zł, 2 bibliotekarzy – 2735 zł, pedagog – 2400 zł, główny księgowy – 887, 99 zł, księgowy (2 osoby) – 3032,07 zł, kierownik warsztatów szkolnych – 11 560 zł. 

W sumie: 174 330,56 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św.

Nagrody otrzymali: 47 nauczycieli – 40 753,85 zł, pomoc nauczyciela (15 osób) – 3506,13 zł, główny księgowy – 1300 zł, referent do spraw administracyjno-kadrowych – 800 zł, starsza woźna – 264,40 zł, konserwator (2 osoby) – 528, 66 zł.

W sumie:  47 153,04 zł

Dodatki otrzymali: dyrektor – 37 699,82 zł, wicedyrektor – 18 662,12 zł, 47 nauczycieli – 77 950,25 zł, 15 pomocy nauczycieli – 60 701,99 zł, główny księgowy – 7540 zł, starsza woźna – 3662,23 zł,  2 konserwatorów – 6240 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ostrowcu Św.

Nagrody otrzymali: wicedyrektor  2411 zł, pedagog – 1600 zł, 32 nauczycieli – 19 000 zł, bibliotekarz  1600 zł, kierownik szkolenia praktycznego – 1600 zł. 

W sumie: 26 211 zł

Dodatki zaś: dyrektor  15 134,11 zł, wicedyrektor – 10 981,50 zł, pedagog  1137,42 zł, 32 nauczycieli – 31 572,92 zł, bibliotekarz – 1046, 09 zł, kierownik szkolenia praktycznego – 10 885,75 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowcu Św. 

Nagrody otrzymali: 2 wicedyrektorów –2800 zł, 37 nauczycieli – 1760 zł, pedagog  4500 zł, psycholog  1100 zł, sekretarz – 800 zł, główny  księgowy –  1000 zł, samodzielny referent do spraw płac – 800 zł, samodzielny referent do spraw kadrowo-administracyjnych – 800 zł, kucharz  600 zł, pomoc kuchenna (3 osoby) – 1350 zł,  starszy portier  450 zł, konserwator – 500 zł i 2 pracowników gospodarczych  750 zł. 

W sumie:  17 210 zł

Dodatki: dyrektor – 28 800 zł,  dwóch wicedyrektorów – 18 931,66, 37 nauczycieli  37 024,67 zł, pedagog  1337 zł, psycholog  2100 zł, sekretarz – 2660,67 zł, główny księgowy  6600 zł.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 

Nagrody otrzymali: 14 nauczycieli – 6400 zł, administracja (2 osoby) – 1066 zł i obsługa  (1 osoba) 200 zł.

W sumie: 7 666

Dodatki: 14 nauczycieli – 12 445,62 zł.

Bursa Szkolna w Ostrowcu Św. 

Nagrody otrzymali: 7 wychowawców  3870 zł, główny księgowy  1350 zł, referent  1000 zł, intendent  580 zł, pomoc kuchenna (4 osoby) – 1300 zł, konserwator  550 zł, robotnik pracy lekkiej – 1095 zł.

W sumie:  9 745

Dodatki: dyrektor – 13 600 zł, 7 wychowawców – 7843,33 zł, główny księgowy  6170,67 zł, szef kuchni (2 osoby)  – 2111,42 zł,

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Ostrowcu Św. 

Nagrody otrzymali: 3 nauczycieli – 1200 zł, główny księgowy  500 zł, samodzielny referent do spraw administracyjno-kadrowych – 600 zł, woźna – 200 zł.

W sumie: 2 500

Dodatki: dyrektor – 12 686,66 zł, główny księgowy – 4200 zł. 

O pozostałych nagrodach, przyznanych w 2020 roku pisaliśmy tuta:

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this