Znajdź nas na

FAKTY

Dyrektor ostrowieckiego MOSIR-u nie wie jaka jest sytuacja finansowa kierowanej przez niego jednostki? 

125 347,23 zł – tyle w 2022 roku zarobił Piotr Węglewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim. To jednak nie jego jedyne źródło dochodu. Zgodnie z oświadczeniem majątkowym za rok 2022 z umowy zlecenia otrzymał 3 803,96 zł. Otrzymywał również wynagrodzenie jako członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” – 997, 51 zł. W MOSIRze zapytaliśmy m.in. o zmianę regulaminu organizacyjnego, zmianę schematu etatyzacji, średni miesięczny koszt zatrudnienia zastępców dyrektora MOSIR-u, a także o sytuację finansową jednostki.

Hala widowiskowo-sportowa przy ulicy Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Św. fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Zgodnie z najnowszym oświadczeniem majątkowym Piotra Brunona Węglewicza, dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2022 roku ze stosunku pracy zarobił 125 347,23  zł, z tytułu umowy zlecenia – 3 803,96 zł, zaś jako członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” – 997, 51 zł. 

Piotr Węglewicz zgromadził w walucie polskiej:  69 039, 20 zł, w walucie obcej – 701, 38 EURO, posiada także papiery wartościowe: fundusze inwestycyjne na kwotę 24 221,55 zł. 

Posiada dom o powierzchni 470 metrów kwadratowych i wartości 660 000 zł (tytuł prawny: współwłasność 105/1440 spadku, majątek odrębny). A także mieszkania o powierzchni: 58,60 metrów kwadratowych i wartości 275 000 zł (spółdzielcze prawo własności) i 56 metrów kwadratowych o wartości 650 000 zł (własność). 

Do tego działkę o powierzchni 590 metrów kwadratowych pod budynkiem mieszkalnym, o wartości 55 000 zł (tytuł prawny: współwłasność 105/1440 spadku, majątek odrębny), a także działkę o powierzchni 3 600 metrów kwadratowych wraz z domem letniskowym o powierzchni 48 metrów kwadratowych o łącznej wartości 80 000 zł (działka wraz z domem) – tytuł prawny: współwłasność, 1/2 spadku, majątek odrębny.

Posiada samochód VOLVO XC 60 z 2011 roku o wartości 55 000 zł. Zaciągnął również kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w Deutsche Bank, do spłaty pozostało 47 066,69 EURO.

Pełna treść oświadczeń majątkowych Piotra Węglewicza dostępna jest TUTAJ

W maju w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św. zapytaliśmy o to kiedy zmieniono regulamin organizacyjny MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim i czym były podyktowane zmiany? Prosiliśmy o podanie treści zmian jakie wprowadzone zostały do regulaminu organizacyjnego MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim?  Pytaliśmy kto był inicjatorem zmian regulaminu organizacyjnego MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim, a także o informację czy do schematu etatyzacji MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim wprowadzone zostały zmiany,  jeżeli tak to jakie? Prosiliśmy również  o informację jaki jest zakres obowiązków na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw administracji i marketingu i od kiedy w schemacie etatyzacji MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim funkcjonuje to stanowisko? Prosiliśmy o informację jaki jest zakres obowiązków na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw obiektów sportowo – rekreacyjnych w MOSiR, kto i od kiedy (proszę o podanie konkretnej daty) pełni funkcję zastępców kolejno: dyrektora do spraw administracji i marketingu, a także zastępcy dyrektora do spraw obiektów sportowo-rekreacyjnych? Prosiliśmy o informację jaki jest średni miesięczny koszt zatrudnienia zastępców dyrektora w MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim,  jaki jest aktualnie stan zadłużania MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim na dzień 09.05.2023 r. i z czego wynika? Jaka jest aktualnie strata finansowa MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim? Jaki zysk wygenerował MOSiR w 2022 roku i z czego wynikał? prosiliśmy  o informację ile wniosków wpłynęło w związku z naborem na wolne stanowisko kierownicze zastępca dyrektora do spraw obiektów sportowo-rekreacyjnych w MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim, a także dopytywaliśmy czy została powołana komisja konkursowa w związku z naborem na wolne stanowisko kierownicze zastępcy dyrektora do spraw obiektów sportowo-rekreacyjnych w MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim? 

Odpowiedź otrzymaliśmy w piśmie z 31 maja. 29 grudnia 2022 roku zarządzenie Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego wprowadzony został Nowy Regulamin Organizacyjny MOSIR. 

Treść zarządzenia dostępna jest TUTAJ:

https://bip.um.ostrowiec.pl/zarzadzenie/26119/zarzadzenie-nr-v-573-2022

– Zmiana struktury organizacyjnej była podyktowana dostosowaniem jednostki do aktualnych zadań – tłumaczy Piotr Węglewicz. 

Niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytanie kto był inicjatorem zmian Regulaminu Organizacyjnego MOSIR. 

Wiadomo natomiast, że zmianie uległ schemat etatyzacji. Zastępcą dyrektora do spraw obiektów sportowo-rekreacyjnych został Piotr Dasios (wcześniej wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego), który funkcję tę pełni od 1.03 2023 rok. Mariusz Rokita zaś funkcję dyrektora do spraw administracji i marketingu pełni od 01.10.2017 r. 

Co ciekawe w związku z naborem na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw obiektów sportowo-rekreacyjnych w MOSIR wpłynął tylko jeden wniosek.

http://www.bip.mosir.ostrowiec.pl/index.php/ogloszenia/nabor-pracownikow/220-ogloszenie-o-naborze-na-wolne-kierownicze-stanowisko-urzednicze

http://www.bip.mosir.ostrowiec.pl/index.php/ogloszenia/nabor-pracownikow/222-wynik-naboru-na-wolne-kierownicze-stanowisko-urzednicze

Jak czytamy w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św. 

Zał. nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zakres działania Zastępcy Dyrektora ds. Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych obejmuje:

1) merytoryczny nadzór nad całokształtem zadań organizacyjnych Ośrodka prowadzonych na terenie obiektów sportowych tj. Pływalni „Rawszczyzna” wraz z basenami zewnętrznymi „Rawka Od Nowa”, Działu Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej, Zespołu Obiektów Sportowo – Wypoczynkowych (boiska przy ul. Kolejowej, boisko przy ul. Różanej, Orliki, boisko w Parku Miejskim, Ośrodek Wypoczynkowy „Gutwin”) oraz pozostałych obiektów oddanych do zarządzania,

2) sporządzanie planów eksploatacji, remontów i modernizacji oraz nadzór nad ich realizacją,

3) prowadzenie właściwej gospodarki w zakresie zakupu materiałów i urządzeń, oraz gospodarowania powierzonymi składnikami majątkowymi itp.,

4) podejmowanie wszelkich inicjatyw, których celem będzie rozwój Ośrodka lub jego efektywniejsze funkcjonowanie, w realiach środowiskowych Ostrowca Świętokrzyskiego,

5) prowadzenie sprawozdań w ramach działalności obiektów Ośrodka,

6) prowadzenie ewidencji i danych statystycznych, analiz oraz wniosków w zakresie merytorycznej działalności podległych obiektów,

7) prowadzenie bieżącej i planowanej kontroli pracy podległych pracowników celem poprawy organizacji i efektywności ich pracy,

8) wnioskowanie o awans, wyróżnienie, nagrody premiowe lub ukaranie podległych pracowników,

9) systematyczne samodoskonalenie i podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych w celu zabezpieczenia pełnej kompetencji na zajmowanym stanowisku,

10) zgłaszanie dyrektorowi zauważonych nieprawidłowości naruszających interes Ośrodka, wynikających z działalności pracowników Ośrodka oraz osób trzecich przebywających na jego terenie,

11) pełnienie zastępstwa podczas nieobecności Dyrektora (urlop, zwolnienie lekarskie itp.) w ramach udzielonego mu przez Dyrektora pełnomocnictwa.

Piotr Węglewicz nie podał nam średniego miesięcznego kosztu zatrudnienia zastępców dyrektora w MOSIR w Ostrowcu Św.

– Stanowisko zastępcy dyrektora nie jest stanowiskiem objętym funkcję publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wynagrodzenie zastępców dyrektora zgodnie z Art. 23 Kodeksu Cywilnego, jest dobrem osobistym i informacja o jego wysokości podlega ochronie – pisze Piotr Węglewicz.

Przypomnijmy, że nie pytaliśmy o wynagrodzenie zastępców dyrektora, a o średni miesięczny koszt zatrudnienia zastępców dyrektora MOSIR. 

Odpowiedź, jaką otrzymaliśmy z MOSIR-u
Odpowiedź, jaką otrzymaliśmy z MOSIR-u

Dyrektor nie podał nam również jaki jest aktualny stan zadłużenia MOSIR (na dzień 29 maja 2023 roku), jaka jest aktualna strata finansowa, jaki jest zysk tej jednostki i z  czego wynika. Czy Piotr Węglewicz  nie wie jaki jest stan finansowy placówki, w której pełni funkcję dyrektora? 

W odpowiedzi czytamy jedynie: „ MOSIR jest jednostką organizacyjną gminy”. 

Do sprawy wrócimy. 

Informacje zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nie zostały zaktualizowane.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this