Znajdź nas na

FAKTY

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego!

W poniedziałek 27 czerwca, w trybie zdalnym, obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Podczas XLIX sesji Sejmiku radni dyskutowali nad „Raportem o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku”, udzielili wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu w 2021 r.

Od lewej: wicemarszałek Renata Janik i marszałek Andrzej Bętkowski fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Podczas sesji Sejmiku marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski oraz członkowie Zarządu Marek Jońca i Tomasz Jamka przedstawili radnym sejmiku “Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2021 r”. To dokument przygotowywany w oparciu o obowiązek wynikający z art.34a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Raport o stanie województwa obejmuje w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał sejmiku województwa. Zawiera ogólne informacje dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, wynikające z danych statystycznych oraz raportów i rankingów, a także  zawiera opis działań Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w poprzednim roku, mających na celu wdrażanie zapisów Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Opinię dotyczącą raportu przedstawiły poszczególne komisje Sejmiku. Zapisy zawarte w raporcie poddane zostały debacie z udziałem radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego po zakończeniu debaty nad raportem, większością głosów (19 radnych głosujących za podjęciem uchwały, 10 radnych przeciw, 1 głos wstrzymujący się) podjął uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego wotum zaufania.

Podczas sesji radni rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2021 r., przedstawione przez marszałka Andrzeja Bętkowskiego, oraz sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zaprezentowane przez skarbnika województwa Marię Fidzińską-Dziurzyńską.

Jak podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski, dochody budżetowe w 2021 r. kształtowały się na poziomie 632 mln zł, a wydatki zamknęły się kwotą 555 mln zł. Mimo zakładanego na ubiegły rok deficytu budżetowego, finansowo rok 2021 w województwie zamknął się nadwyżką w kwocie 77 mln zł.

Wicemarszałek Renata Janik
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

– Dług województwa wyniósł 102 mln zł, był niższy o 16 mln zł w stosunku do poprzedniego roku – tłumaczył marszałek Andrzej Bętkowski. – Nie zaciągaliśmy kredytów na pokrycie bieżącego deficytu. Zadłużenie w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosło 84 zł, jesteśmy drugim po regionie opolskim najmniej zadłużonym województwem. Pozytywnie nasze finanse zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa, a sytuacja finansowa była rzeczywiście dobra. W obliczu niestabilnych warunków rozwojowych, trwającej pandemii i inflacji ostrożnie podchodziliśmy do spodziewanych wpływów. Udało się zaspokoić wszystkie potrzeby wydatkowe. Zarząd prowadził, w mojej ocenie, bezpieczną politykę finansową, by spełnić oczekiwania mieszkańców we wszystkich aspektach i dziedzinach. Mam nadzieję, że nasi mieszkańcy odczują pozytywne zmiany, wsparcie dla przedsiębiorstw, inwestycje w drogi, ochronę środowiska naturalnego, sport, kulturę, ochronę zdrowia czy też sport – dodał marszałek.

Od lewej: Członek Zarządu Marek Jońca i wicemarszałek Marek Bogusławski
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Sejmik przegłosował uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Za udzieleniem absolutorium zagłosowało 18 radnych, przeciwko głos oddało 8 radnych, 2 wstrzymało się od głosowania.

Podczas sesji Sejmiku przegłosowano także uchwałę, zatwierdzającą dofinansowanie z budżetu województwa kwotą ponad 840 tys. zł trzydziestu jednostek ochotniczych straży pożarnych, które kupią nowe samochody ratowniczo-gaśnicze. Sejmik zatwierdził również udzielenie pomocy finansowej w wysokości 25 tysięcy zł dla gminy Busko-Zdrój z przeznaczeniem na dofinansowanie koncertu „Wielka msza c-moll KV427” Wolfganga Amadeusza Mozarta w ramach XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku- Zdroju. 15 tysięcy zł zostanie natomiast przekazane na wsparcie Zespołu Pieśni i Tańca Kielce, który weźmie udział w 57. Festiwalu Europeada na Litwie.

Sesji przysłuchiwali się młodzieżowi radni fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this