Znajdź nas na

Subscribe

GMINA BAŁTÓW

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Okole wiedzą czym jest patriotyzm! [FOTO]

Uroczysta akademia, konkursy, przegląd pieśni patriotycznych i legionowych, a także pokaz w wykonaniu 103 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Ostrowcu Świętokrzyskim – tak uczniowie i nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Legionów Polskich w Okole świętowali Narodowe Święto Niepodległości. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. poseł Andrzej Kryj, Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów i Agnieszka Kopała, Sekretarz Gminy Bałtów. – Za 15, 20 lat także uczniowie naszej szkoły będą rządzić naszym krajem i decydować o naszych losach. Parafrazując słowa poety, jakich obywateli wychowamy, taką będziemy mieć Polskę – mówi Alicja Chodała, pełniąca obowiązki dyrektora szkoły w Okole.

Fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Imię, jakie nosi nasza placówka – Legionów Polskich zobowiązuje nas jeszcze bardziej do krzewienia wiedzy historycznej i postaw patriotycznych wśród naszych uczniów. Z małego wydarzenia, jakim jest nasza szkolna akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości, zrobił się tak naprawdę dzień świętowania. Od konkursów dla przedszkolaków i uczniów podstawówki, podczas których dzieci prezentowały swoje umiejętności wokalne, mówiły wiersze o tematyce patriotycznej, poprzez łączenie historii, geografii, literatury, po pokaz przygotowany przez 103 batalion lekkiej piechoty WOT w Ostrowcu Świętokrzyskim, wchodzący w skład 10 Świętokrzyską Brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej – mówi Alicja Chodała, pełniąca obowiązki dyrektora PSP w Okole.   

Alicja Chodała, pełniąca obowiązki dyrektora PSP im. Legionów Polskich w Okole
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Przypomina, że szkoła podstawowa w Okole ma bardzo bogatą historię, która sięga roku 1924. Placówka mieściła się wówczas w prywatnym domu pana Bolesława Skwarka. W 1927 roku Okół otrzymał pozwolenie na budowę szkoły, która powstała, staraniem mieszkańców, w ciągu dwóch lat. Z powodu warunków lokalowych klasy były łączone. W roku 1936 podczas ogromnego pożaru wsi w szkole spaliły się okna. Budowę szkoły ukończono w 1937 roku. Jej kierownikiem był wówczas Roch Chmielnicki. 1 września 1939 roku wybuchła wojna. Już w pierwszych jej dniach wojska   hitlerowskie zajęły budynek szkoły na kwaterę. Program nauczania był mocno okrojony, a podręczniki szkolne zostały zniszczone. W 1942 roku okupanci opuścili budynek szkolny zostawiwszy w nim swoje wyposażenie. Dzieci nadal uczyły się w wynajętych lokalach. Po wojnie życie zaczęło powoli wracać do normalnego stanu.

– Mam nadzieję, że z tego młodego pokolenia wyrośnie takie społeczeństwo, które będzie potrafiło wyciągać wnioski z własnej historii, własnej przeszłości i będzie szanowało tych, którzy stracili życie, broniąc naszej ojczyzny, walcząc o wolność, o niepodległość naszego kraju.  Te młodsze dzieci dopiero uczą się tego, czym jest patriotyzm. Podczas swojej 30-letniej pracy nauczyciela przygotowywałam wiele klas do uroczystych akademii, czy to z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, czy Narodowego Święta Niepodległości. Dzieci biorą w nich chętnie udział, ale gdy przychodzi do weryfikowania wiedzy, którą przedstawiają, do końca tego nie rozumieją. Naszym celem, ale i obowiązkiem jest to, aby poprzez wspólne celebrowanie, systematyczność,  tę wiedzę im przekazywać – mówi Alicja Chodała.

Andrzej Kryj, poseł na Sejm RP
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Obecny na uroczystej akademii poseł Andrzej Kryj podkreśla, że to jak wychowywać będziemy najmłodszych Polaków, będzie procentowało w przyszłości.  

– Jestem przekonany, że takie uroczystości, jak ta dzisiejsza, tu w szkole w Okole, będą wywierały ogromny wpływ na postawę tych młodych ludzi. Przybliżanie im sylwetek Ojców Niepodległości, pokazywanie tych wzorców postępowania, które cechowały Legionistów Polskich, jest niezwykle istotne. Chylę czoła przed nauczycielami i dyrekcją szkoły w Okole, ale także przed kadrami wszystkich placówek edukacyjnych, oświatowych w Polsce, bo w zasadzie nie ma takiej szkoły, gdzie przed 11 listopada nie odbywałyby się uroczystości, akademie, wydarzenia przypominające naszą historię. Patriotyzm jest postawą, która powinna cechować nas wszystkich – mówił poseł Andrzej Kryj.

Dodał, że każdy może celebrować Narodowe Święto Niepodległości. 

Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Wielokrotnie podkreślamy, że to radosne święto, ale listopada jest takim miesiącem, kiedy trudno zorganizować powszechne pikniki, tym bardziej, że aura jest taka jaka jest. Myślę, że każdy powinien znaleźć chwilę czasu, aby w takich uroczystościach wziąć udział. Mamy rozsiane po całej Polsce cmentarze, na których znajdują się groby tych, którzy walczyli o niepodległość, są również groby Legionistów, jak w pobliskim Tarłowie.  Cmentarze możemy odwiedzać przez cały rok, nie tylko na 11 listopada. 1 listopada urzekł mnie taki widok na cmentarzu przy ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Św., gdy rodzice z dwójką małych dzieci, opowiadali kto na tym cmentarzu spoczywa, że leżą żołnierze, którzy oddali życie, że leżą osoby zamordowane na ostrowieckim Rynku.  To jest to piękne przenikanie się przekazywanej przez rodziców wiedzy z edukacją szkolną. Warto mówić o naszej historii, o barwach narodowych, o naszym hymnie, o bohaterach walczących o naszą niepodległość. Można bez wielkich przedsięwzięć uczyć patriotyzmu – podsumowuje poseł.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów przypomina, że historia szkoły podstawowej w Okole, a także jej patroni zobowiązują do szerzenia wiedzy patriotycznej i historycznej, zwłaszcza w przededniu 11 listopada, Narodowego Święta Niepodległości. 

– Pomimo że placówka w Okole nie jest duża, co roku należycie upamiętnia odzyskanie niepodległości po latach zaborów, a także przypomina  wszystkich tych, którzy przyczynili się do tego, że możemy mówić dziś w polskim języku, czy chodzić do polskich urzędów – wyjaśnia Hubert Żądło. 

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Przypomina, że 11 listopada gmina Bałtów również godnie uczci odzyskanie przez Polskę niepodległości. O 10. 00 zaplanowano uroczystą Mszę Świętą w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie, następnie złożone zostaną wiązanki pod tablicą upamiętniającą wszystkich tych, którzy walczyli o niepodległość, a następnie wystąpią uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałtowie. Na maszcie przy urzędzie gminy załopocze biało-czerwona flaga, którą gmina otrzymała w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”, który umożliwił sfinansowanie przez rząd RP zakupu masztu i flagi.

Fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-1
NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-1

NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-10
NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-10

NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-9
NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-9

NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-7
NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-7

NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-6
NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-6

NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-5
NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-5

NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-4
NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-4

NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-3
NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-3

NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-2
NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-2

NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-11
NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-11

NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-28
NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-28

NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-27
NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-27

NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-26
NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-26

NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-25
NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-25

NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-24
NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-24

NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-23
NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-23

NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-22
NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-22

NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-21
NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-21

NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-20
NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-20

NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-19
NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-19

NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-18
NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-18

NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-17
NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-17

NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-16
NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-16

NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-15
NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-15

NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-14
NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-14

NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-13
NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-13

NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-12
NaOSTROinfo Swięto Niepodległości - szkoła w Okole 2022-12

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama
Connect
Zapisz się do newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie wiadomość. Zapisz się do newslettera.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this