Znajdź nas na

Subscribe

FAKTY

Alternatywa dla ulicy Kilińskiego, przebudowa Prusa i Wardyńskiego! Jakie inne inwestycje drogowe planuje miasto?

O 18 różnych przetargach, które przez gminę Ostrowiec Św. ogłoszone zostaną w jednym czasie, podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej mówił Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Św. Wśród planowanych inwestycji, znalazły się także i te drogowe. Zadania te współfinansowane będą ze środków pochodzących z budżetu państwa. Komfort jazdy poprawi się na ulicy Wardyńskiego, Ostrowieckiej, czy Bolesława Prusa. Powstanie także alternatywa dla ulicy Kilińskiego.

fot. Urząd Miasta

– Chciałbym dzisiaj wyjść z taką inicjatywą, która pozwoli zmniejszyć  skutki spowolnienia gospodarczego w Ostrowcu Św.,  a tym samym pozwoli też poprawić komfort życia naszym mieszkańcom, naszym uczniom i pozwoli zmieniać oblicze Ostrowca Św., kontynuując zmianę, kontynuując projekt Ostrowca Od Nowa. Wszyscy prezydenci innych miast, podkreślają spadek dochodów,  podkreślają problemy finansowe, podkreślają to, że za kwiecień np. miasta dostały 40 procent mniej pieniędzy z wpływów z podatków – mówił podczas konferencji prasowej, 14 maja, Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Św. 

W porównaniu do roku ubiegłego gmina Ostrowiec Św. za kwiecień otrzymała o ok.  2,4 miliona złotych mniej z tytułu podatków. 

– To są bardzo duże pieniądze, ponieważ utrzymanie dla przykładu, jednego przedszkola. Przedszkole takie pięciooddziałowe np. przy ulicy Jasnej kost jego roczny to 1 100 000, a przedszkole sześcio-, siedmio podziałowe  to 1 600 000, 1 700 000  w skali roku, więc ja pokazuję, o jakich pieniądzach mówimy, których ubyło. Mimo tego w Ostrowcu Św. chcemy wyjść inaczej niż w innych miastach, które hamują inwestycje, które ograniczają oświetlenie, które szukają teraz oszczędności. My dzisiaj mamy ten przywilej u tę możliwość, że w tych trudnych czasach, chcemy wyjść z olbrzymim pakietem inwestycyjnym. 18 zadań inwestycyjnych, remontowych w Ostrowcu Św.  w różnych dziedzinach życia gospodarczego, począwszy od obiektów, poprzez drogi, skończywszy na wyposażeniu   oświaty – wyliczał Jarosław Górczyński. 

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Wśród zaplanowanych przez miasto inwestycji drogowych, znalazły się te dla, których wsparciem okazał się Fundusz Dróg Samorządowych. 

I tak planowana jest „Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim” (etap I budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego). W zakres inwestycji wchodzi: budowa nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego od km 0+000,00 do km 1+086,00, budowa nowoprojektowanego odcinka ul. Furmańskiej (przedłużenie) od  km 0+000,00 do km 0+137,00. 

Zadanie obejmuje  wykonanie jezdni o nawierzchni SMA, szerokości od 6m do 7m, chodników bezpośrednio przylegających do jezdni szerokości 2,0m oraz oddzielonych od jezdni zieleńcem szerokości 1,50m. Budowę ścieżki rowerowej szerokości 2,0m oddzielonej od jezdni zieleńcem lub miejscami postojowymi. W rejonie ul. Furmańskiej, wzdłuż nowoprojektowanej ulicy, po stronie prawej i lewej, zostanie wybudowany zespół stanowisk postojowych w ilości 129 szt. stanowiących  całość techniczno-użytkową drogi. Zaprojektowano miejsca postojowe w rejonie Targowiska Miejskiego dla samochodów osobowych, stanowiska postojowe o wymiarach 2,5×5,0m oraz 3,60×5,0m dla niepełnosprawnych usytuowane pod kątem 90 stopni w stosunku do krawędzi jezdni. Jezdnie manewrowe szerokości 5,0m. Zakres robót obejmuje również wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz oświetlenia ulicznego na całym odcinku budowanej drogi, objętej planowanym zamówieniem.

fot. Urząd Miasta w Ostrowcu Św.

– To jest alternatywna droga dla transportu, zaopatrzenia miasta z tej części hurtowej Ostrowca Św. Ulica Kilińskiego to swoiste zaplecze dużych firm, dużych magazynów, dużych powierzchni sklepowych. Gdyby tam jakakolwiek awaria się wydarzyła to mamy poważny problem z ruchem, z komunikacją, stąd od kilku lat powtarzałem, że bardzo ważne i istotne jest, aby mieć alternatywę dla Kilińskiego i stąd ten odcinek ulicy Chrzanowskiego od skrzyżowania Chrzanowskiego z Denkowską, przedłużenie do „Targowicy” z miejscami parkingowymi przy targu – wyjaśniał Jarosław Górczyński. 

Prezydent dodaje także, że będzie to wyzwaniem budowlanym, ponieważ tereny przez które przebiegać będzie droga znajdują się w pobliżu pradoliny rzeki Kamiennej.

– To jest też skomplikowana budowa, ze względu na te tereny, ponieważ tam jest pradolina rzeki Kamiennej i podbudowa tego terenu i jego uzbrojenie, będzie wymagało pewnych trudności technologicznych. Ta budowa nie będzie miała wpływu na utrudnienia  w ruchu, bo ona jest w dziewiczym terenie – dodał prezydent Ostrowca Św. 

Planowany jest też remont odcinka drogi gminnej nr 302025T (ulicy Ostrowieckiej) w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przedmiotem zamówienia jest remont odcinka drogi gminnej nr 302025T przy  ul. Ostrowieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim o długości około 500 mb  na odcinku od skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego do  Cmentarza Rzymskokatolickiego.

– Remont ulicy Ostrowieckiej w kierunku Denkowa, to zadanie opiewa na około milion złotych. Tu są prace remontowe, modernizacyjne, ale też ważne dla tej części mieszkańców i tu na pewno utrudnienia w ruchu będą, ponieważ tam są domy mieszkalne i tu z tego miejsca proszę mieszkańców o wyrozumiałość  i cierpliwość – apelował Jarosław Górczyński.

Rozbudowa zostanie także droga gminna nr 302079 T (ul. Dunalka) wraz z budową drogi gminnej stanowiącej łącznik ulic Dunalka-Kopaniny-Wysoka w Ostrowcu Świętokrzyskim. o Planowany jest chodnik jednostronny wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym LED. W planach jest także Opracowanie  dokumentacji projektowej pn.: „Budowa publicznej drogi gminnej klasy Z, na połączeniu ul. Siennieńskiej i ul. Bałtowskiej wraz z drogami dojazdowymi. Projektowany odcinek ulicy o dł. ok. 440 mb będzie stanowił łącznik pomiędzy  ulicą  Siennieńską  (droga powiatowa) do łącznika ulic Bałtowska – Dunalka – Wysoka –Kopaniny w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z  budową odcinka  drogi dojazdowej do garaży.  

Całość dokumentacji obejmuje wykonanie wyspy dzielącej, wydzielenie  pasów prawo i lewoskrętu, budowę  nawierzchni ulicy w przekroju ulicznym tj. okrawężnikowana jezdnia o nawierzchni SMA szerokość 7,00 m, budowę chodnika z kostki brukowej betonowej, budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltobetonowej, budowę kanalizacji  deszczowej i budowę wydzielonego oświetlenia ulicznego w technologii LED oraz przebudowę ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

– W tej chwili zdecydowaliśmy się na rozbudowę i przebudowę ulicy Dunalka-Kopaniny-Wysoka, to jest wartość milion złotych, w kierunku od ulicy Bałtowskiej. Natomiast jednym  z kolejnych zadań inwestycyjnych jest projekt tego drugiego odcinka, w kierunku ulicy Siennieńskiej, więc dwa zadania na tej ulicy. Pierwsze to nieutwardzona droga do wybudowania, natomiast kolejny odcinek w tym roku do zaprojektowania – tłumaczył prezydent.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Opracowana będzie też  dokumentacja projektowa pn.: „Rozbudowa publicznej drogi gminnej klasy L nr 302020 T (ul. Miodowa) na odcinku od skrzyżowania z ul. Zwierzyniecką do skrzyżowania z ul. Gościniec” W zakres inwestycji wchodzi: budowa odcinka ulicy Miodowej od skrzyżowania z ul. Zwierzyniecką  do skrzyżowania z ul. Gościniec (odcinek dł. ok. 620 mb): jezdnia o nawierzchni SMA szerokość 7,00 m, budowa chodnika z kostki brukowej betonowej, budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltobetonowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w technologii LED.

–  W tej chwili miasto w ramach jednej z siedmiu dużych inwestycji buduje odcinek ulicy Miodowej od ulicy Iłżeckiej do Zwierzynieckiej. I to jest fizycznie w tej chwili bardzo mocno zaawansowane z bardzo dużym zakresem prac, a my w tym roku chcemy zlecić kolejny odcinek – dodał prezydent.

Kolejnym odcinkiem, który zostanie zaprojektowany jest “Budowa publicznej drogi gminnej klasy L – ul. Północnej  na odcinku od skrzyżowania z ul. Las Rzeczki do skrzyżowania z drogą powiatową – ul. Iłżecką w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

– Przypomnę miasto w pierwszej kolejności buduje ulice tam, gdzie sprzedaje działki Przy ulicy Północnej, bocznej od Las Rzeczki miasto sprzedało też działki pod budownictwo mieszkaniowe – wyjaśniał Jarosław Górczyński.

W zakres inwestycji wchodzi: budowa odcinka ulicy od skrzyżowania z ul. Las Rzeczki  do skrzyżowania z ul. Iłżecką (odcinek dł. ok. 890 mb): jezdnia o nawierzchni SMA, szerokość jezdni 7,00 m, budowa chodnika z kostki brukowej betonowej, budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltobetonowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w techniologi LED.

Planowane są także remonty dróg gminnych: ul. dr Adama Wardyńskiego 302044T oraz ul. Piwnej 302164T w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z remontem oświetlenia ulicznego.

– To jest duże zadanie i to jest zadanie, które będzie w jakiś sposób oddziaływało na ruch w tej części miasta, bo i straż pożarna, i duże obiekty, w których mieszczą się ważne instytucje, jak np. PZU i banki. – podkreślał prezydent.

Wyremontowana zostanie także ul. Bolesława Prusa  na odcinku o długości 328 mb od ul. Grabowieckiej. Wymeniona zostanie m.in nawierzchnia. 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this