Znajdź nas na

FAKTY

Joanna Suska: Po to tu jestem, żeby ludziom, którzy swoje serca ulokowali w gminie Ćmielów, żyło się lepiej! Rok 2020 upłynął pod znakiem wielu inwestycji!

Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, dostosowanie pomieszczeń po byłym gimnazjum w Ćmielowie na Dom Senior+ i Klub Seniora, pozyskanie środków na świetlicę wiejską w Piaskach Brzóstowskich i rozpoczęcie prac budowlanych, przebudowy dróg gminnych, współfinansowanie remontów dróg powiatowych, a także blisko 300 000 zł z budżetu gminy, przekazane na fundusz sołecki, w ramach którego w poszczególnych miejscowościach gminy Ćmielów udało się zrealizować szereg zadań wskazanych przez mieszkańców – to tylko niektóre z zadań, jakie udało się wykonać gminie Ćmielów w 2020 roku. – To był trudny rok, jeśli chodzi o utrzymanie wszystkich wskaźników budżetowych. Jako gmina zachowaliśmy swoją stabilność i to mnie bardzo cieszy. Wykonaliśmy pakiet zadań, który był możliwy do wykonania, z pewną dozą ostrożności, jeśli chodzi o wydatkowane środki. Tak samo jak w przypadku domowego budżetu, mając świadomość, że lepiej zrobić coś troszkę później, ale zachowując płynność finansową – mówi Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa.

Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Na mocy uchwały podjętej przez komisję rewizyjną, jaka funkcjonuje przy Radzie Miejskiej w Ćmielowie, Regionalna Izba Obrachunkowa  wydała pozytywną opinię odnośnie budżetu gminy Ćmielów za 2020 rok. Przypomnijmy, że RIO  kontroluje i nadzoruje  jednostki samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów określonych w ustawie, w zakresie gospodarki finansowej (budżetu) i zamówień publicznych.

– To bardzo dobra informacja. Wskaźniki finansowe  są naprawdę bardzo dobre. Jeszcze lepsze,  jeśli chodzi o uwarunkowania budżetowe,  niż za 2019 rok. Rok 2020, to był bardzo trudny rok, jeśli chodzi o utrzymanie wszystkich wskaźników budżetowych, bo wiele samorządów na tym niestety poległo, mając duże zadłużenie, a nie posiadając praktycznie żadnych wpływów. Dziś samorządy te borykają się z wieloma problemami. My  zachowaliśmy swoją stabilność i to mnie bardzo cieszy. Wykonaliśmy ten pakiet zadań, który był możliwy do wykonania, z pewną dozą ostrożności, jeśli chodzi o wydatkowane środki. Postąpiliśmy tak  samo jak w przypadku domowego budżetu, mając świadomość, że lepiej zrobić coś troszkę później, ale zachowując płynność finansową – tłumaczy Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa.   

W roku 2020 Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie realizował nowe zadania inwestycyjne oraz kontynuował przedsięwzięcia rozpoczęte w latach poprzednich.

– W 2020 roku nie było naboru do funduszu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Nie mogliśmy zatem wykonać tych inwestycji drogowych, zgłoszonych w ramach tzw. powodziówek. Nabory te zostaną zrealizowane w latach kolejnych, w ramach innych funduszy, jak chociażby Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg czy Polskiego Ładu. Tam gdzie będziemy mogli, będziemy o te środki aplikować. Udało się nam jednak wykonać  przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Ruda Kościelna. Ogólna wartość wykonanych prac to 39 893,94 zł brutto. Przebudowaliśmy także drogę w Łysowodach. Wartość zadania to  97 600,03 zł brutto. W tym przypadku udało się na pozyskać środki z budżetu Województwa (z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) – wylicza burmistrz.

Przebudowano także 100 metrowy odcinek ulicy Dworcowej w Ćmielowie. Na tę inwestycję mieszkańcy tej części miasta czekali blisko 18 lat. Ogólna wartość wykonanych robót wyniosła 62 730,00 zł brutto. Za 56 203,01 zł brutto wyremontowano także  ul. Jasną w Ćmielowie.

– Dziś mieszkańcy mogą już w wygodny sposób dojeżdżać do swoich posesji – podkreśla burmistrz. 

Nową nawierzchnię zyskała także droga gminna w Woli Grójeckiej.

– Poprzednie wykonanie przebudowy dotyczyło 300 metrów, a dalsze 100 metrów „pozostawiało wiele do życzenia”. Nie było na to dokumentacji, więc zleciłam jej sporządzenie. W ten sposób udało się nam wyremontować ten newralgiczny odcinek. Chodziło przede wszystkim o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców tej miejscowości w gminie Ćmielów. Widoczność jest tam ograniczona ze względu na ukształtowanie terenu – wąwóz.  Koszt inwestycji wyniósł 73 059,91 zł brutto – wyjaśnia Joanna Suska. 

Przypomina, że gmina Ćmielów pomimo swojego niewielkiego budżetu dofinansowała także powiat ostrowiecki w realizacji jego zadań własnych, czyli  remoncie drogi powiatowej w Piaskach Brzóstowskich (ogólna wartość wykonanych robót to 169 252,59 zł., w tym dotacja gminy Ćmielów wyniosła 63 469,94 zł), a także remoncie ulicy Skała (ogólna wartość wykonanych robót to  502 429,66 zł., w tym dotacja gminy Ćmielów wyniosła 188 411,74 zł).

– Mając na względzie  przede wszystkim możliwości finansowe w tamtym czasie, ale i rozumiejąc potrzeby mieszkańców, którzy nie rozróżniają kto jest zarządcą danej drogi i kto odpowiada za jej remont, takie decyzje zostały podjęte, żeby wreszcie mogli  mieć ten standard bezpieczeństwa zapewniony – mówi burmistrz.

Dodaje także, że w 2020 roku  powiat ostrowiecki nie dofinansował żadnego zadania własnego gminy Ćmielów. 

– Jesteśmy gminą o niewielkich dochodach. Posiłkujemy się zatem  w każdym momencie, gdy tylko jest taka możliwość, środkami zewnętrznymi, aby odciążyć budżet naszej gminy – tłumaczy Joanna Suska.  

W 2020 roku wykonane zostały kanalizacja sanitarna przy ul. Stefana Żeromskiego w Ćmielowie.  Wartość wykonanych prac to  15 394,34 zł brutto. Zadanie sfinansowane zostało z pozyskanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, budowa kanalizacji sanitarnej przy  ul. Wspólnej w Ćmielowie. Wartość robót kanalizacyjnych to 49 867,47 zł brutto, budowa kanalizacji sanitarnej w Grójcu.  Wartość wykonanych robót to 58 352,70 zł. brutto. Zadanie sfinansowane zostało z  pozyskanych środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Adama Asnyka i Marii Konopnickiej w Ćmielowie. Wartość robót kanalizacyjnych wyniosła 28 733,78 zł brutto, a także budowa wodociągu rozdzielczego w ul. Łąkowej w Ćmielowie. Wartość wykonanych robót to 31 562,19 zł brutto.  

– Od 10 lat mieszkanka ulicy Łąkowej w Ćmielowie nie miała dostępu do wody, ponieważ przyłącze znajdowało się na prywatnej działce, należącej do sąsiada seniorki.  Gmina wykonała niezbędne prace, aby zamiast ze studni starsza kobieta  mogła korzystać z wody z kranu. Po latach niemożliwe stało się możliwe. Wystarczyła tylko odrobina zrozumienia – tłumaczy burmistrz. 

W roku 2020 gmina Ćmielów opracowywała projekty techniczne na zadania związane z dobudową wydzielonych odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Piaski Brzóstowskie, Podgrodzie, Trębanów, Czarna Glina, Ćmielów ul. Skała oraz Brzóstowa – Wola Grójecka. Termin zakończenia prac projektowych zaplanowany był na 30 grudnia 2020 roku. Realizacja nastąpiła w pierwszych miesiącach 2021 r.

– Ważne były także zadania realizowane w ramach reaktywowanego przeze mnie  funduszu sołeckiego, czyli środków wydzielonych z budżetu gminy Ćmielów. W ich przypadku decydujący głos mają mieszkańcy poszczególnych sołectw. Jak pokazuje przykład naszej gminy, takie finansowanie się sprawdziło. Okazuje się, że w każdej z miejscowości w naszej gminie są mieszkańcy, którzy potrzebują takiego wsparcia z budżetu gminy. Nie jestem zwolennikiem wydatkowania środków z tego funduszu na imprezy, tutaj widziałabym raczej finansowanie inwestycji  trwałych, które mieszkańcom posłużą na lata.  Niemniej jednak, to rada sołecka decyduje na jaki cel środki te ostatecznie zostaną przeznaczone. Rada miejska natomiast zatwierdza wydatki jakie ponoszone są w ramach  funduszu sołeckiego – przypomina Joanna Suska.

Do  30 września 2019 roku wszystkie 24 sołectwa złożyły wnioski, które zostały pozytywnie zaakceptowane przez burmistrza Ćmielowa i wpisane do Projektu Budżetu Gminy. W ramach realizacji Funduszu Sołeckiego w 2020 roku mieszkańcy przeznaczyli środki finansowe na realizację przedsięwzięć związanych m.in. z budową placów zabaw i siłowni plenerowych, zakupem ogrodzeń placów zabaw. Ponadto sołectwa z posiadanych środków realizowały również inwestycje polegające na budowie altan i wiat przystankowych, remoncie świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie terenu wokół nich. Wiele sołectw przeznaczyło również środki finansowe na poprawę przejezdności dróg gminnych oraz wewnętrznych w ramach wykonywania remontów bieżących powstałych ubytków zakupionym na ten cel kruszywem kamiennym. W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono także drobny sprzęt, doposażając w ten sposób świetlice wiejskie. Łączna wartości wydatkowanych środków finansowych w 2020 roku na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosła  299 917,95 zł.  

I tak w 2020 roku dzięki funduszowi sołeckiemu udało się wybudować w Borii  siłownię plenerową  (zakup i montaż urządzeń siłowych: orbitrek wolnostojący, narty wolnostojące, biegacz wolnostojący); w Borowni – wiatę przystankową o konstrukcji drewnianej; w Brzóstowej – wybudowano  siłownię  plenerową (zakupiono  i zamontowano urządzenia siłowe: orbitrek, narciarz pojedynczy, wyciąg górny i wyciskanie w pozycji siedząc, twister + wahadło, rower). 

– W ramach Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, pozyskałam  środki na „Inwestycję w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w wysokości 500 000 zł na remont świetlicy i jest to kwota maksymalna, jaką można było z tego programu uzyskać. O remont i przystosowanie jej  do współczesnych standardów od lat zabiegał Piotr Małek, radny Rady Miejskiej w Ćmielowie – wyjaśnia burmistrz.

W ramach Funduszu Sołeckiego udało się także: wybudować plac zabaw i siłownię plenerową w miejscowości Grójec przy świetlicy wiejskiej (zakup i montaż: zestaw zabawowy z wieżą i zjeżdżalnią, elementów siłowni plenerowej: biegacz, rower, wyciskanie siedząc). Doposażono także plac zabaw w Jastkowie przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  (zakup i montaż: zestawu zabawowego z wieżą i zjeżdżalnią). Wybudowano także plac zabaw w Woli Grójeckiej (zakup i montaż: karuzela krzyżowa czteroramienna, ważka metalowa, huśtawka podwójna metalowa, bujak konik). 

Wykonano i zamontowano  wiatę przystankową o konstrukcji drewnianej w Piaskach Brzóstowskich. Wartość wykonanych robót to 6 000,00 zł. Zadanie sfinansowano z budżetu gminy Ćmielów w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego. Powstała także altana o konstrukcji drewnianej o wartości  20 000,00 zł. Zadanie sfinansowano także sfinansowano z  budżetu gminy Ćmielów w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego. W Drzonkowicach, Łysowodach  i Glince wysypano kruszywem drogę do pól, w Krzczonowicach – wyremontowano pomieszczenia, znajdujące się w świetlicy i zakupiono mebli kuchenne dla lokalnego KGW.

– W Podgrodziu mamy plany na budowę tarasu widokowego. Dokumentacja została wykonana, zakupiliśmy też ławki. W Podgórzu zaadoptowaliśmy dwa pomieszczenia na świetlicę wiejską dla powstałego KGW. Zakupiono także  meble. W Przeuszynie zakupiono namiot, nagrzewnicę spalinową, kosę, a także zorganizowano Piknik Rodzinny.  W Rudzie Kościelnej wykonano niezbędny remont w świetlicy, w Stokach Dużych sporządzono – dokumentacje pod altanę, Wiktoryn z kolei to kolejna świetlica wiejska, która  została wyremontowana i doposażona, Stoki Stare – remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku  świetlicy wiejskiej,  Trębanów –  remont wiaty przystankowej i wyrównanie kruszywem dróg.  W Wojnowicach  poprawiono przejezdność dróg  – wylicza  burmistrz. 

Dodaje, że pozytywną informacją, przemawiającą za funduszem sołeckim  jest to, że można pozyskać do 30-procent zwrotu wydatkowanych środków na ten cel  u Wojewody Świętokrzyskiego. Tak też jest w przypadku gminy Ćmielów. 

Joanna Suska przypomina także, że udało się jej, dzięki wsparciu świętokrzyskich parlamentarzystów: poseł Agaty Wojtyszek i posła Andrzeja Kryja pozyskać środki na  budowę świetlicy wiejskiej w Piaskach Brzóstowskich. Przypomina, że projekt świetlicy został zrealizowany z budżetu gminy, w ramach funduszu sołeckiego, jednak leżał w szufladzie. Szansa na jego realizację skończyłaby się wraz z marcem 2021 roku.

– 20 września 2020 roku odbyło się spotkanie z mieszkańcami, gdzie jeszcze raz zaakcentowali potrzebę wybudowania świetlicy. Niejednokrotnie mówiłam, że taka świetlica zostanie wybudowana. Największym problemem były jednak środki, a konkretnie dofinansowanie, z którego moglibyśmy skorzystać. I tutaj z pomocą przyszedł rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, z którego skorzystałam. Nabór wniosków możliwy był do 22 września ubiegłego roku. Taki wniosek został złożony i rozpatrzony pozytywnie  w grudniu 2020 roku – wspomina burmistrz.

Dodaje,  że sołectwo Piaski Brzóstowskie, to największa z miejscowości w gminie Ćmielów. Nowa świetlica o dużym metrażu była jedną z największych potrzeb mieszkańców. pozwalających na zebranie się wszystkich w jednym miejscu.

– Idąc do wyborów mówiłam, że jestem burmistrzem dla ludzi. Priorytetem jest dla mnie dobro społeczeństwa, a w tym zakresie również dobro seniorów, których nie brakuje  w naszej gminie. W związku z tym, jak tylko pojawiła się możliwość, złożyłam dwa wnioski do Wojewody Świętokrzyskiego, w ramach wieloletniego Programu Senior+ na lata 2015-2020, dotyczące utworzenia i wyposażenia dziennego Domu Seniora oraz na utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora – przypomina Joanna Suska.

Udało się i gmina pozyskała maksymalną  kwotę dofinansowania, bo aż  380 tysięcy złotych:  144 976 zł na Klub Seniora i 241 746 zł na Dom Senior+.  Końcówka roku 2020 upłynęła pod znakiem remontu budynku po byłym gimnazjum.

– Nasi seniorzy nie będa już samotni. Mogą skorzystać z ciepłego posiłku, uprać i wyprasować swoje ubrania. Czytając strategie rozwoju gminy Ćmielów, którą będziemy aktualizować, zauważyłam, że nie było tam dotychczas miejsca na politykę senioralną. To się zmieni. Będziemy starali się spełniać te większe i mniejsze marzenia seniorów, a zaczynamy właśnie od tej placówki – dodaje  Joanna Suska.

W gminie funkcjonowało także Pogotowie Zakupowe, każdy z seniorów otrzymał maseczki ochronne, zwiększyła się ilość osób korzystająca z banku żywności, uruchomiono Telefon Zaufania, mieszkańcy gminy Ćmielów korzystali także z innowacyjnego programu lekowego. 

Pomimo pandemii, gdy zniesiono obostrzenia zorganizowano także obchody 515-lecia nadania praw miejskich dla Ćmielowa. Z tej okazji rozdawano drzewka podarowane przez Nadleśnictwo Ostrowiec Św. Wystarczyło 14 minut, żeby wszystkie trafiły w ręce mieszkańców gminy Ćmielów. 

Joanna Suska burmistrz Ćmielowa.
Fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Przed ćmielowskim Domem Kultury pojawiła się także niezwykła wystawa, przypominająca Ćmielów sprzed lat. 

 – Nie pamiętam, żeby taka wystawa była organizowana przez poprzednie władze. Chcieliśmy przede wszystkim przypomnieć mieszkańcom, jak wyglądał Ćmielów dawniej, porównać go do współczesnych czasów –  wyjaśnia Joanna Suska.

– Pomimo trudności do dalszej pracy na rzecz gminy motywują mnie mieszkańcy, którzy podkreślają, że widzą jak gmina Ćmielów zmienia się na lepsze.  Po to tu jestem, żeby ludziom, którzy swoje serca  ulokowali w naszej gminie, żyło się lepiej. Jako burmistrz dla ludzi dołożę wszelkich starań, żeby było tak nadal –  podsumowuje Joanna Suska. 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this