Znajdź nas na

FAKTY

Rodzice małych ostrowczan doczekają się miejskiego żłobka? 

– Biznes jest biznes” – tak uwagi radnych o konieczności utworzeniu samorządowego żłobka w Ostrowcu Świętokrzyskim podczas sesji absolutoryjnej w 2021 roku skomentował Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego. Dwa lata później również podczas sesji absolutoryjnej temat powrócił. Tym razem w uchwale dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim”. To dobra wiadomość dla rodziców, których nie stać na pobyt ich dziecka lub dzieci w prywatnych placówkach. Otwartym pozostaje pytanie czy i kiedy miejski żłobek zacznie funkcjonować?

fot. Marzena Gołębiowska/naOSTRO.info

O konieczności utworzeniu żłobka publicznego podczas sesji absolutoryjnej w 2021 roku mówił m.in. Artur Głąb, radny z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Podkreślał wówczas, że w Ostrowcu Świętokrzyskim brakuje takiej placówki. Jest natomiast duże zapotrzebowanie na miejsce dla maluchów, o czym świadczą chociażby powstające niepubliczne placówki.

– Dziwi więc, że gmina nie chce zainwestować w publiczną placówkę, która pomogłaby w funkcjonowaniu wielu rodzicom – mówił Artur Głąb.

Do jego wypowiedzi odniósł się prezydent Jarosław Górczyński:  

– Co do żłobka, bo też padało wiele rzeczy. Drodzy państw, biznes jest biznes, jeżeli ktoś ma pomysł na prowadzenie żłobka, proszę otwierać, nie widzę najmniejszego problemu. Jeżeli państwo czujecie koniunkturę, trzeba brać sprawy w swoje ręce i zarabiać na tym, tak jak powstają świetne prywatne przedszkola. Nie widzę tutaj przeciwwskazań – mówił wówczas prezydent. 

Pisaliśmy o tym w artykule poniżej:

Wielu rodziców z Ostrowca Św., nie stać było na prywatne placówki. Od lat czekają na miejską instytucję. W rozmowach z nami wielokrotnie podkreślali, że nie chcą wiązać swojej przyszłości z miastem, które nie wychodzi na wprost ich potrzebom. Wygląda na to, że temat przemyśleli również ostrowieccy samorządowcy. W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2023, jaką podejmowali radni podczas czwartkowej (22 czerwca) sesji Rady Miasta Ostrowca Św. czytamy bowiem o

„zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę 28.373,00 zł (dział 855 rozdział 85516), w związku z przyjęciem do realizacji zadania wspófinansowanego ze środków zewnętrznych w ramach programu „MALUCH+ 2022-2029” – pn. „Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Również w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2023-2029  wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim” z kwotą realizacji w roku 2025 wynoszącą 619 231,20 zł i wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Funkcjonowanie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim” z realizacją w latach 2025-2028 oraz planowaną kwotą nakładów wynoszącą 3 611 520 zł. 

Radni z Klubu Radnych Ruchu Marka Materka mają wątpliwości!

Głos w sprawie uchwały zabrał Dariusz Kaszuba, przewodniczący Klubu Radnych z Prawa i Sprawiedliwości, przypominając, że radni z jego Klubu zabiegali w przeszłości o utworzenie żłobka miejskiego. Pytał również czy realizacja tego przedsięwzięcia do roku 2028 jest możliwa. Pozytywnie o pomyśle utworzenia żłobka wypowiedział się również Andrzej Pałka, radny z Klubu Tak dla Samorządu. Z kolei Marcin Marzec z Klubu Radnych Ruchu Marka Materka dopytywał czy analizy demografii miasta rzeczywiście wskazują na potrzebę utworzenia tak dużej placówki. 

– (…) bo z zapowiedzi mówimy tu o dość sporym żłobku, a przypominam, że jednak na terenie miasta mamy już zdaje się, że cztery placówki prywatne, które całkiem nieźle sobie radzą. Ja sobie doskonale przypominam pewne słowa, które też padały na tej sali i jak gdyby to, że nagle ten temat się pojawił jest pewnym zaskoczeniem i przyznaję, że mam problem z tą uchwałą, bo z jednej strony wydaje się, że trzeba robić wszystko, żeby umożliwić rodzicom małych dzieci, sam mam małe dzieci i będę wysyłał teraz młodszego syna do żłobka, niemniej jednak mamy tu pewne zastrzeżenia co do tego jako Klub – mówił Marcin Marzec.  

Inny z radnych z Klubu Radnych Ruchu Marka Materka – Karol Wójcik pytał z kolei czy cała idea była konsultowana ze środowiskiem przedsiębiorców. 

– (…) bo to, że żłobek mógłby miejski powstać, to oczywiście nie ulega wątpliwości, natomiast kwestia czy w takiej wielkości, czy może mniejszy? No i ta sprawa demografii też tutaj wzbudza nasze wątpliwości – tłumaczył Karol Wójcik.

Mateusz Czeremcha, radny niezrzeszony przypomniał, że od początku tej kadencji apelował  o utworzenie takiego żłobka. 

– (…) bo uważam, że powinniśmy dać rodzicom małych dzieci wybór, czy chcą dziecko zapisać do żłobka prywatnego czy publicznego. Różne są punkty widzenia różne preferencje. Dla niektórych z rodziców fakt, że żłobek publiczny wzbudza większe zaufanie, dla innych wręcz przeciwnie. Uważam, że dla takiej zdrowej konkurencji na rynku powinien taki żłobek publiczny funkcjonować – zauważył Mateusz Czeremcha.

Dominik Smoliński, wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego podkreślał, że  gmina nie chce rywalizować z prywatnymi przedsiębiorcami i wyrzucać ich z rynku. Żłobek miejski ma pomóc w walce z niekorzystnymi danymi demograficznymi. 

Źródło: transmisjaobrad.info

– W poprzednich latach propozycje, które były kierowane do samorządów na utworzenie żłobka miejskiego niestety nie były tak atrakcyjne pod kątem finansowym, jak obecnie. Co nie oznacza, że te środki, które otrzymaliśmy na utworzenie żłobka rzeczywiście starczą na jego przygotowanie (…) Jeżeli chodzi o sam program Maluch+ na lata 2022-2029 składa się on z dwóch komponentów. Pierwszym komponentem jest tematyka utworzenia samego żłobka lub klubu dziecięcego, ja będę tutaj mówił tylko i wyłącznie o żłobku, bo o tym mówimy w Ostrowcu Św., zaś drugi komponent, to jest funkcjonowanie tego żłobka.  Dlatego też mamy lata 2022-2028, lata 2023-2025 są planowane na adaptację budowlaną, wyposażenie żłobka i przygotowanie  obiektu, zaś lata 2025-2028 na funkcjonowanie żłobka, też na każde dziecko w żłobku podmiot, który składał wniosek do ministerstwa będzie otrzymywał określoną kwotę, będzie to kwota ok. 862 zł – mówił Dominik Smoliński, wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego.  

Dodał, że żłobek  w Ostrowcu Świętokrzyskim został zaproponowany na 120 osób. Ministerstwo z własnej inicjatywy przygotowało algorytm przydziału środków dla wszystkich gmin w Polsce. Brało pod uwagę liczbę dzieci w wieku do lat 3 z lat 2019-2020 oraz 2021. Według tego algorytmu w Ostrowcu Św. można było utworzyć ponad 180 miejsc w żłobku. 

Źródło: transmisjaobrad.info

W Ostrowcu Św. działają 4 żłobki, które tworzą 225 miejsc, co stanowi poziom upowszechnienia opieki żłobkowej na poziomie 21 procentach. W Mielcu wynosi on 40 proc., w Starachowicach 40 proc., w Stalowej Woli – 29 proc, w Sandomierzu – 26 proc. Wiceprezydent dodał, że gmina Ostrowiec Św. od zawsze dotuje miejsca w żłobkach. 

Opiekę instytucjonalną nad małymi dziećmi pod lupę wzięło Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Według najnowszego rankingu, Ostrowiec Świętokrzyski zajmuje 80 miejsce na 267 wśród miast powiatowych z odsetkiem 56,344 proc. dzieci w wieku do 3 lat objętych instytucjonalnymi formami opieki w 2021 roku, Starachowice – 62 miejsce z odsetkiem 59,368 proc., a Opatów – 43 miejsce z odsetkiem 63,084 proc. 

O niepokojących danych, dotyczących zapewnienia opieki instytucjonalnej nad dziećmi w wieku do lat 3 w Ostrowca Św., jakie znalazły się w Rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota, pisaliśmy poniżej.

– Ta dotacja, która do tej pory była przekazywana na miejsce w żłobku również będzie utrzymana w przypadku utworzenia żłobka miejskiego w Ostrowcu Św. Czy dojdzie ostatecznie do jego utworzenia, to oczywiście podyktuje też rynek – mówił Dominik Smoliński. 

Wiele miast boryka się z trudnością, że pomimo otrzymania dotacji, jej kwota jest niewystarczająca do budowy żłobka. Gmina Ostrowiec Św. nie planuje budowy nowego obiektu. W planach jest adaptacja już istniejącego obiektu, który jest wolny i będzie przystosowany do potrzeb żłobka miejskiego. Mowa o jednym z segmentów budynku  Szkoły Podstawowej nr 7, który wykorzystywany był do obsługi przedszkolnej. Do dyspozycji jest 5 lub 6 sal. Koszt inwestycji określi dokumentacja projektowa, którą gmina będzie zlecać. Na realizację inwestycji gmina ma czas do czerwca 2026 roku. 

– Planujemy, że prace budowlane, prace wewnętrzne, zewnętrzne, jak i prace w zakresie zagospodarowania terenu zakończą się w sierpniu 2025 roku, tak, aby od września 2025 roku uruchomić żłobek i przez trzy lata, 36 miesięcy, od tego  momentu na każde dziecko będziemy uzyskiwali z funduszy europejskich  środki w wysokości 862 zł. Oczywiście Rada Miasta jest tutaj gremium, które podejmuje uchwałę czy będzie to żłobek bezpłatny, czy będą ponoszone jakieś opłaty – podsumował Dominik Smoliński.

Za uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ostrowiec Św. na lata 2023-2029 zagłosowało 17 radnych (Stanisław Choinka, Mateusz Czeremcha, Marek Giemza, Artur Głąb, Dariusz Kaszuba, Kamil Kutryba, Mariusz Łata, Grażyna Maj, Krystyna Dziewięcka, Andrzej Pałka, Aron Pietruszka, Joanna Pikus, Irena Renduda-Dudek, Kamil Stelmasik, Daniel Strojny, Marta Woźnicka-Kuzdak i Artur Zawadzki), od głosu wstrzymali się – Marcin Marzec, Włodzimierz Stec i Karol Wójcik. 

Dotacje podmiotowe w 2023 roku
Źródło: BIP UM w Ostrowcu Św.

1 Comment

1 Comment

  1. Wygnany z Ostrowca

    24 czerwca, 2023 at 16:49

    Ostrowieckiego cyrku ciag dalszy, jacy oni dobrzy ludzie chca dzialac na rzecz mieszkancow tylko pytanie brzmi. Gdzie byli oni sami, ich rodzice i dziadkowie, ktorzy na początku przemian wszystkie zlobki zrownali z ziemia?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this