Znajdź nas na

FAKTY

Jak zakończyła się sprawa nieprawidłowości w ostrowieckich DPS-ach?

Wracamy do tematu nieprawidłowości, jakie w wyniku kontroli, przeprowadzonej w czerwcu 2021 roku, stwierdzone zostały przez przedstawicieli Wojewody Świętokrzyskiego w dwóch ostrowieckich DPS-ach. Ustalono wówczas, że osoby zatrudnione na stanowiskach zastępców dyrektorów nie posiadały odpowiednich kwalifikacji. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, a później także do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który ostatecznie przyznał rację służbom wojewody. Starosta Powiatu Ostrowieckiego pismem z dnia 23 marca poinformowała, że od dnia 1 kwietnia 2022 zastępcy dyrektorów ostrowieckiej DPS-ów (Włodzimierz Stec i Marta Woźnicka-Kuzdak) nie będą już pełnić tych funkcji.

DPS przy ulicy Grabowieckiej 7 w Ostrowcu Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Przypomnijmy, że kontrole w ostrowieckich Domach Pomocy Społecznej przez przedstawicieli Wojewody Świętokrzyskiego przeprowadzone zostały 24 czerwca 2021 r. i dotyczyły sprawdzenia zgodności zatrudnienia zastępców dyrektorów domów pomocy społecznej, tj. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolę w DPS-ie przy ulicy Grabowieckiej 7 przeprowadził zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Kontrolą objęto lata 2020 i 2021 (stan aktualny na dzień kontroli). W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że osoba zatrudniona na stanowisku zastępcy dyrektora DPS-u przy ulicy Grabowieckiej 7 (Włodzimierz Stec)  nie posiada wymaganego ustawą o pomocy społecznej, co najmniej 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej, posiada natomiast specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.  Jeśli zaś chodzi o DPS na os. Słonecznym 49 w Ostrowcu Św. ustalono, że osoba zatrudniona na stanowisku zastępcy dyrektora tego DPS-u (Marta Woźnicka-Kuzdak) nie posiada wymaganego ustawą o pomocy społecznej co najmniej 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej, jak również nie posiada specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.  

DPS na osiedlu Słonecznym fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Dyrektorzy się odwołują!

Z zaleceniami pokontrolnymi nie zgodzili dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej, odwołując się od nich. Najpierw zastrzeżenia pokontrolne przekazane zostały do Wojewody Świętokrzyskiego, następnie dyrektor DPS-u przy ulicy Grabowieckiej 7 wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (1510.2021), która została odrzucona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, a następnie skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Kielcach (data otrzymania 30.12.2021 r). Dyrektor DPS-u na os. Słonecznym przedłożył zmianę Regulaminu Organizacyjnego do Zarządu Powiatu Ostrowieckiego. Skarga złożona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach została odrzucona, skarga kasacyjna znajdowała się natomiast w NSA (data dostarczenia 15.12.2021).  

Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego dostępny jest TUTAJ

NSA odrzuca skargę kasacyjną, Wojewoda pisze do Starosty!

15 marca 2022 r. do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wpłynął odpis postanowienia NSA dotyczące oddalenia skargi kasacyjnej. 

Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 17 marca 2022 roku zawiadomił Starostę Powiatu Ostrowieckiego, który jest organem założycielskim jednostek, o istotnych uchybieniach w działalności ostrowieckich domów pomocy społecznej (przy ul. Grabowieckiej i na os. Słonecznym). Zawiadomienie spowodowane było brakiem realizacji wydanych zaleceń przez dyrektorów domów pomocy społecznej w sposób wskazany przez Wojewodę Świętokrzyskiego wystąpieniach pokontrolnych. 

Budynek, w którym mieści się Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Dyrektorzy „grali na czas”?

4 lutego 2022 roku wystosowane zostały pisma do dyrektorów DPS-ów przy ulicy Grabowieckiej 7 i na os. Słonecznym 49, dotyczącym sposobu i daty realizacji wydanych zaleceń, który termin realizacji upłynął z dniem 31 grudnia 2021 r. Wojewoda uzyskał informację od dyrektorów DPS-ów, że działania zmierzające do wykonania zaleceń pokontrolnych  zostały zainicjowane 14 października 2021 roku poprzez przedłożenie projektu zmian regulaminów organizacyjnych jednostek do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego.

– Podjęte przez  dyrektorów DPS-ów w/w działania nie stanowiły jednak realizacji wydanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego zaleceń. Wobec powyższego, zwrócono się do Starosty, jako organu założycielskiego, o podjęcie stosownych działań, celem natychmiastowej realizacji wydanych zaleceń przez podległe jednostki. W myśl art. 128 ust. 7 Ustawy o pomocy społecznej,organ do którego skierowano zawiadomienie o stwierdzonych istotnych uchybieniach jest obowiązany, w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia, powiadomić wojewodę  o podjętych czynnościach. Jednocześnie poinformowano Starostę Powiatu Ostrowieckiego, że w przypadku dalszego braku realizacji wydanych przez Wojewodę zaleceń, zgodnie z art. 130 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej dla Domów Pomocy Społecznej przy ul. Grabowieckiej 7 i na os. Słonecznym 49 – czytamy w odpowiedzi ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 

Starosta odpowiada, zastępcy tracą pracę!    

Pismem z dnia 23 marca 2022 roku Starosta Powiatu Ostrowieckiego poinformowała, że od 1 kwietnia 2022 roku zastępcy dyrektorów  DPS-ów nie będą już pełnić tych funkcji. W tym samym czasie dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. przy ulicy Grabowieckiej 7 i os. Słonecznym 49 poinformowali, że z dniem 31 marca 2022 roku stosunek pracy z zastępcą dyrektora (Włodzimierz Stec) wygasa na jego wniosek, a od 1 kwietnia osoba pełniącą funkcję zastępcy dyrektora w DPS-ie na os. Słonecznym (Marta Woźnicka-Kuzdak) nie będzie już jej pełniła.

Sprawa dotycząca realizacji zaleceń przez DPS-y nie została zgłoszona do prokuratury.  

Odpowiedź, jaką otrzymaliśmy ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Odpowiedź, jaką otrzymaliśmy ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

O ostrowieckich DPS-ach pisaliśmy także tutaj:

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this