Znajdź nas na

FAKTY

Zamiast ARL – CRL? Czy mieszkańców Ostrowca Św. czeka „powtórka z rozrywki”?

Jak już informowaliśmy wśród projektów uchwał na najbliższej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, jaka zaplanowana jest na piątek, 29 października, znalazła się ta w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki, działającej pod firmą „Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. To jednak nie koniec. Wygląda na to, że jej miejsce, tym razem w formie jednostki budżetowej gminy Ostrowiec Świętokrzyski, „zajmie” CRL – Centrum Rozwoju Lokalnego. Nowa jednostka teoretycznie powinna zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2022 roku. Pod warunkiem, że radni wyrażą zgodę na jej utworzenie. Czy podczas głosowania wezmą pod uwagę, że w 2020 roku ARL wygenerował ponad 800-tysięczną stratę? Kto ją pokryje i z jakich środków?

Fot. Łukasz Grudninewski/naOSTRO.info

Na najbliższej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wśród uchwał, nad którymi debatować będa radni, znajdą się: uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki, działającej pod firmą „Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. O czym szerzej informowaliśmy tutaj:

W porządku obrad znalazła się jeszcze jedna uchwała: „w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Rozwoju Lokalnego” oraz nadania jej statutu”. 

Jednostka budżetowa pod nazwą „Centrum Rozwoju Lokalnego” swoją siedzibę będzie mieć w budynku, który aktualnie zajmuje Agencja Rozwoju Lokalnego, czyli przy  ul. Sandomierska 26A. Jeśli większością głosów radni zadecydują o utworzeniu nowej jednostki, swoją działalność rozpocznie ona  1 stycznia 2022 roku.

–  W związku z podjęciem przez Radę Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Uchwały o rozwiązaniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej dotychczas pod firmą „Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.” z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, niezbędnym staje się przejęcie realizowanych dotychczas zadań i kontynuowanie działań w sposób płynny oraz nie zakłócający funkcjonowania obsługiwanych dotychczas przez spółkę podmiotów, jak również zapewniający dalszy rozwój gminy i rynku lokalnego. Gwarantem zapewniającym taki sposób działania jest utworzenie jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Rozwoju Lokalnego”, która to, zgodnie z zapisami art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, może być utworzona w celu wykonywania zadań gminy. Aby zaś powołać jednostkę, zgodnie z zapisami art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, niezbędne jest nadanie jej statutu oraz określenie mienia przekazywanego jednostce w zarząd – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Uchwała w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Rozwoju Lokalnego” oraz nadania jej statutu Źródło: BIP UM Ostrowiec Św.

Dowiadujemy się z niego, że CRL przejmie większość zadań likwidowanej spółki:  prowadzenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej, w tym prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum Biurowo-Konferencyjnego oraz Centrum Aktywności Obywatelskiej, będzie współpracować i działać na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, promować gminę i wspierać przedsiębiorczość. Jednym z nowych zadań nowo powstałej jednostki będzie realizacja części projektu w zakresie szkoleń i działań edukacyjno-przedsiębiorczych oraz docelowo prowadzenie Ostrowieckiego Integratora Edukacji i Przedsiębiorczych, który powstanie na przełomie 2023 i 2024 r. w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. 

– Nowo powstałej jednostce zostaną przekazane w zarząd nieruchomości zabudowane położone w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Sandomierskiej 26A oraz przy ul. Sienkiewicza 70, zaś kadrę jednostki budżetowej stanowić będą dotychczasowi pracownicy zlikwidowanej Spółki ARL Sp. z o.o. zgodnie z art. 23¹ Kodeksu Pracy – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.  

Ze Statutu jednostki dowiadujemy się natomiast m.in, że . dyrektor CRL jest zatrudniany i zwalniany przez prezydenta miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, a także, że dyrektor kieruje CRL przy pomocy swojego zastępcy oraz podległych mu komórek organizacyjnych i stanowisk pracy. Wynagrodzenie Dyrektora CRL ustala prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, natomiast zasady wynagradzania pracowników CRL określa regulamin wynagradzania ustalany z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa przez Dyrektora CRL i uzgodniony z prezydentem Ostrowca Świętokrzyskiego. Ze Statutu dowiadujemy się również, że  nadzór nad działalnością CRL sprawuje prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego. 

Czy mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego czeka „powtórka z rozrywki”? Jeśli radni zadecydują o powołaniu CRL-u kto zostanie jego dyrektorem i zastępcą dyrektora? Kto pokryje stratę jaką w ubiegłym roku wygenerowała Agencja Rozwoju Lokalnego? Przypomnijmy, że zgodnie z Uchwałą Nr 2/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ARL Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością z sierpnia 2021 roku, pod którą podpisał się Piotr Dasios, wiceprezydent Ostrowca Św., strata netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 814 760,94 zł (słownie: osiemset czternaście tysięcy i siedemset sześćdziesiąt złotych i 94/100)  miała zostać pokryta w całości z zysków Spółki z lat przyszłych.

Pełna treść uchwały wraz z uzasadnieniem dostępna jest TUTAJ

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this