Znajdź nas na

FAKTY

Radni powiatowi z PiS: Propozycja budżetu powiatu oparta jest na chaosie, stagnacji i marazmie!

– Starosta Marzena Dębniak i Zarząd Powiatu po raz kolejny pokazują, że nie mają pomysłu na rozwój powiatu. Propozycja budżetu opierającego się na chaosie, stagnacji, marazmie i braku rozwoju pokazuje, jak słaby jest i mało kompetentny jest obecny Zarząd – mówił podczas sesji budżetowej, jaka odbyła się 30 grudnia 2021 roku, Zbigniew Duda, radny powiatowy, przewodniczący powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że przez brak uzasadnienia, które zgodnie z „Ustawą o finansach publicznych” powinno być dołączone do projektu „Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022”, uchwała została „zdjęta” z obrad. „Powróci” na sesji, 10 stycznia.

Sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego z 29 listopada 2021 rok fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

W porządku obrad sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego, jaka odbyła się 30 grudnia 2021 roku znalazł się projekt jednej z najważniejszych uchwał – w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022. Podczas sesji okazało się jednak, że do projektu uchwały nie dołączono wymaganego przepisami prawa –  uzasadnienia. Radni nie mieli zatem możliwości zapoznania się z nim tuż przed sesją, podobnie, jak poszczególne komisje, opiniujące budżet na rok 2022. 

– Żaden radny nie dostał tego uzasadnienia w materiałach. Nie jest to zgodne z prawem. Dlatego panie przewodniczący wnoszę o wycofanie tego bubla z tej sesji i pokazuję wam jak przygotowujecie materiały. Nie ma tego, nigdzie – mówił Zbigniew Duda,  radny powiatowy z Klubu PiS. Ostatecznie z porządku obrad zdjęta została również uchwała o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2033.

Kluby przedstawiły jednak swoje stanowiska odnośnie zaproponowanego budżetu. I tak zdaniem Klubu Prawa i Sprawiedliwości zaproponowany budżet opiera się na chaosie, stagnacji i marazmie. 

– Brak pomysłu na dobrą przyszłość powiatu, to już właściwie dewiza i wizytówka obecnej władzy. Zamiast ciężko pracować nad planami, nad przyszłością powiatu, państwo zajmujecie się kolosalnym podwyżkami dla siebie i swoich kolegów – mówił Zbigniew Duda.

O większym wynagrodzeniu starosty i podwyższonych dietach radnych powiatowych pisaliśmy tutaj:

Zbigniew Duda stwierdził, że przez cały poprzedni rok radni z Klubu Prawa i Sprawiedliwości poprzez wystąpienia na sesjach, interpelacje, zapytania, zmuszali Zarząd do pracy na rzecz powiatu i jego mieszkańców. 

– Konstrukcja i założenia budżetu na rok 2022 pokazują, że w przyszłym roku też zajmiecie tylko urzędniczeniem i instalowaniem swoich radnych na lukratywnych posadach. Nie wiem czy to jest faktycznie budżet do realizacji, czy tylko pobożny koncert życzeń, które nie będą realizowane. Co roku mamicie mieszkańców powiatu zapisami w budżecie, a później po cichu, w zaciszu gabinetów lub na sesjach rezygnujecie z wykonania wielu zadań zapisanych. I co możemy dobrego powiedzieć o tym budżecie? Długo szukaliśmy pozytywów, ale w końcu znaleźliśmy. Otóż one są. Są to zadania, których realizacja jest możliwa tylko dzięki otrzymaniu rządowego wsparcia, z rządu Prawa i Sprawiedliwości oczywiście oraz zadania realizowane dzięki zrozumieniu potrzeb mieszkańców powiatu przez marszałka również z Prawa i Sprawiedliwości – podkreślał Zbigniew Duda.

Jako przykład podał rozbudowę powiatowego stadionu międzyszkolnego, budowę lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR-u przy ostrowieckim szpitalu, przebudowę ulicy 11 Listopada, budowę ścieżki rowerowej oraz chodnika wraz ze skrzyżowaniem ulic Jana Samsonowicza i 11 Listopada,  przebudowę przejść dla pieszych w Ostrowcu Św., gminie Kunów i gminie Ćmielów, a także współprowadzenie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum w Krzemionkach. 

– Te inwestycje są tylko i wyłącznie dlatego możliwe, że dostajecie państwo wsparcie, szeroko rozumiane wsparcie od szeroko rozumianego Prawa i Sprawiedliwości. Te fakty skrzętnie ukrywacie przed ostrowieckim społeczeństwem. Gdyby nie te dofinansowania tych inwestycji by nie było. Dobrze wiecie. W budżecie niestety znaleźliśmy również brak pokrycia gigantycznych strat, jakie wygenerował ostrowiecki szpital za rok 2019 i 2020. Próbujecie „zasłaniać się” tym, że „nie musicie”. Dlaczego was do działania dla powiatu, dla ludzi, trzeba bez przerwy zmuszać? Jak nie pisze, że nie musicie, to nie zrobicie? Odpowiedzialny starosta powinien dbać o mieszkańców i istniejący dla nich szpital. W ciągu trzech lat kadencji starosty Dębniak, wicestarosty Jabłońskiego, członków Zarządu: Rogalińskiej, Dybca, szpital wygenerował rekordową stratę – 33 miliony. A wy nie macie zamiaru pokryć tej straty? Nie planujecie tego w budżecie. Takie postępowanie przeraża, bulwersuje i powoduje oburzenie nie tylko radnych Prawa i Sprawiedliwości, ale wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Tym bardziej, że inne samorządy, czujące odpowiedzialność za zdrowie swoich mieszkańców, robią wszystko, aby poziom usług zdrowotnych, świadczonych przez podległe im szpitale był na jak najwyższym poziomie i pokrywają stratę. Jeżeli jest taka potrzeba służę przykładami – mówił Zbigniew Duda. 

Dodał, że radni z Klubu PiS znaleźli również zadania w budżecie powiatu, które znajdują się tam, co najmniej od trzech lat, ale nie widać ich realizacji. Radny powątpiewał także, aby zrealizowane zostały w 2022 roku. 

– Jeszce jeden z ważnych problemów naszego powiatu, obnażający waszą hipokryzję i pokazujący wasze podwójne standardy. Pozwolę sobie zacytować kolegę radnego Łukasza Dybca, obecnie członka Zarządu Powiatu Ostrowieckiego, kiedyś przyjaciela sportu, a teraz może już nie przyjaciela? Drodzy państwo cytuję co do słowa: „Wysoka rado, panie starosto, szanowni goście w projekcie budżetu na rok 2016, przedstawionym przez Zarząd Powiatu  Ostrowieckiego”, przypomnę, poprzedni Zarząd, który tak państwo krytykujecie. „W przedstawionym przez Zarząd Powiatu, powiat przeznaczył tylko 207 tysięcy na sport. W naszej ocenie to za mało. Apeluję do pana starosty o znalezienie w budżecie dodatkowych środków na sport.” Drodzy państwo, powtórze jeszcze raz 207 tysięcy na sport w roku 2016, to było według radnego za mało. A w budżecie, kiedy to pan radny Dybiec jest członkiem Zarządu powiatu, osobą decyzyjną, na rok 2022 przeznacza 50 tysięcy złotych. Dlaczego na tak ważny element w życiu naszej lokalnej społeczności zabezpieczono tylko 50 tysięcy, skoro sami mówiliście, że 200 tysięcy to za mało? Nie uciekniecie od własnych słów. Podsumowując, budżet powiatu zaproponowany przez starostę Marzenę Dębniak jest budżetem, który po raz kolejny pokazuje, że w dalszym ciągu nie macie pomysłów na rozwój powiatu, a co gorsze, wszystko wskazuje, że tych pomysłów nie chcecie mieć. Radni Prawa i Sprawiedliwości apelują o wypracowanie jakiejkolwiek spójnej wizji rozwoju powiatu,bo tej wizji nie widać w kolejnych budżetach przedkładanych przez ten Zarząd. Bo jak do tej pory największym waszym sukcesem jest obsadzanie stanowisk przez ludzi  z Komitetu, albo związanych z KWW Jarosława Górczyńskiego, a osobistym sukcesem pani starosty jest podwojenie jej pensji. Drodzy państwo w związku z tym Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości nie może poprzeć tak skonstruowanego budżetu. Mamy jeszcze bardzo wiele zastrzeżeń co do jakości przygotowywanych materiałów i do materiałów, które dostajemy na sesje, ale to akurat nie dotyczy osób, które ten budżet konstruowały, natomiast osób, które przedkładają nam dokumenty, ale o tym później – podsumował Zbigniew Duda. 

Protokół z Sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego, jaka odbyła się 28 grudnia 2015 roku.  Źródło: BIP Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

Do słów radnego z Klubu Prawa i Sprawiedliwości odniosła się Marzena Dębniak, starosta powiatu ostrowieckiego. 

– A ja myślała, że po trzech latach, to dorośliśmy do merytorycznej dyskusji. Ja nie wiem, bo mam wrażenie, że szczególnie moje wynagrodzenie pan radnemu Dudzie „stoi kością w gardle”, panie przewodniczący. Jest to w kółko podkreślane, ale zaczynam od końca. Zapomniał pan, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do takich podwyżek. Nie rozumiem dlaczego nie bierze pan pod uwagę wójtów, burmistrzów itd., którzy mają prawie takie same wynagrodzenie, jakie ma starosta 110 000 powiatu. To tak na marginesie. To państwo wprowadziliście, jeszcze raz to powtarzam, samorządy w sprytnie zastawioną pułapkę, gdzie nawet podwyżka, którą każdy musi wziąć to jest prawie 50 procent. I to tyle – mówiła Marzena Dębniak.  

Zdjęcie ilustracyjne. Od lewej: starosta Marzena Dębniak, radni: Agnieszka Rogalińska i Łukasz Dybiec z KWW Jarosława Górczyńskiego
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Dodała, że z zachwytem słuchała stanowiska Klubu Prawa i Sprawiedliwości.

– Bo to tak, jakby pan sobie wystawiał laurkę za swoje czteroletnie rządy. To stanowisko, które pan wygłosił  powinien pan sobie odwrócić i podsumować swoją działalność. Nie sądziłam, że dzisiaj dojdzie do „wywlekania brudów”, ale skoro pan tak chce, to proszę bardzo. Pan mówi tylko bardzo gołosłownie, a hipokryzja, to aż z pana naprawdę kapie. Natomiast ja jestem samorządowcem z krwi i kości i posługuje się twardymi danymi.  Pismami, procentami, istniejącym prawem. I tak mówi pan, że my nie mamy powiatu na rozwój, pomysłu na rozwój. A jaki miał pan pomysł, w  jakim stanie zostawił pan powiat? Są do wglądu, zapraszałam państwa, protokoły NIK-u, Regionalnej Izby Obrachunkowej, które pana działalność, jako starosty, oceniając negatywnie w latach 2016, 2017 i 2018. Od 2019 pozytywnie. To ja po panu sprzątam. Nie ma dziedziny, której nie należałoby tu poprawić i to był pana pomysł na rozwój. Ale żeby nie być gołosłownym, to pozwoliłam sobie wyciągnąć  dane , jakby spodziewając się takich uderzeń, na przestrzeni, kiedy to pan był starostą i kiedy rządził, jak pan powiedział Prawo i Sprawiedliwość w koalicji – tłumaczyła Marzena Dębniak. 

Jako przykład podała oświatę, dodając że Zbigniew Duda nic w oświacie nie robił, stadion międzyszkolny, który w poprzedniej kadencji w budżecie zapisany był przez cztery lata, dopiero teraz doczekał się realizacji, a także szpital.

– Ten szpital, gdzie pan uprawia ekonomię, że współczuję panu pracodawcy, jeżeli taka sama ekonomia jest uprawiana na pana stanowisku pracy. Jeżeli mnie się zarzuca, że zrobiłam stratę 33 miliony złotych i jeszcze lepiej, tej straty nie pokryłam, to jest to kłamstwo i mówię to publicznie, i po raz kolejny, wierutne kłamstwo – mówiła starosta, dodając, że schodzi ze straty, zwracając  się do radnego, że jeżeli  tego nie rozumie, to nie wiem jakie szkoły kończył. Podkreślając, że nie pozwoli aby „mamił opinię publiczną”, dodając, że to brak odpowiedzialności

Odniosła się do tematu budowy lądowiska, na które powiat otrzymał blisko 5 milionów złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

– Ale to jest pana wina, że nie było wcześniej lądowiska. Prosze się nie krzywić, zostały tutaj dokumenty – twiedziła podczas sesji starosta. 

Zdjęcie ilustracyjne. Sesja rady powiatu ostrowieckiego z 2020 roku. Na zdjęciu Piotr Kopański i Zbigniew Duda, radni z Klubu PiS.
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Odniosła się też do wypowiedzi radnego odnośnie środków przeznaczonych na sport, w której zacytował protokół z Sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego, jaka odbyła się 28 grudnia 2015 roku. 

– Pan zarzuca panu radnemu Dybcowi, że walczył o jak największe pieniądze na sport i miał rację, bo jeżeli się weźmie państwa budżety i państwa wykonanie, że na wydatki promocyjne powiatu, w tym wydatku Pulsu, płacenie wszystkim mediom, potrafił  pan przeznaczyć milion złotych i trzymać czterech pracowników na promocjach, to pan się dziwi? Widocznie miał pan pieniądze. Ja natomiast postępuje inaczej. Jest takie powiedzenie, „krawiec tak kraje, jak mu materiału wystarcza” i powiem, że akurat jest to dla mnie bliskie, bo  jestem córką krawca, a jak brakuje, to nie szyje się płaszcza długiego, tylko kurtkę do kolan. I tak to działamy – mówiła starosta, zwracając się bezpośrednio do radnego Zbigniewa Dudy.

Twierdziła, że zmienia się sytuacja w  szkołach, w szpitalu, a powiat „schodzi” z kredytu. 

Zbigniew Duda odniósł się do wypowiedzi starosty, podkreślając, że strata jest stratą, a starosta nie poprawia niczego po poprzednim zarządzie.

– Demagogia ze strony starosty i jak zawsze agresja w moją stronę. Pani starosto ja przedstawiłem stanowisko radnych Klubu PiS, a pani ocenia Zbigniewa Dudę. Powiem pani tak, mówi pani o ekonomii, przepraszam muszę to powiedzieć, no Smith „się przewraca w grobie, to co pani mówi o ekonomii. Ja rozumiem uczyliśmy się innej ekonomii, bo ja już uczyłem się ekonomii już po przemianach ustrojowych, a wcześniej była ekonomia marksizmu. Mam nadzieję, że pani się jej nie uczyła, już patrząc na to, kiedy kończyliśmy szkoły. Pani dobrze wie, że strata jest stratą i to nie jest także pani jakikolwiek rzeczy naprawia po poprzednim zarządzie – mówił Zbigniew Duda, podkreślając, że stara się wraz z radnymi PiS oceniać aktualny budżet, stąd takie, a nie inne stanowisko radnych PIS. 

Do tematu budżetu powiatu powrócimy.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this