Znajdź nas na

FAKTY

Kongres organizacji pozarządowych o współpracy i rozwoju form pomocy!

W Kielcach po raz drugi zorganizowany został Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych – spotkanie przedstawicieli III sektora, rządu, samorządu i świata biznesu, poświęcone nowym kierunkom rozwoju i działalności organizacji pozarządowych w zmieniającej się sytuacji społecznej i gospodarczej. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną, obrady przebiegały online. Dyskutowano m. in. o możliwościach rozwiązywania problemów związanych z prawnymi aspektami działalności stowarzyszeń, rozliczeniami i rachunkowością. Kongres zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we współpracy ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim oraz Narodowym Instytutem Wolności, Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego i Fundacją im. Stefana Artwińskiego. Obrady odbyły się pod patronatem honorowym profesora Piotra Glińskiego, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, a także przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Spotkaniu przewodniczył marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

– W Polsce jest ponad 100 tysięcy stowarzyszeń i fundacji, a wszystkie wspierają państwo w dziedzinie polityki socjalnej, dla ludzi, pobudzając aktywność społeczną – powiedział, otwierając kongres, marszałek Andrzej Bętkowski. – Organizacje pozarządowe to ważny partner w życiu publicznym, którego należy wspierać, z którym warto realizować wspólne przedsięwzięcia. Poświęcacie Państwo swój czas, energię, często własne środki. Warto was umacniać, pomagać, jesteście bowiem ważnym elementem rozwijania lokalnych społeczności, a wobec waszej pracy nie da się pozostawać obojętnym. Mam nadzieję, że Kongres będzie doroczną platformą wymiany informacji i doświadczeń, a także miejscem i sposobem na zdobycie nowej wiedzy. Wspólnie rozpoznawajmy potrzeby naszych społeczności i szukajmy sposobów na rozwiązanie problemów – dodał marszałek.

Marszałek Andrzej Bętkowski
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

– Organizacje pozarządowe to ważny partner rządu i ministerstwa, także w programach upowszechniających sport, z myślą o podnoszeniu naszego zdrowia, sprawności i odporności – podkreślała podczas spotkania wiceminister sportu Anna Krupka. Poinformowała, że Ministerstwo Sportu w 2020 roku dysponuje kwotą ponad 282 mln zł na upowszechnianie sportu – poprzez projekty wspierające kluby sportowe, współzawodnictwo, rozwój lokalnej infrastruktury sportowej, upowszechnianie aktywności fizycznej wśród osób zdrowych i osób niepełnosprawnych.

Poseł RP Krzysztof Lipiec przypomniał, że w 2021 roku rozpocznie się nowy okres finansowania unijnego i może się zdarzyć, że z opóźnieniem uruchomione zostaną nowe instrumenty finansowe kierowane do III sektora. – Nie może się jednak wydarzyć sytuacja przestoju finansowania, wynikająca z braku środków bieżących. Dlatego też będę starał się podejmować wszelkie działania, by ułatwiać waszą pracę i aktywność społeczną – zapewniał poseł Krzysztof Lipiec, podkreślając, że biurokratyczne procedury nie powinny utrudniać pracy działaczom społecznym.

Poseł Krzysztof Lipiec
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

– Organizacje pozarządowe mają obecnie trudną rolę do odegrania, ale to one właśnie znają najlepiej potrzeby obywateli – mówił wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. – Czas pandemii to czas szczególnych potrzeb, oczekiwań i działań. Dziękuję wam za angażowanie się w pracę na rzecz osób, które wyjątkowo potrzebują pomocy w walce z COVID-em. Wspieracie seniorów, osoby znajdujące się w kwarantannie, objęte obostrzeniami, ale też pomagacie w zajęciach edukacyjnych, wychowawczych, profilaktyce – podkreślił minister, zachęcając do szukania środków finansowych na taką działalność nie tylko w funduszach unijnych, ale też w budżecie państwa oraz we współpracy z zagranicznymi partnerami.

– Kongres jest wirtualny, ale wasza pomoc jest rzeczywista, nieoceniona i namacalna – mówił wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. – Połączyliście naturalną skłonność ludzi do niesienia pomocy, zarówno ze strony organizacji pozarządowych, jak i administracji pozarządowej i rządowej. Wszyscy gramy w tej samej grze, w której celem nadrzędnym jest udzielenie jak najszerszego i najbardziej profesjonalnego wsparcia wszystkim, którzy tego wsparcia potrzebują.

Zbigniew Koniusz, Wojewoda Świętokrzyski
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

– Sektor obywatelski w Polsce od 2015 roku intensywnie się rozwija, widać to także na przykładzie kolejnych, nowych programów wspierania działalności organizacji pozarządowych – powiedział dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk. – To programy kilkunastoletnie, które pozwalają na oddziaływanie i udzielanie wsparcia finansowego w dłuższej perspektywie. Mniej jest kryteriów formalnych, opieramy ocenę zgłaszanych projektów o  ich wartość merytoryczną. Cieszę się, że zauważany jest problem nadmiernego obciążania III sektora sprawozdawczością i obowiązkami prawnymi. Chcemy to zastąpić prostą, transferowaną elektronicznie sprawozdawczością, która pozwoli na oszczędzenie czasu, energii i potencjału działaczy i społeczników na ich pracę na rzecz innych ludzi.

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

W ramach kongresu w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim zorganizowany został panel dyskusyjny poświęcony oczekiwaniom, szansom, perspektywom rozwoju organizacji pozarządowych. Uczestnikami panelu byli Wojciech Kaczmarczyk – dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Marcin Jedliński – ze Spółdzielni Socjalnej Tropem Przygody, Karolina Kasprzycka – przedstawiciel organizacji pozarządowej, jedna z założycieli oraz wiceprezes zarządu Świętokrzyskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Arkadiusz Ślipikowski – zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Uczestnicy dyskutowali m.in. o wysokościach budżetów i źródłach finansowania działalności społecznej w Polsce, kondycji organizacji i sposobie zatrudnienia w świętokrzyskich NGO, charakterystyce pomocy świadczonej mieszkańcom regionu świętokrzyskiego i najważniejszych wyzwaniach wynikających z walki z pandemią COVID-19.

Internauci mieli także możliwość uczestniczenia w panelu szkoleniowym. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się: Grzegorz Orawiec, który mówił o możliwościach wykorzystania funduszy zewnętrznych przez organizacje pozarządowe, specjalizujący się w zagadnieniach prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych Łukasz Dudek, a także specjalista w zakresie rachunkowości NGO Magdalena Bernat.

Kongres poprowadzili młodzi działacze społeczni, radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: przewodnicząca Zofia Mogielska oraz wiceprzewodniczący Piotr Michalski.

Zapis obrad II Świętokrzyskiego Kongresu Organizacji Pozarządowych dostępny jest na profilu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na portalu społecznościowym Facebook.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this