Znajdź nas na

FAKTY

Gmina Ostrowiec Św. proponuje, aby „dołożyć” do remontu drogi w gminie Bodzechów! Co na to radni? 

Ponad 71 000 zł chce dołożyć gmina Ostrowiec Świętokrzyski do drogi wewnętrznej w Sudole w gminie Bodzechów. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bodzechów pod dyskusję radnych poddana będzie na najbliższej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, która odbędzie się w poniedziałek, 23 października. Czy w Ostrowcu Św. wszystkie drogi gminne są już w tak doskonałym stanie technicznym, że środki z budżetu gminy można przeznaczać na finansowanie zadań innego samorządu?

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Łukasz Grudniewski

– Wójt gminy Bodzechów zwrócił się o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 71 087,85 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania  pn. „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Sudół”. Biorąc pod uwagę, że droga ta będzie służyła również mieszkańcom naszego miasta z ul. Przyjaznej, proponuje się przeznaczyć wnioskowaną kwotę na dotację celową dla Gminy Bodzechów – czytamy w uzasadnieniu do uchwały, pod którym podpisał się Sławomir Kijak, skarbnik miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. 

Wśród interpelacji składanych przez radnych Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, znajdują się te, dotyczące remontu bądź uzupełnienia ubytków na drogach gminnych. 

O poprawę nawierzchni ulicy Bolesława Prusa w Ostrowcu Św. w swojej interpelacja apelowała Grażyna Maj, radna z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. W odpowiedzi przeczytać można, że „nie stwierdzono ubytków i uszkodzeń nawierzchni jezdni zagrażających bezpieczeństwu ruchu pieszych i pojazdów. Stan techniczny tego odcinka ulicy jest na bieżąco monitorowany przez Wydział Ekologii i Infrastruktury, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń elementów jezdni lub poboczy są one niezwłocznie usuwane w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych.” 

30 czerwca z kolei Andrzej Pałka, radny z „Tak dla samorządu” (dawne KWW Jarosława Górczyńskiego) złożył interpelację w sprawie poprawy funkcjonalności ul. Karola Szymanowskiego poprzez budowę ścieżek rowerowych. W odpowiedzi przeczytać można, że „Staraniem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski została opracowana dokumentacja projektowa budowy i przebudowy dróg rowerowych w ciągu dziesięciu ulic na terenie miasta. W przedmiotowej dokumentacji uwzględniona została budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. K. Szymanowskiego na odcinku od ul. Długiej do ul. Kolonia Robotnicza. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski złożyła wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja robót budowlanych będzie możliwa po uzyskaniu wnioskowanego dofinansowania.”

Radni Włodzimierz Stec, Karol Wójcik i Marcin Marzec 20 września złożyli z kolei wspólną interpelację w sprawie zmiany źródła ciepła c.o. oraz c.w.u. w bloku przy ul. Polnej 3A w Ostrowcu Św. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. pojawiła się informacja datowana na 4 października, w której Anna Niedbała, sekretarz miasta Ostrowca Św.  informuję, że „interpelacja została przekazana do rozpatrzenia Dyrektorowi Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim.”

4 września Artur Zawadzki, radny z „Tak dla samorządu” złożył  interpelację w sprawie utwardzenia drogi na ul. Grabowieckiej (działka nr 10/2). Anna Niedbała poinformowała go, że działka nr 10/2 (obr. 3, ark. 1) ma nieuregulowany stan prawny (brak dokumentów potwierdzających tytuł własności Skarbu Państwa do ww. działki) i nie była przewidziana do regulacji stanu prawnego, a następnie do komunalizacji na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z powodu braku faktycznego wykorzystywania jej jako drogi i niezaliczenia do dróg publicznych gminnych. Ponadto z uwagi na fakt, że Gmina nie włada i nie utrzymuje ww. drogi brak jest przesłanek do zasiedzenia prawa własności tej nieruchomości. Uregulowanie stanu prawnego mogłoby nastąpić w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Jednakże w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowiec na lata 2023-2029 nie zostały ujęte środki finansowe na realizację tego zadania. Z uwagi na duże koszty związane z robotami inwestycyjnymi budowa i przebudowa ulic na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego realizowana jest w oparciu o dofinansowanie z budżetu Państwa. Pozyskanie takich funduszy lub wygospodarowanie środków własnych umożliwi rozpoczęcie procesu zmierzającego do realizacji wniosku. Nadmieniam, że dla jego wykonania koniecznym jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę i ujęcie zadania najpierw w planie budżetu, co umożliwi rozpoczęcie prac projektowych, których przygotowanie to okres minimum dwuletni.”

Czy w aspekcie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na drogę znajdującą się na terenie gminy Bodzechów, gmina Ostrowiec Św. nie powinna skupić się najpierw na swoich zadaniach (również tych zgłaszanych przez radnych), a dopiero później udzielać pomocy finansowej samorządom ościennym?

Co ciekawe projekty uchwał jakie znalazły się w porządku obrad zaplanowanym na poniedziałkową sesję nie są dostępne dla mieszkańców Ostrowca Św. w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Rada Miasta, jak to było dotychczas. 

Choć sesję zaplanowano na 23 października, mieszkańcy Ostrowca Św. nie mają możliwości, aby zapoznać się z projektami uchwał, nad którymi będą debatować radni, ponieważ nie zamieszczono ich treści w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Ostrowcu Św.
Zrzut ekranu BIP z 22 października 2023 roku.

1 Comment

1 Comment

  1. Ostrowczanka

    23 października, 2023 at 09:51

    nie wiedziałam , że mamy takie SUPER drogi w Ostrowcu szczególnie „dobra” jest ul KĄTY DENKOWSKIE bez chodnika bez ścieżki rowerowej a służy za autostradę dla tirów

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this