Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Wizyta dyplomatów, środki na oddziały położnicze i dofinansowanie unijne – tydzień prac Urzędu Marszałkowskiego w filmowym skrócie! [VIDEO]

Od wizyty dyplomatów, którzy odwiedzili województwo świętokrzyskie, poprzez świętowanie Dnia Edukacji Narodowej, po 44 mln zł unijnego dofinansowania na m.in rozwój transportu miejskiego – skorzysta także gmina Ostrowiec Św.

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

W województwie świętokrzyskim goszczą szefowie misji dyplomatycznych. Ambasadorowie spotkali się z władzami województwa i miasta Kielce, odwiedzą najpiękniejsze zakątki regionu.

Wspólnie z nauczycielami z województwa świętokrzyskiego świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej.

Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego spotkał się z dyrektorami oraz wyróżniającymi się nauczycielami z jednostek oświaty podległych samorządowi województwa świętokrzyskiego.

– Przy tej okazji chcę podziękować wszystkim pracownikom oświaty, nie tylko nauczycielom, za ich zaangażowanie w tak odpowiedzialną pracę, jaką jest przygotowanie do życia młodego pokolenia. Szkoła się zmienia, ale wyzwania wciąż pozostają te same – mówił marszałek Andrzej Bętkowski. Do podziękowań i życzeń przyłączył się również Maciej Długosz, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Listy gratulacyjne i życzenia trafiły do dyrektorów i pracowników jednostek prowadzonych przez samorząd województwa: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej, Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach. Podziękowania za pracę na rzecz oświaty otrzymali również pracownicy Oddziału Edukacji i Nauki w departamencie nadzorującym samorządowe jednostki oświatowe.

3 szpitale z województwa świętokrzyskiego – Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w Kielcach oraz SPZOZ w Staszowie – otrzymają środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na rozbudowę, modernizację i usprzętowienie oddziałów położniczych i ginekologicznych. Umowy na dofinansowanie projektów medycznych podpisali z dyrektorami placówek zdrowotnych marszałek Andrzej Bętkowski i Marek Bogusławski członek Zarządu Województwa. Samorząd województwa wesprze także powiat jędrzejowski w projekcie termomodernizacji szkół.

Międzynarodowi partnerzy projektu „KEEP ON” zapoznali się z ochroną świętokrzyskich zabytków.

Po raz 21. wręczono Świętokrzyskie Nagrody Kultury

Podpisano umowy na dofinansowanie kształcenia zawodowego, doskonalenie języków obcych, edukację najmłodszych oraz projekty społeczne dla mieszkańców regionu.

Ponad 800 osób obejmą wsparciem kolejne świętokrzyskie projekty z zakresu rozwijania kształcenia zawodowego, językowego, inicjatywy edukacyjne dla młodszych i starszych, a także przedsięwzięcia dedykowane seniorom. Na realizację 6 projektów, z których skorzystają mieszkańcy gmin: Końskie, Kazimierza Wielka, Busko-Zdrój, oraz całego powiatu kieleckiego, przeznaczono 4,6 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Umowy z beneficjentami podpisali marszałek województwa Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik.

– To są bardzo wartościowe projekty i ciekawe przedsięwzięcia – podkreślała wicemarszałek województwa Renata Janik. – Obejmują one swoim zakresem najmłodszych mieszkańców regionu, bo wspieramy opiekę niesioną dzieciom, organizowane żłobki oraz przedszkole, bardzo dużą uwagę poświęcamy szkolnictwu zawodowemu i podnoszeniu kwalifikacji branżowych oraz umiejętności językowych – dodała wicemarszałek. – Nie zapominamy o seniorach, przyznając dofinansowanie na utworzenie nowych klubów aktywności dla najstarszych mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Obradujący pod przewodnictwem marszałka Andrzeja Bętkowskiego Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził listę projektów, wybranych do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego Osi Priorytetowej 3 – “Efektywna i zielona energia”, Działanie 3.4 “Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Do dofinansowania wybrano 4 projekty o łącznej wartości 52 587 275, 31 zł. Kwota dofinansowania unijnego to 44 020 406,87 zł, EFRR 42 878 771,72 zł.

Alokacja w przedmiotowym konkursie wynosiła ogółem 61 200 000 zł, w tym 60 000 000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 1 200 000 zł z budżetu państwa. W ramach naboru wpłynęło 12 projektów, w tym 9 projektów w ramach kategorii interwencji “Ścieżki rowerowe i piesze” oraz 3 projekty w ramach kategorii interwencji “Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja” (w tym wyposażenie i tabor). W wyniku przeprowadzonej oceny wymaganą minimalną liczbę punktów ostatecznie otrzymało 5 projektów, w tym:
– 2 projekty z kategorii interwencji “Ścieżki rowerowe i piesze”. Ich łączna wartość ogółem to 22 949 792,79 zł, a łączna kwota dofinansowania 20 602 570,29 zł, w tym EFRR 19 460 935,14 zł.
– 3 projekty z kategorii interwencji “Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja” (w tym wyposażenie i tabor).

Ich łączna wartość ogółem to 81 866 682,52 zł, a łączna kwota dofinansowania 64 720 421,95 zł, w tym EFRR 63 520 421,95 zł. W związku z powyższym, uwzględniając alokację środków przeznaczonych do zakontraktowania w konkursie, wybrano do dofinansowania 4 projekty o łącznej wartości ogółem 52 587 275,31 zł, na łączną kwotę dofinansowania 44 020 406,87 zł, EFRR 42 878 771,72 zł, w tym:
– 2 projekty z kategorii interwencji Ścieżki rowerowe i piesze: Miasta Kielce – „Kielecki rower miejski” oraz gminy Morawica – „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica”. Łączną wartość projektów: 22 949 792,79 zł, kwota dofinansowania unijnego 20 602 570,29 zł, w tym EFRR 19 460 935,14 zł.
– 2 projekty z kategorii interwencji “Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja” (w tym wyposażenie i tabor): gminy Pińczów – „Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów” oraz gminy Ostrowiec Świętokrzyski – „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap”. Łączna wartość projektów: 29 637 482,52 zł , kwota dofinansowania 23 417 836,58 zł, w tym EFRR 23 417 836,58 zł.

Projekt gminy Starachowice pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II” z kategorii interwencji “Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja” (w tym wyposażenie i tabor trafił listę rezerwową.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this