Znajdź nas na

FAKTY

Ostrowiec Św.: Blisko 3 miliony zł na utrzymanie zieleni miejskiej w 2021 roku! Czy to dobrze wydane pieniądze?

2 886 937 zł, tyle wydała gmin Ostrowiec Świętokrzyski w 2021 roku na utrzymanie zieleni miejskiej na terenie gminy. Koszty wydawane na to zadanie od lat budzą kontrowersje wśród mieszkańców Ostrowca Św. Część z nich jest za wydawaniem środków na ten cel, inni podkreślają, że to pieniądze „wyrzucone w błoto”, a gmina mogłaby w ramach przesunięć budżetowych, część z nich przeznaczyć na inne zadania.

Rondo Republiki Ostrowieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

1 273 352,97 złotych w 2018 roku, 1 886 500,00 zł w 2019 roku, 2 260 732,85 zł w 2020 roku i 2 886 937 zł w 2021 roku   tyle wyniosły koszty utrzymania zieleni miejskiej wna terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyskiego na przestrzeni ostatnich lat. Łącznie daje to kwotę 8 307 522,82 zł.

O kosztach związanych z zielenią miejską pisaliśmy tutaj:

W Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim zapytaliśmy nie tylko o to jaki był koszt utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej w 2021 r. na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski, ale także co obejmował.

Według informacji przekazanych nam przez Annę Niedbałę, Sekretarza Miasta Ostrowca Św.  utrzymanie zieleni miejskiej obejmowało: utrzymanie i konserwację terenów urządzonej zieleni miejskiej (zakres prac obejmował m.in. koszenie trawników wraz z wywozem urobku, pielenie rabat, obsadzanie kwietników wraz z ich dalszą pielęgnacją, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie odpadów i nieczystości, opróżnianie koszy na śmieci  wraz z ich dwukrotną dezynfekcją); utrzymanie czystości i porządku na terenach parku Miejskiego, Parku Fabrycznego, Parku Pałacowego, Parku Saletyńskiego (w ramach utrzymania realizowanego prace polegające na opróżnianiu koszy, myciu ławek, koszeniu trawników, wygrabianiu wiosennych i jesiennych liści, pracach porządkowych przy rabatach, pracach przy drzewostanie); utrzymanie i konserwacja terenów zieleni pasów drogowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich w ramach czego realizowano zadania polegające na: zbieraniu śmieci, cięciach pielęgnacyjnych żywopłotów, koszeniu trawników, jesiennym i wiosennym grabieniu liści , odchwaszczaniu rabat, obsadzaniu kwietników i gazonów wraz z ich dalszą pielęgnacją, pracach porządkowych przy drzewostanie; usuwanie drzew, konarów i gałęzi, drzew połamanych na skutek wiatrów, cięciu pielęgnacyjnym i sanitarnym drzew, usuwaniu drzew na mocy decyzji zezwalających na wycinkę drzew; utrzymanie zieleni na wzgórzu Kolegiaty Kościoła św. Michała Archanioła w ramach czego realizowano prace polegające na koszeniu wraz z wywozem i utylizacją urobku, zbieranie śmieci i zanieczyszczeń; porządkowanie terenów niezagospodarowanych (zakres prac obejmował m.in. prace polegające na usunięciu zakrzaczeń oraz wycięciu samosiewów, usuwaniu konarów i gałęzi obumarłych, złamanych i chorych, uporządkowaniu terenu z wszelkich zanieczyszczeń i odpadów wraz z wygrabieniem i utylizacją; zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w obrębie Ronda Republiki Ostrowieckiej oraz Ronda Powstania Styczniowego, w tym koszenie trawników wewnętrznej tarczyRonda Republiki Ostrowieckiej, sprzątanie śmieci wraz z utylizacją urobku, obsadzenie sezonowymi  roślinami jednorocznymi wraz z podlewaniem i zabiegami pielęgnacyjnymi, nasadzeniu drzew w ramach nasadzeń kompensacyjnych. 

Odpowiedź, jaką otrzymaliśmy z Urzędu Miasta w Ostrowcu Św.

Koszt związany z podlewaniem zieleni miejskiej w 2021 roku (wraz z zakupem wody) wyniósł 91 895,20 zł.

W 2021 roku gmina nie realizowała prac przy kwietnikach nalatarniowych i wieżach  kwiatowych.

– Środki finansowe poniesione na prace polegające na obsadzeniu i pielęgnacji zaraz po obsadzeniu gazonów na terenie miasta wyniosły 10 8288,28 zł (bez kosztów pielęgnacji w okresie wegetacyjnym m.in. podlewanie, pielenie) – czytamy w odpowiedzi.

Gazony zlokalizowane były w ciągu Alei 3 Maja, sąsiedztwie urzędu miasta, na ulicy Okólnej (gazony granitowe), przy pomniku papieża Jana Pawła II, ulicy Iłżeckiej i przy Ostrowieckim Browarze Kultury – ulica Polna.

– Środki finansowe przeznaczone na prace polegające na utrzymaniu rond niżej wymienionych w 2021 roku wyniosły odpowiednio: Rondo Republiki Ostrowieckiej – 69 945,99 zł, Rondo Powstania Styczniowego – 52 868,52 zł, Rondo Narodowych Sił Zbrojnych – 4 179,10 zł, Rondo Batalionów Chłopskich – 28 954,84 zł, Rondo przy ulicy Mieczysława Radwana –  8 972,79 zł,  Rondo przy ulicy Bałtowskiej – 4 499,37 zł, a Rondo 25-lecia „NSZZ Solidarność” – 352,55 złotych – czytamy w odpowiedzi.

Czy blisko trzy miliony złotych przeznaczone na utrzymanie zieleni miejskiej na terenie gminy Ostrowiec Św. w 2021 roku, to dobrze wydane pieniądze? 

Odpowiedź, jaką otrzymaliśmy z Urzędu Miasta w Ostrowcu Św.

1 Comment

1 Comment

  1. c_k

    28 marca, 2022 at 19:58

    Pytanie. mieszkańcy płacą, a jak to spółka miejska to ile zarabia prezes?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this