Znajdź nas na

FAKTY

Czy mieszkańcy posesji przy Rudzkiej doczekają się remontu drogi?

Jak bumerang powraca temat remontu ulicy Rudzkiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Choć w XXI wieku ciężko w to uwierzyć, to wciąż brakuje tam chodnika, a nawierzchnia przypomina szwajcarski ser: pełna jest dziur i niebezpiecznych kolein. Zniszczona już jezdnia dodatkowo wyeksploatowana została podczas prac w obrębie „węzła Brezelia”. Stanowiła bowiem „skrót” dla wielu kierowców podróżujących w kierunku Ostrowca Św. O możliwość remontu dopytuje radna powiatowa.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Ulica Rudzka  stanowi dojazd do Przyborowa i Bodzechowa. W trakcie prac w obrębie węzła Brezelia stanowiła alternatywny przejazd (skrót) do Ostrowca Św. Dwa lata temu pisaliśmy o obawach mieszkańców tej części miasta. Podkreślali wówczas, że brakuje im oświetlenia chodnika, a przede wszystkim równej i bezpiecznej nawierzchni. Interpelację w imieniu mieszkańców posesji wzdłuż ulicy Rudzkiej napisał wówczas Marcin Jabłoński, radny Rady Powiatu Ostrowieckiego. Poprosił wówczas o przekazanie informacji na temat możliwości wykonania w roku 2021 zadania inwestycyjnego, polegającego na wymianie nawierzchni, budowie oświetlenia ulicznego oraz ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ulicy Rudzkiej w Ostrowcu Św. Łukasz Witkowski, sekretarz Powiatu Ostrowieckiego odpowiedział wówczas, że powiat czekał  na środki rządowe, a droga w 2019 roku zakwalifikowana  została do dofinansowania w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

Pisaliśmy o tym tutaj:

Minęły dwa lata, a ulica Rudzka jak straszyła swoim wyglądem, tak straszy nadal. Z tą różnicą, że pojawiło się w niej więcej dziur i kolein. W imieniu mieszkańców Bodzechowa, Przyborowa i Wólki Bodzechowskiej o termin wykonania nawierzchni drogi powiatowej na odcinku ulicy Rudzkiej w swojej interpelacji dopytuje Małgorzata Sobieraj, radna Rady Powiatu Ostrowieckiego.

– W związku z pracami inwestycyjnymi w Ostrowcu Świętokrzyskim, przedmiotowa droga była jedyną drogą od strony Ćmielowa pozwalającą na dojazd do Ostrowca Świętokrzyskiego i m.in. z powodu bardzo intensywnej eksploatacji została bardzo poważnie zniszczona – napisała w swojej interpelacji Małgorzata Sobieraj.

Niestety pomimo że temat powraca jak bumerang, mieszkańcy nieprędko przespacerują się bepiecznym chodnikiem. 

– (…) zarządca drogi z uwagi na planowane umieszczenie w pasie drogowym przez Miejskie Wodociągi i kanalizację Sp. z o.o w Ostrowcu Świętokrzyskim infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami tj. sieci kanalizacji sanitarnej, do dnia dzisiejszego nie wykonał kompleksowego remontu przedmiotowej ulicy. Sieć kanalizacyjna do obsługi nieruchomości położonych przy ulicy Rudzkiej została zaprojektowana w jezdni powiatowej z uwagi na uwarunkowania terenowe (zabudowa, spadki terenu). Prace montażowe związane z budową kolektora sanitarnego będą realizowane przez MWiK Sp. z o.o. w jezdni drogi powiatowej. Do czasu zakończenia ww. inwestycji, wykonanie remontu nawierzchni drogi będzie nieuzasadnione technicznie i ekonomicznie – czytamy w odpowiedzi na interpelację radnej, pod którą podpisał się Łukasz Witkowski, Sekretarz Powiatu Ostrowieckiego. 

Ulica Rudzka w Ostrowcu Św.
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Poinformował także, że ubytki w jezdni są uzupełniane na bieżąco przez gminę Ostrowiec Św. w ramach zawartego porozumienia pomiędzy samorządem gminnym, a powiatowym. 

– Jednocześnie wyjaśniam, że przedmiotowy odcinek drogi wymaga wykonania przebudowy i rozbudowy o elementy infrastruktury drogowej takie jak droga dla pieszych i rowerów, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa oraz dostosowania parametrów jezdni do przepisów techniczo-budowlanych. Wymieniony zakres robót z uwagi na niewystarczającą szerokość pasa drogowego, może zostać zrealizowany wyłącznie w oparciu o opracowaną dokumentację projektową i uzyskaną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Powiat Ostrowiecki podczas prac nad projektem budżetu na 2024 rok rozważy możliwość zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wypłatę odszkodowań za przejęcie z mocy prawa nieruchomości niezbędnych na poszerzenie pasa drogowego – podsumowuje Łukasz Witkowski.   

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.
Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this