Znajdź nas na

FAKTY

Inwestycje w drogi, klub malucha, zieloną energię, remizy – przed samorządem Kunowa kolejny pracowity rok!

Proinwestycyjny – tak jednym słowem można określić budżet gminy Kunów na 2024 rok. Dochody budżetu zaplanowane zostały na kwotę ponad 71 milionów złotych, wydatki na ponad 76 milionów złotych, z czego ponad 30 milionów złotych, czyli blisko połowa tegorocznego budżetu, przeznaczona zostanie na inwestycje. A będą to m.in. budowa Klubu Malucha, przebudowa i remont dróg gminnych, remont remizy w Prawęcinie, modernizacja remiz w Janiku i Bukowiu, czy inwestycje w fotowoltaikę. – To wszystko możliwe jest dzięki świetnie skompletowanej przeze mnie kadrze pracowników, z których każdy traktuje tę pracę nie jako konieczność, ale swego rodzaju misję. To także zgodność radnych, którzy skupiają się na merytorycznych dyskusjach i decyzjach podejmowanych z myślą i dla dobra mieszkańców – mówi Lech Łodej burmistrz miasta i gminy w Kunowie.

Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Jak przyznaje Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie, budżet zaplanowany na rok 2024 pozwoli na zrównoważony rozwój każdej dziedziny życia mieszkańców gminy Kunów. 

Tegoroczny budżet gminy Kunów zaplanowany został na kwotę 71 milionów złotych. Wydatki ustalono na kwotę ponad 76 milionów złotych. Dochody to kwota ponad 46 milionów złotych, natomiast dochody majątkowe, czyli pozyskane dotacje, dofinansowania do inwestycji, to kwota ponad 25 milionów złotych.  Wydatki budżetu, to kwota ponad 76 milionów złotych, w tym wydatki bieżące ponad 45 milionów złotych i wydatki majątkowe na inwestycje, to kwota 30 milionów złotych. Czyli blisko połowa tegorocznego budżetu.  

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Jest to najwyższa jak dotychczas kwota zaplanowana na wydatki inwestycyjne w gminie Kunów. Deficyt, czyli różnicę pomiędzy dochodami,  a wydatkami, czyli to co należy pokryć z innych środków, zaplanowaliśmy na 5,5 miliona złotych. Deficyt pokryty zostanie z wolnych środków, czyli środków, które pozostały z lat ubiegłych w kwocie  ponad  miliona złotych, spłatę pozostałych kwot zaplanowaliśmy z kredytu.  Planujemy spłacić wyemitowane w 2019 roku obligacje na kwotę miliona złotych. Wydatek ten chcemy pokryć również z kredytu – tłumaczy Danuta Fijas, Skarbnik Gminy Kunów. 

Przypomina, że mieszkańcy mogą liczyć na realną pomoc ze strony gminy. Samorząd dopłaci bowiem do odbioru wody (ok. 50 000 zł), śmieci (ok. 400 000 zł) i nieczystości płynnych (ok. 80 000 zł).  Podobnie jak w poprzednich latach nie wzrosną również podatki. Pozostaną na tej samej wysokości, co w roku poprzednim.

Fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Od kilku lat podatki od środków transportu są najniższe w Polsce. Zgodnie z ustawą niższe już być nie mogą – dodaje Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie. 

Zaznacza, że rok 2024 będzie zdominowany przez inwestycje w różnych dziedzinach życia mieszkańców gminy Kunów: od budowy dróg, modernizacji obiektów gminnych, placów zabaw, remiz, po odnawialne źródła energii, politykę społeczną, czy remonty dróg.

– Jesteśmy na etapie rozstrzygnięcia przetargu na remont i przebudowę sześciu dróg w naszej gminie: w Nietulisku Małym, Nietulisku Dużym, Janiku, Wymysłowie, Miłkowskiej Karczmie, a także w Biechowie. To drogi, na które mieszkańcy tych części gminy, ale również kierowcy, którzy z nich korzystają, czekali od lat. Droga w Biechowie była zawsze drogą szutrową, podobniej jak droga z Wymysłowa do Ostrowca Św. Nie były to drogi na miarę XXI wieku. W ostatnim czasie, myślę, że mogę to śmiało powiedzieć,  wykonujemy dziesiątki tych dróg. Inaczej niż było to w poprzednich kadencjach, gdy wykonywano zaledwie kilka dróg w całej kadencji – tłumaczy burmistrz.

Kolejne drogi w gminie Kunów zostaną zmodernizowane.
Źródło: Urząd Miasta i Gmin w Kunowie Grafika: naOSTRO.info

Podkreśla również dobrą współpracę z powiatem ostrowieckim. Gmina Kunów partycypuje bowiem systematycznie w kosztach remontów dróg powiatowych.

– Chcemy partycypować w kosztach budowy ulicy Warszawskiej w Kunowie wraz z przebudową mostu, a także ważnego. o ile nie najważniejszego ciągu komunikacyjnego w powiecie ostrowieckim, czyli drogi od torów kolejowych w Kunowie do samego Ostrowca Św. Wiem, że powiat już poczynił w tym kierunku działania. Podpisana jest umowa na wykonanie 3 km odcinka drogi powiatowej z Kunowa przez ul. Grabowiecką, Kolonię Inwalidzką, Podlubienik, „Koziankę” do ul. Okrężnej (przed mostkiem) w Janiku. Podniesione będzie bezpieczeństwo  i komfort jazdy – wyjaśnia Lech Łodej.

Przed samorządem również  termomodernizacja, przebudowa i odrestaurowanie świetlicy i remizy w Prawęcinie. Wkrótce ogłoszony będzie przetarg na to zadanie. 

– Jako samorząd uczestniczymy również w Programie „Rozświetlamy Polskę”. Pozwoli to na wymianę kolejnych 820 lamp. Wykonujemy to zadanie systematycznie, poprawiając bezpieczeństwo mieszkańców zwłaszcza po zmroku. Dla gminy to także wymierne oszczędności – tłumaczy burmistrz.

Na 16 obiektach użyteczności publicznej wykonana zostanie fotowoltaika wraz z magazynami energii.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Są też drobniejsze inwestycje, choć nie mniej ważne, jak remiza w Bukowiu, gdzie przebudowany będzie dach.  Do wykonania jest również wnętrze remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiku. To będzie taki drugi „pałac”, jak w Nietulisku Dużym, czy w Kunowie. Jednostki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego będą zadbane, a stowarzyszenia i koła zyskają miejsce spotkań w nowym standardzie. Wykonana będzie również termomodernizacja remizy OSP w Dołach Biskupich, wymiana dachu na remizie OSP w Nietulisku Małym. Chcemy także wesprzeć Ochotniczą Straż Pożarną „Agromet” w Kunowie. Ma wielkie tradycje  – wylicza Lech Łodej. Przypomina, że systematycznie  doposażane w mundury i sprzęt, który niezbędny jest do działań ratowniczo-gaśniczych są jednostki z terenu gminy Kunów. Pojawiła się również  szansa na pozyskanie samochodu dla jednostki OSP w Nietulisku Dużym. Jeśli uda się pozyskać na niego środki, będzie to trzeci z rzędu nowy samochód dla jednostki z KSRG. 

Przed gminą również budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Inwestycja kosztować będzie około 5 mln zł. Powstanie ścieżka edukacyjna, wyremontowana będzie droga dojazdowa, powstanie nowoczesny garaż i wiata, zamontowana będzie również  fotowoltaika. Remontu doczeka się również zniszczona droga do Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie, gdzie docelowo powstanie nowoczesny i proedukacyjny PSZOK.

– Bardzo ważne jest również to, że w tym roku wybudujemy dla 13 dzieci z naszej gminy Klub Malucha. Przebywać będą w nim dzieci w wieku od roku do trzech lat. Takiego miejsca w naszej gminie nie było. Były natomiast olbrzymie potrzeby rodziców małych dzieci, którzy na tego typu placówkę czekali od lat. To dla nich bardzo duże ułatwienie i pomoc. To także szansa, aby mogli realizować się zawodowo, mając pewność, że ich pociechy będą bezpieczne.  Realizowane będą również inwestycje w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Janiku, gdzie  dostosowane do najnowszych norm i wymagań będą pomieszczenia, w których przebywają przedszkolaki – mówi burmistrz. 

Przyznaje, że przed samorządem duże wieloletnie wyzwania, jak chociażby modernizacja budynku po byłej zawodówce w Kunowie. To miejsce, w którym swoją siedzibę ma Gminne Centrum Kultury w Kunowie, docelowo powstanie tam sala kinowa i widowiskowa, a także powierzchnie wystawiennicze.

– To także realizacja jednej z najbardziej strategicznych inwestycji ostatnich lat, czyli utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Miłkowskiej Karczmie w budynku po byłej szkole. W obiekcie swoje miejsce znajdzie ponad 70 pensjonariuszy, swoją siedzibę zyska Koło Gospodyń Wiejskich, a mieszkańcy okolicznych miejscowości – kaplicę, której dziś brakuje. Ta inwestycja będzie nie lada wyzwaniem. Dziś mieszkańcy z gminy Kunów korzystać muszą z DPS-ów, które znajdują się na terenie naszego powiatu, czy powiatów sąsiednich.  To duże koszty, około miliona złotych. Gdy powstanie DPS gminny są szansę na pomoc mieszkańcom, a także oszczędności i pracę dla mieszkańców z gminy Kunów. To byłby, z tego co wiem, trzeci taki DPS gminny w naszym województwie – podkreśla burmistrz.

Gmina Kunów „idzie z duchem czasu”. W tym roku mieszkańcy korzystać będą mogli z systemu powiadamiania o odbiorze śmieci, który w formie aplikacji będą mogli pobrać na swoje telefony. Gmina realizowała projekt „Cyfrowa Polska”, a aktualnie rozpoczyna realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

– W myśl naszego hasła „wierni tradycji, otwarci na nowoczesność” pamiętamy o naszych zabytkach i dobrach przyrody i kultury. Kompleksową renowację z zewnątrz i wewnątrz przejdzie dworek w Chocimowie. Powstaje tam świetlica środowiskowa dla dzieci z  południowej części gminy. Wiemy, że jest takie zapotrzebowanie. To także utworzenie Muzeum na świeżym powietrzu w Nietulisku Dużym, zaadaptowanie pomieszczeń po spichlerzu na Muzeum Kamieniarstwa, czy stworzenie ścieżek przyrodniczych nad nasz kunowski wodospad.  To także pomoc na prace renowacyjne i modernizacyjne dla parafii Świętego Władysława w Kunowie. Dzięki „Stowarzyszeniu na rzecz renowacji kościoła i zabytków w Kunowie”, to miejsce ma szansę odzyskać dawny blask. My również, jako gmina deklarujemy naszą pomoc – zaznacza burmistrz. 

Lech Łodej, burmistrz miasta i gminy w Kunowie fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Przy ulicy Prostej w Kunowie powstanie plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami, a także nowe miejsca parkingowe.  Przed gminą również modernizacja ośrodka zdrowia, biblioteki i stadionu, oczywiście po uzyskaniu dofinansowań. Odmieniona będzie infrastruktura komunikacyjna. Powstaną nowoczesne przystanki, a tam gdzie będzie to możliwe, także zatoczki autobusowe. 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this