Znajdź nas na

FAKTY

Dwa oblicza Ostrowca Św.! 17 z 23 radnych za absolutorium dla prezydenta!

W 2001 roku jedna z komercyjnych stacji telewizyjnych emitowała reality show – Dwa światy. Przez pierwszy tydzień zawodnicy mieszkali w luksusowym domu, a organizatorzy spełniali ich wszystkie zachcianki. Po upływie tygodnia wszyscy przenieśli się do domu bez udogodnień, nie było tam dosłownie nic. Musieli sami sobie gotować, doili krowę, sami prali, spali w kiepskich warunkach. Wtorkowa sesja absolutoryjna Rady Miasta Ostrowca Św. i debata nad „Raportem o stanie gminy Ostrowiec Św.” przypominała trochę reality show sprzed lat. Z tym, że z jednej strony znalazły się troski mieszkańców, którzy każdego dnia alarmują nas o swoich problemach – z drugiej, wizja miasta, przestawiona przez radnych z KWW Jarosława Górczyńskiego.

Fot. Łukasz Grudninewski/naOSTRO.info

Jak na wstępie dyskusji nad raportem o stanie gminy Ostrowiec Św,. zaznaczył Jarosław Górczyński,  prezydent Ostrowca Św. rok 2020 odcisnął trwałe piętno na życiu Polaków, zarówno w sferze ekonomii, życia codziennego i relacji społecznych. 

– Warto pokazać, że Ostrowiec Świętokrzyski, dzięki jasnej wizji rozwoju oraz żelaznej dyscyplinie finansowej, znalazł się w nielicznym gronie tych samorządów, które dobrze poradziły sobie w kolejnych trzech falach szalejącej pandemii. Przedłożone państwu sprawozdanie budżetowe zyskało poparcie komisji rewizyjnej oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Finanse miasta, mimo wielu niesprzyjającym okolicznościom są stabilne, a wszystkie wskaźniki makroekonomiczne, pod kontrolą. Zawarte w nim dane pokazują w sposób dobitny, jak podejmowane  w ciągu 6 lat decyzje, przynoszą efekty, co plasuje nasze miasto w czołówce tych, którzy spłacili zadłużenie, rozwijają się i inwestują. To pozwala nam na śmiałe patrzenie w przyszłość oraz realizację strategicznych dla miasta i ostrowczan projektów. Dzięki temu już w wielu miejscach kraju, jesteśmy stawiani za wzór, a włodarze innych miast, chcą podążać naszym śladem – mówił podczas dyskusji nad raportem o stanie gminy, Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego.

O spłacie zadłużenia pisaliśmy tutaj

Nie zdradził jednak, którzy konkretnie włodarze chcą „naszym śladem podążać”, ani dla których z nich jesteśmy wzorem. Mieszkańcy Ostrowca Św. muszą zatem Jarosławowi Górczyńskiemu uwierzyć „na słowo”.

Prezydent dodał także, że realizacja budżetu w 2020 roku przebiegała prawidłowo, a miasto posiada płynność finansową, a cyt. „w przeciwieństwie do wielu samorządów, nie zagraża nam żadna katastrofa budżetowa.” Niestety także i tutaj Jarosław Górczyński nie podał nazw samorządów, którym ta katastrofa zagraża. 

– Zrealizowaliśmy wiele inwestycji, nierzadko o kluczowych znaczeniu infrastrukturalnym dla lokalnych społeczności, ale i wiele działań na rzecz ekonomii społecznej, czy edukacji – twierdził prezydent.  

Dodał, że dochody budżetu roku 2020 zostały zrealizowane  w kwocie 298 561 574 zł. W porównaniu do roku 2019, dochody były wyższe o kwotę 7 734 016 zł, czyli o 2,66 proc. 

– Po raz kolejny był to rekordowy poziom w historii miasta. Wydatki budżetu roku 2020 wyniosły 289 933 182 zł, czyli stanowiły 90,65 proc. planu. W stosunku do roku 2019 wydatki wzrosły o kwotę 23 397 778 zł, czyli o 8,78 proc. Przychody budżetu, wynikające z rozliczenia lat poprzednich, zostały zrealizowane w kwocie planowanej, wynoszącej  25 921 385 zł. Rozchody budżetu, czyli spłat rat kredytów inwestycyjnych, zaciągniętych w latach ubiegłych wyniosły 6 852 220 zł. Dzięki wygospodarowanym środkom na początku bieżącego roku możliwe było spłacenie przed terminem całego pozostałego zadłużenia gminy, wynoszącego 8 000 022 zł. W tej chwili nie mamy żadnych długów, nie mamy żadnych zobowiązań finansowych. Racjonalnie i konsekwentnie prowadzona polityka finansowa sprawiła, że kolejny, trudny pandemiczny rok, gmina Ostrowiec weszła bez długów, nie obciążona żadnymi zobowiązaniami, ani odsetkami, a ponadto z wysoką płynnością finansową, zapewniającą bufor bezpieczeństwa naszym mieszkańcom – mówił Jarosław Górczyński. 

Przypomnijmy, że zgodnie z przygotowany przez Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota Rankingiem wydatków inwestycyjnych samorządów na lata 2017–2019, Ostrowiec Św. w 2019 roku zajmował 222 miejsce wśród 267 miast powiatowych.

Źródło: Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota

Otwartym pozostaje pytanie, czy wydatek 2 260 732,85 zł na utrzymanie zieleni miejskiej w 2020 roku na terenie gminy Ostrowiec Św. czy ponad 6 milionów złotych przekazanych w 2020 roku przez  gminę Ostrowiec Św.  na trzy instytucje kultury: Miejskie Centrum Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną, a także Biuro Wystaw Artystycznych, czy 80 000 na świąteczne dekoracje, to  racjonalna polityka gminy? 

– Pomimo tego iż rok 2020 był trudny, ponieważ z jednej strony musieliśmy mierzyć się ze spadkiem dochodów, a z drugiej ponosić znaczne wydatki na walkę z pandemią i jej skutkami, co dzięki wytężonej pracy całej gminy, wygospodarowaliśmy imponujący wynik finansowy, należy podkreślić, że nie tylko nie ograniczyliśmy swojej działalności, ale aktywnie wspieraliśmy lokalnych przedsiębiorców, a dzięki racjonalnej polityce finansowej udało się nam wygospodarować wyższą nadwyżkę budżetową, niż w roku poprzednim. Ponadto nadal kontynuowaliśmy wspólnie z państwem prospołeczną politykę podatkową, nie podnosząc, po raz kolejny, już szósty rok z rzędu stawek podatków i opłat lokalnych – czytał prezydent.

Podkreślał, że rok 2020 to nie tylko kolejne inwestycje i projekty, w tym liczne dofinansowane, jak określił to prezydent,  z funduszy zewnętrznych, ale także wiele działań podejmowanych przy wsparciu i zaangażowaniu mieszkańców, które zdaniem prezydenta, pozwolą na stabilny rozwój w przyszłości. Jarosław Górczyński mówił także o „Bezpieczniku” Ostrowca Św. – czyli „ kompleksowemu planowi pomocy mieszkańcom miasta i przedsiębiorcom”. Dodał, że jego zdaniem ta forma pomocy – sprawdziła się. 

Źródło: YouTube Urząd Miasta w Ostrowcu Św.

– Doceniają go ostrowczanie, a za wzór stawiają niezależne opiniotwórcze gremia – mówił prezydent, nie podając jednak jakie gremia konkretnie ma na myśli. 

Prezydent mówił także o infrastrukturze drogowej, w tym o 18 dużych  inwestycjach za blisko 55 milionów złotych. Włodarz nie wspomniał  jednak, że duża część dofinansowania pochodziła ze środków rządowych. Podkreślił jednak, że tereny te dają „zielone światło” potencjalnym inwestorom, chcącym swoje zakłady ulokować w Ostrowcu Św.  

– Kolejny rok z rzędu ogłosiliśmy wiele przetargów na działki pod budownictwo jednorodzinne, oferując atrakcyjne lokalizacje, w bardzo dobrych cenach. Głównymi atutami oferowanych przez miasto nieruchomości, jest ich położenie w obszarach zurbanizowanych, z dogodną obsługą komunikacyjną oraz uregulowaną sytuacją prawną i planistyczną, a także przejrzystą  i bezpieczne zasady sprzedaży, przy naprawdę konkurencyjnych cenach – mówił prezydent. 

Od 2014 roku wydano łącznie ok. 430 pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych. Czy w okresie 7 lat to dużo? Jak usłyszeć można było podczas sesji, to więcej niż w Starachowicach, Skarżysku-Kamiennej, a także w Kielcach. Prezydent nie operował jednak konkretnymi liczbami.

Mówił także o Ostrowieckim Browarze  Kultury, który nazwał  „centrum życia kulturalnego w naszym mieście”. 

 – Obserwując poszczególne dziedziny życia, oraz obszary Ostrowca Św. bez trudu można dostrzec, jak rok po roku nasze miasto zmienia się na lepsze. Wszystkie działania temu służące mają również na celu niwelowanie i zapobieganie negatywnym procesom demograficznym, czy ekonomicznym, które jak w przypadku wielu innych miast, występują również w Ostrowcu Św.  – podsumował prezydent.

Artur Głąb, radny z Klubu Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że do raportu o stanie gminy Ostrowiec Św. odniesie się przez pryzmat interpelacji, a także próśb, z jakimi zgłaszali się do niego mieszkańcy miasta. Podkreślał, że miastu potrzebna jest silna pozycja urbanisty miejskiego – architekta, niestety brakuje takiego specjalisty.

– Taki specjalista opracowałby szerszą i perspektywiczną koncepcję ulepszania naszego miasta, według jednej spójnej wizji, aby np.  nie zniszczyć cennych kulturowo i architektonicznie obszarów, aby remonty i przebudowy harmonizowały się ze sobą estetycznie, a przede wszystkim funkcjonalnie dla wygody użytkowników – mówił Artur Głąb.

Dodał, że w Ostrowcu Św. jest wiele miejsc użyteczności publicznej, które nie spełniają kryterium dostępności dla osób starszych, niepełnosprawnych ruchowo, na wózkach inwalidzkich, czy dla rodzin z małymi dziećmi. Jako przykład podał: budynek Ostrowieckiego Browaru Kultury od ulicy Siennieńskiej, rynek, od strony zachodniej, czy schody w ciągu ulicy Kościelnej (tzw. wąska uliczka).

Artur Głąb, radny z Klubu PiS
Źródło: YouTube Urząd Miasta w Ostrowcu Św.

– Nie jesteśmy zabytkową Wenecją, gdzie piesi są zmuszeni wspinać się po schodach, bo nie można ruszyć nawet kamienia –  apelował o dostosowanie miejsc publicznych radny. 

Dodał, że dziedziniec OBK wraz z parkingiem jest zamykany na czas biletowanych imprez. Przyznał, że sam doświadczył w takiej sytuacji. 

Podkreślał, że w Ostrowcu Świętokrzyskim brakuje gminnego żłobka. Jest duże zapotrzebowanie na miejsce dla maluchów, powstają niepubliczne placówki.

– Dziwi więc, że gmina nie chce zainwestować w publiczną placówkę, która pomogłaby w funkcjonowaniu wielu rodzicom – mówił Artur Głąb.

Nawiązał także do poruszonego przez nas tematu, mianowicie broszury, podsumowującej  pracę samorządu Ostrowca Św. w roku 2020. 3 lutego informowaliśmy, że miasto wydało na jej druk (20 000 egzemplarzy) –  18 819 zł.  

Pomysł darmowych maseczekz logotypem miasta, dostarczonych ostrowczanom do skrzynek na listy chwalił z kolei Włodzimierz Stec, radny z KWW Jarosława Górczyńskiego. 

– 59 000 maseczek, to pomoc, z której chętnie korzystali nasi mieszkańcy.  Przy niewystarczającej pomocy rządowej zwykli obywatele zostali niejednokrotnie pozostawieni w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej i zdrowotnej. Jednak najważniejsza była szybka reakcja i pomoc dla sektora usług, oraz ostrowieckich przedsiębiorców i mieszkańców – mówił Włodzimierz Stec. 

Dziękował prezydentowi  „za szybkość reakcji, odpowiedzialność za losy miasta i jego mieszkańców, ludzkie podejście, przy wyjątkowym poszanowaniu zasad ekonomii”.

Marcin Marzec, radny niezrzeszony, który do Rady Miasta w Ostrowcu Św. dostał się z list Stowarzyszenia Samorządność i Przedsiębiorczość przypomniał, że w debacie nad raportem o stanie gminy głos mogą zabrać także mieszkańcy. Tych podczas wtorkowej sesji niestety zabrakło.

– Zacznę od smutnej konstatacji, mianowicie takiej, że szkoda, że kolejny rok z rzędu oprócz radnych nikt z mieszkańców nie chce zająć stanowiska w sprawie raportu o stanie gminy, a taka możliwość została przez ustawodawcę przewidziana. Nie wiem czym to jest podyktowane. Być może strachem przed wystąpieniami publicznymi, być może brakiem czasu, ale wydaje się, że na 60 ponad tysięcy, zgodnie z danymi GUS-owskimi  mieszkańców, przynajmniej kilku powinno zabrać głos w tak ważnej sprawie – zauważył Marcin Marzec.

Podkreślił, że kondycja samorządu pod kątem finansowym jest bardzo dobra. 

– Pomimo tego,  że mamy dużo dobrych inwestycji drogowych, miasto praktycznie zostało już spięte klamrą, chodzi tu głównie o inwestycje drogowe związane z  domknięciem północnego ciągu obwodnicy miasta, to niestety jako samorząd stajemy się coraz bardziej wykluczeni tak naprawdę terytorialnie i komunikacyjnie z poziomu bardziej wojewódzkiego, regionalnego, a przede wszystkim krajowego. Ostrowiec staje się zaściankiem pod tym kątem i obawiam się, że niedługo w związku z planami budowy drogi ekspresowej przez Opatów, to taki Opatów, nie ubliżając mu oczywiście, będzie dużo lepiej skomunikowany z resztą Polski, niż Ostrowiec. A jak jest to ważny czynnik, to myślę, że nie muszę państwu tłumaczyć – mówił Marcin Marzec.

Marcin Marzec, radny niezrzeszony
Źródło: YouTube Urząd Miasta w Ostrowcu Św.

Joanna Pikus, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Św. z KWW Jarosława Górczyńskiego dodała, że samorząd stawia na dzieci i możliwość ich rozwoju. 

– Panie prezydencie składam panu wyrazy szacunku. Spłata zadłużenia, nie podnoszenie szósty rok z rzędu podatku, o czym zresztą  wspomniał również radny  Włodzimierz Sajda oraz inwestycje  zarówno infrastrukturalne, ale i miękkie, przede wszystkim w oświatę, są faktami. Jako społecznik, osoba skupiona i pracująca z ludźmi doceniam szczególnie dwa zagadnienia. W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę na kwestie rozwijającego się od kilku lat mieszkalnictwa. Co ważne, nie jest to rozwój jednego sektora, jest to rozwój kompleksowy, wielopoziomowy. Sprzedawane przez nasze miasto działki pod budownictwo jednorodzinne, zasilają znacząco naszą tkankę społeczną, do tego stymulowany i pobudzany przez działalność działania przez  Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sektor budownictwa deweloperskiego  przeżywa w ostatnim  czasie niespotykany w naszym mieście – boom. Kolejne bloki budowane przez prywatne podmioty i kolejne wnioski o pozwolenia na budowę, świadczą o tym, że stajemy się jako miasto coraz bardziej atrakcyjni, zarówno dla biznesu, jak i dla kolejnych nowych mieszkańców. Jednak miasto nie zapomina o części społeczeństwa o mniejszej zasobności portfela. Powstają bloki i mieszkania socjalne o dobrym, nowoczesnym standardzie. Dają one szansę tym, którzy z różnych względów nie mieli w życiu tyle szczęścia. Kolejnych 18 mieszkań to znak takich działań  w ubiegłym, epidemicznym roku  – twierdziła Marta Woźnicka-Kuzdak, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Św. z KWW Jarosława Górczyńskiego. Dodając, że szanse na takie lokum mają „dobrzyö płatnicy, przez co uczy ich to odpowiedzialności i premiuje pożądane społecznie zachowania.  

Czy aby na pewno wszystkim mieszkańcom w trudnej sytuacji finansowej pomaga miasto? O problemach mieszkańców bloku przy Górzystej 13 pisaliśmy tutaj:

Renata Duda z Klubu Prawa i Sprawiedliwości podkreślała, że mówiąc o problemach Ostrowca Św. należy zauważyć, że brakuje skutecznych działań, które prowadziłyby do zwiększenia środków finansowych z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe specjalistów. 

–  Mówimy tutaj o psychologach, o terapeutach i o psychoterapeutach. Praca z osobami uzależnionymi jest bardzo odpowiedzialna, a jej efekty widać w odmienionym losie każdej osoby – mówiła radna.

Radny niezależny, Mateusz Czeremcha, nawiązał do wypowiedzi Marcina Marca, odnośnie braku zainteresowania mieszkańców do udziału w dyskusji nad raportem o stanie gminy. 

Mateusz Czeremcha, radny niezrzeszony
Źródło: YouTube Urząd Miasta w Ostrowcu Św.

– Trudno jest powiedzieć jakie są przyczyny, natomiast objętość tego dokumentu, który otrzymaliśmy, który liczy ponad 250 stron, być może to stanowiło pewną przeszkodę, bo myślę, że i radni mieli kłopoty, żeby „przebić się”  przez tak opasły dokument.  Dla porównania należy powiedzieć, że „Raport o stanie miasta Łodzi” , drugiego ośrodka miejskiego w naszym kraju liczy 100 kilkanaście stron, a „Raport o stanie miasta Warszawy”, jest to szczególne miasto, stolica naszego kraju, miasto, które dzieli się na wiele dzielnic, które mają status gmin, raport o naszej stolicy liczy 154 strony.  Dodatkowo w tym raporcie jest wiele odniesień do  innych aglomeracji, innych metropolii na naszym kontynencie. jeżeli już czytamy ten raport, to niestety jest w nim wiele powtórzeń i pomyłek.  Na stronie 20 czytamy, że nasze miasto liczyło w roku 2020 – 68 338 osób.  No niestety nie jest to prawdą, bo jak donosi Główny Urząd Statystyczny, w roku 2020 tych mieszkańców było o blisko 1000 osób mniej, a dokładnie 67 404 – wyjaśniał Mateusz Czeremcha.

Dodał, że w naszym mieście w roku 2020 urodziło się tylko 220 dzieci, dla porównania w roku 2019 –  277, 2018 – 345, 2017 –  325. Sama piramida demograficzna wygląda niekorzystnie. Największy udział w populacji miasta mają ludzie po 60 roku życia. 

Nawiązał także do poruszanych przez nas w jednym z artykułów zarobków prezesów spółek miejskich, dodając, że z roku na rok są większe. 

Pisaliśmy o tym tutaj:

– Jest to sytuacja niezrozumiałą, panie prezydencie. Czy prezesi tych spółek w podobny sposób dbają o swoich pracowników? No otóż nie, bo średnie wynagrodzenie w naszym mieście jest bardzo niskie, wynosi w granicach 75 procent średniego wynagrodzenia w skali kraju i tutaj jest jedna z przyczyn, dlaczego nasze miasto tak szybko traci mieszkańców – podkreślał Mateusz Czeremcha. 

Mariusz Łata, przewodniczący Klubu KWW Jarosława Górczyńskiego dodał, że mimo wielu wyzwań w ubiegłym roku miasto, wyszło obronną ręką. 

– Myślę, że stając się silniejsi jako wspólnota, ale także ważny ośrodek w regionie i północnej części województwa. Przejęliśmy rolę lidera, proponującego nowoczesne rozwiązania, mającej na celu tej ważnej z punktu widzenia gospodarczego części świętokrzyskiej ziemi. utworzony w ubiegłym roku Miejski Obszar Funkcjonalny tzw. miasta północy to nasza odpowiedź, nasz głos, który mam nadzieję zostanie usłyszany przez coraz częściej pomijające nasze miasto, władze centralne – mówił Mariusz Łata. 

Dodał, że Ostrowiec Św. w minionym roku wzbogacił się o wiele strategicznych odcinków drogowych, już zakończonych lub przy których trwają prace.

Mariusz Łata, przewodniczący KWW Jarosława Górczyńskiego
Źródło: YouTube Urząd Miasta w Ostrowcu Św.

Głos zabrał także Dariusz Kaszuba, przewodniczący Klubu PiS w Radzie Miasta Ostrowca Św. Pochwalił zmiany zachodzące w szkołach gminnych zarówno pod względem oferty edukacyjnych, jak i wyposażenia, czy doceniania zdolnych uczniów za trud ich pracy. 

– Brakuje w naszym mieście jeszcze jednej placówki, którą jest publiczny żłobek. Wspominał o tym radny Artur Głąb i wydaje się, że do tego tematu należałoby wrócić, bo jeżeli stawiamy na jednak rozwój młodych rodzin osiedlających się w naszym mieście, trzeba by także im zapewnić alternatywę, jeżeli chodzi o miejsce opieki nad ich najmłodszymi pociechami. Radny marzec zauważył także to, co mnie zaniepokoiło, dlatego, że raport, który mamy przed sobą za rok 2020 jest raportem bardzo obszernym. Rzeczywiście można to zrobić w formie bardziej skondensowanej, ponieważ dziwimy się  i tu pani przewodnicząca również podała te informacje, że nie zgłosił się nikt z mieszkańców, kto mógłby w dzisiejszej debacie nad raportem nad stanem gminy Ostrowiec Św. – uczestniczyć. Lektura ponad 250 stron może zniechęcać już na wstępie.  Przypomnę, że w  roku 2018 tych stron było 156, w roku 2019 – 207, zaś obecnie mamy ponad 250  – mówił Dariusz Kaszuba.

Apelował o większą przejrzystość statystyk w przyszłości. Przypomniał, że w ubiegłym roku nie odbyła się edycja budżetu obywatelskiego, pomimo że w innych miastach, mimo pandemii, taką inicjatywę kontynuowano.  

Dariusz Kaszuba, przewodniczący Klubu PIS w Radzie Miasta Ostrowca Św.
Źródło: YouTube Urząd Miasta w Ostrowcu Św.

– Padły dzisiaj liczne słowa o tym, jak miasto się rozwija, jak wyglądają miejskiej inwestycje. To dobrze, bo bez tego byłaby stagnacja i nie chciałbym użyć słowa, ocierającego się o niecenzuralne jakim posłużył się jeden z kolegów radnych, podczas dzisiejszej sesji. Wydaje mi się, że żeby tego uniknąć inwestycje są niezbędne, ponieważ rozwój jest konieczny. Brak rozwoju jest stagnacją i wręcz regresem, ale patrząc na te miejskie inwestycje, widzimy, że w roku 2020 gmina wydatkowała na nie ok. 34,7 mln zł, ale jakoś nie było informacji o tym, że w tej kwocie znalazło się  ok. 15,5 mln zł  środków tzw, zewnętrznych, czyli takich, które pozostają przede wszystkim w dyspozycji marszałka lub rządu – przypomniał Dariusz Kaszuba. 

Dodał, że  sytuacja demograficzna nie pozostawia złudzeń, a z roku na rok ubywa mieszkańców Ostrowca Św

Za uchwałą o udzielenie votum zaufania Prezydentowi Miasta Ostrowca Św. zagłosowało 16 radnych: 14 radnych z KWW Jarosława Górczyńskiego i 2 radnych niezrzeszonych. Od głosu wstrzymało się 5 radnych: 4 z Klubu PiS i radny niezrzeszony – Mateusz Czeremcha. 

Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku absolutorium dla prezydenta Ostrowca Św. –  „za” głosowało 17 radnych: z KWW Jarosława Górczyńskiego plus dwóch radnych niezrzeszonych: Karol Wójcik i Marcin Marzec, „wstrzymało się”  6 radnych: 5 z Klubu PiS i jeden radny niezależny – Mateusz Czeremcha. 

Raport o stanie gminy dostępny jest na stronie Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. pod adresem:

https://bip.um.ostrowiec.pl/artykuly/3160/raport-o-stanie-gminy

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this