Znajdź nas na

FAKTY

GDDKiA w Kielcach „pochwaliła się” stanem realizacji Programu Budowy 100 obwodnic na terenie województwa świętokrzyskiego!

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach jeszcze w tym roku planowane jest ułożenie pierwszych fragmentów warstwy ścieralnej nawierzchni na budowanej obwodnicy Wąchocka. Do końca roku złożony zostanie wniosek o wydanie decyzji środkowych dla obwodnic Chmielnika, Osieka i Starachowic. Rozpoczęło się projektowanie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego (na odcinku Rudka – Jacentów).

Spotkanie przedstawicieli GDDKiA Oddział w Kielcach z mieszkańcami Chmielowa odbyło się we wtorek (7 lutego). fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach poinformował, że dzięki środkom dla zadań z listy rezerwowej Programu Budowy 100 w bieżącym roku rozpoczęto  projektowanie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu Drogi Krajowej nr 9 na odcinku Rudka – Jacentów. Dokumentacja opracowana zostanie dla wariantu wskazanego w ostatecznej Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU). Złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej planowane jest w I kwartale 2024 roku. 

Obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK9 na odcinku Rudka – Jacentów będzie miała ok. 12,9 km i biec będzie po nowym śladzie. Zaprojektowana zostanie jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). W ramach inwestycji planowana jest przebudowa dróg i ulic poprzecznych oraz budowa dodatkowych jezdni umożliwiających obsługę terenów przyległych i połączenie z istniejącą siecią dróg.  

Obwodnica rozpocznie się w Rudce na istniejącej DK9, dalej pobiegnie nowym śladem, omijając Ostrowiec Świętokrzyski od strony zachodniej i południowej, włączając się do DK9 w Jacentowie. Inwestycja przewiduje m.in. budowę dwóch węzłów drogowych (w Rudce i Miłkowie), dwóch skrzyżowań (w Szewnej i Jacentowie) oraz obiektów inżynierskich takich jak mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt.  

Obwodnica Wąchocka

Trwa budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42 o wartości blisko 283,7 mln zł, która  ma zostać zrealizowana do 2024 r. 

– Zaawansowanie inwestycji realizowanej w systemie projektuj i buduj wynosi obecnie ok. 35 proc. Ze względu na zróżnicowane warunki gruntowe i terenowe na poszczególnych fragmentach budowanej trasy realizowane są różne asortymenty robót. Zaawansowanie prac ziemnych to ok. 70 proc. Od ubiegłego  roku wykonawca prowadzi także roboty bitumiczne. Podbudowa bitumiczna ułożona została na fragmentach stanowiących połowę trasy zasadniczej. Odcinki z warstwą wiążącą nawierzchni stanowią ok. 45 proc. ciągu głównego. Do końca roku wykonawca planuje ułożenie pierwszych odcinków warstwy ścieralnej. Gotowe są konstrukcje dwóch przepustów ekologicznych i ustroje nośne sześciu obiektów mostowych. Trwa montaż konstrukcji największego przejścia dla zwierząt typu zielony most. Kontynuowana jest budowa linii wysokiego napięcia –  czytamy na stronie GDDKiA.

Trwa budowa obwodnicy Wąchocka
Źródło: X GDDKiA Kielce

Obwodnica Starachowic

Dla obwodnicy Starachowic w ciągu DK42 opracowane zostało także Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z wybranymi elementami koncepcji programowej. Trzy warianty przebiegu trasy z dodatkowym podwariantem zostały przedstawione mieszkańcom i wszystkim zainteresowanym podczas spotkań informacyjnych. Analizowała je Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Kolejnym krokiem po podsumowaniu prac KOPI będzie złożenie wniosku o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU). 

Planowana obwodnica Starachowic będzie drogą klasy GP. Ułatwi podróże pomiędzy Skarżyskiem-Kamienną, a Ostrowcem Świętokrzyskim i będzie stanowiła nowy spójny ciąg DK42 wraz z budowaną obwodnicą Wąchocka. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odciążenia układu komunikacyjnego oraz zwiększenia przepustowości dróg. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi dla ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców miasta oraz zrównoważonego rozwoju. 

Powstaną skrzyżowania umożliwiające powiązanie nowej trasy z istniejącymi drogami, w tym z dojazdem do starachowickiej strefy ekonomicznej. W ramach inwestycji planowana jest budowa dodatkowych jezdni do obsługi przyległych terenów lub przebudowa innych dróg publicznych. 

Powstaną obiekty inżynierskie (wiadukty, mosty, przejścia dla zwierząt, przepusty) oraz urządzenia ochrony środowiska i BRD. Zbudowany zostanie system odwodnienia drogi, kanały technologiczne, oświetlenie uliczne i niezbędna infrastruktura techniczna. Uzyskanie DŚU dla obwodnic Osieka, Chmielnika i Starachowic pozwoli na ogłoszenie przetargów na realizację inwestycji w systemie projektuj i buduj.

Trwa budowa obwodnicy Wąchocka
Źródło: X GDDKiA Kielce

Obwodnica Chmielnika

Do końca roku planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla obwodnicy Chmielnika w ciągu dróg krajowych nr 73 i 78.  

W ramach realizowanej umowy na prace przygotowawcze opracowany został pierwszy etap Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej. Trzy podstawowe warianty przebiegu trasy prezentowane były zainteresowanym inwestycją na spotkaniach informacyjnych z udziałem lokalnej społeczności i samorządowców, a także poddane analizie przez Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych.  

Obwodnica Chmielnika jest planowana jako jednojezdniowa droga klasy GP, omijająca miasto po zachodniej stronie. Podstawowym celem budowy obwodnicy Chmielnika jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu dróg krajowych 73 i 78. Inwestycja poprawi jakość życia mieszkańców miasta i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Droga krajowa nr 78 to ważne połączenie woj. świętokrzyskiego z aglomeracją śląską, natomiast droga krajowa nr 73 jest kluczową trasą łączącą Kielce z autostradą A4 i województwie podkarpackim.  

Trwa budowa obwodnicy Wąchocka
Źródło: X GDDKiA Kielce

Obwodnica Osieka

Obwodnica Osieka planowana jest po południowej stronie miasta jako jednojezdniowa droga klasy GP o długości ok. 3 km. Celem budowy obwodnicy Osieka jest wyprowadzenie z miasta ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się tam w ciągu drogi krajowej nr 79. Osiek przez lata stanowił tzw. wąskie gardło na tej trasie – ostre łuki uniemożliwiały sprawny i bezpieczny ruch drogowy. Nowa inwestycja ułatwi podróże pomiędzy Sandomierzem a Krakowem, poprawi też komfort życia mieszkańców Osieka.  

Opracowane przez wykonawcę warianty przebiegu obwodnicy zostały przedstawione mieszkańcom Osieka i lokalnym samorządowcom. Jeden z czterech proponowanych przebiegów został wskazany w protokole Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych jako rekomendowany do dalszych prac projektowych. Ostatecznie wariant do realizacji drogi zostanie wskazany w DŚU.  Złożenie wniosku o wydanie decyzji planowane jest na przełomie III i IV kwartału br. 

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this