Znajdź nas na

Subscribe

PO GODZINACH

Kiedy praca jest rehabilitacją! Uczniowie ZSS na praktykach w Hotelu Accademia!

Praca zawodowa często kojarzy się z czymś do czego jesteśmy zmuszani przez życie, żeby zarobić na utrzymanie siebie, swoich najbliższych, czy żyć na godnym poziomie. Źle wybrana dla niektórych może być prawdziwą katorgą, a nie przyjemnością. W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną praca zawodowa to także forma rehabilitacji, zarówno w wymiarze psychologicznym jak i fizycznym. Z jednej strony pomaga uwierzyć w siebie, daje poczucie przydatności społecznej, nadaje sens życiu, z drugiej –stwarza okazje poznania nowych ludzi i przyczynia się do samodzielności ekonomicznej

fot. ZSS przy Iłżeckiej 33

28 maja trzy uczennice klasy Ia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy zakończyły dwumiesięczne praktyki wspomagane w Hotelu Accademia w Ostrowcu Św., które odbyły się dzięki otwartości i uprzejmości Bożeny Kieloch, dyrektor hotelu. Wybór miejsca praktyk nie był przypadkowy, wiązał się ściśle z określonymi kompetencjami, preferencjami i możliwościami uczennic. Asia, Iza i Wiktoria z dużym zaangażowaniem podchodziły do udziału w praktykach.

fot. ZSS przy Iłżeckiej 33

Pilnowały by przychodzić do hotelu punktualnie, pamiętały o ubraniu na zmianę oraz zachowaniu ciszy w miejscu pracy, by nie przeszkadzać hotelowym gościom. Szybko zaaklimatyzowały się w nowym miejscu, poznały rozkład korytarzy i pokoi na każdym piętrze, pod koniec praktyk samodzielnie poruszały się po budynku, korzystając z odpowiedniej windy. Podczas praktyk zapoznały się z ofertą hotelu oraz zakresem obowiązków na stanowisku pokojowej. Z dużym zaangażowaniem i starannie wywiązywały się z powierzonych obowiązków. Wykonywały prace porządkowe w ciągach komunikacyjnych w hotelu: odkurzały i zmywały korytarze, myły szyby, drzwi windy, zamiatały i zmywały klatkę schodową. Stosowały się do wskazówek trenera pracy dotyczących sposobu wykonywania poszczególnych czynności. Kulturalnie i z szacunkiem odnosiły się do innych pracowników hotelu.

fot. ZSS przy Iłżeckiej 33

Dało się zauważyć, że praca przynosi uczennicom zadowolenie i satysfakcję. W szkole Asia, Iza i Wiktoria chętnie dzieliły się swoimi przeżyciami z innymi uczniami, zachęcając ich do udziału w praktykach.

W Zespole Szkół Specjalnych, Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy mieszczącej się przy ulicy Iłżeckiej 33 w Ostrowcu Św., od lat podejmowane są wielokierunkowe działania mające na celu efektywne przygotowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do dorosłości, w tym praktyczne przysposobienie do podjęcia zatrudnienia na otwartym lub chronionym rynku pracy.

Od ubiegłego roku szkolnego działa Punkt Konsultacyjny Szkolnego Doradztwa Zawodowego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Realizowana jest również współpraca z Izbą Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, dzięki której zainteresowani uczniowie zdają egzaminy i otrzymują certyfikaty zawodowe. Jak wygląda taki certyfikat?

– Jest to certyfikat, który pozwala na wykonywanie pracy w obrębie określonego zawodu. Nie jest to tak, że dziecko zostaje stolarzem z certyfikatem „jestem stolarzem”, tylko otrzymuje pozwolenie na pracę w obrębie zawodu, jak w tym konkretnym przypadku – stolarz. Różnica polega na tym, że nie może to być praca samodzielna, tylko na stanowiskach pomocniczych i w formie zatrudnienia wspomaganego. Nie mogliśmy dopuścić do tego, żeby nasze dzieci po ukończeniu szkoły, miały zamkniętą drogę. One muszą mieć otwartą drogę w dorosły świat i dorosłe życie. Chcemy, żeby miały możliwość spełniania się, jak każdy dorosły człowiek. Rozwijają się tak samo, jak my. Mają może troszeczkę bardziej ograniczone możliwości rozwoju, ale jeżeli otaczają je osoby z doświadczeniem, które zapewnią im opiekę, to tak samo czują, tak samo marzą. Aby mogli zasymilować się ze społeczeństwem, muszą otrzymać tę szansę. Kto ma im ją dać, jeśli nie my? Dlatego od zeszłego roku, przy udziale Kuratorium Oświaty w Kielcach, Izby Rzemieślniczej w Kielcach i Pani Małgorzaty Łukasik, koordynatora punktu doradztwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, postanowiliśmy, że będziemy wprowadzać naszych podopiecznych w życie zawodowe. Nasze działania zakończyły się certyfikowaniem trzech osób – mówiła nam w styczniu Magdalena Wykrota-Skóra, dyrektor ZSS przy Iłżeckiej 33.

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku uczniowie klas przysposabiających do pracy uczestniczyli w „Warsztatach kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy”, zorganizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św. „Źródło” przy wsparciu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego ze środków PFRON w 2018 r. Tematyka warsztatów obejmowała dwa główne obszary. Pierwszy dotyczył nabywania kompetencji społecznych z zakresu komunikacji interpersonalnej. Celem drugiego było rozbudzenie zainteresowania uczniów pracą, podkreślenie wartości pracy w życiu człowieka, przygotowanie do wejścia w rolę pracownika oraz poznania sposobów właściwego komunikowania się w miejscu pracy.

W trakcie trzech weekendowych spotkań uczestnicy projektu zdobyli wiedzę na temat komunikowania się z innymi oraz wpływu dobrej komunikacji na budowanie relacji prywatnych i zawodowych. Z zaangażowaniem i otwartością wykorzystywali wiedzę podczas ćwiczeń praktycznych proponowanych podczas zajęć. Ważnymi tematami dla grupy były zagadnienia związane z pracą. Część uczestników szkolenia deklarowała chęć podjęcia w przyszłości zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Warsztaty poprowadzili Aleksandra Iwan – psycholog oraz Adam Jodzis – trener pracy, na co dzień zajmujący się zatrudnieniem wspomaganym osób z niepełnosprawnościami w Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Warszawie.

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

W Zespole Szkół Specjalnych prowadzona jest również praktyczna nauka czynności pracy organizowana w formie zajęć w klasopracowniach, a także od niedawna, w formie praktyk wspomaganych na otwartym rynku pracy. Praktyki wspomagane mają na celu zapoznanie naszych uczniów nie tylko z rynkiem pracy, ale również z różnymi rodzajami prac, na różnych stanowiskach. Umożliwiają młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną sprawdzenie swoich umiejętności i wiedzy w naturalnych warunkach zakładu pracy, uczenie się pracy na konkretnym stanowisku, dopasowanym do indywidualnych zainteresowań i predyspozycji, przy wsparciu trenera pracy.

Uczniowie, kadra nauczycielska, a także dyrekcja szkoły składają podziękowania Bożenie Kieloch oraz pracownikom Hotelu Accademia za wsparcie i życzliwość.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this