Znajdź nas na

FAKTY

W gminie Bałtów będą mogli oszczędzać wodę! Po „Czystym Powietrzu” utworzono tam punkt konsultacyjny – „Moja woda”!

O tym, że gmina Bałtów troszczy się o środowisko pisaliśmy wielokrotnie. Wystarczy przypomnieć, że zauważono to także w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. W ubiegłym roku Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów odebrał z rąk przedstawiciela WOŚiGW nagrodę i podziękowanie za szeroką działalność w zakresie ochrony środowiska. Od ponad roku gmina współpracuje także z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przy realizacji Programu „Czyste Powietrze”. Dziś (środa, 29 lipca) swoją działalność zainaugurował także punkt konsultacyjny w ramach Programu „Moja Woda”. – O ile stan powietrza atmosferycznego w gminie Bałtów mamy na odpowiednim poziomie pod względem czystości, o tyle pojawiały się problemy z wodą . Zdarzało się i tak, że mieszkańcy nie mogli używać wody bieżącej do podlewania swoich ogrodów. Ten program wychodzi naprzeciw temu, aby do takich sytuacji w przyszłości nie dochodziło – mówił podczas dzisiejszej konferencji Hubert Żądło.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Gmina Bałtów jest szczególnie narażona na suszę. Hubert Żądło przypomina, że ma na to wpływ  niedaleko odległość i działalność górnicza cementowni Ożarów. 

– Powoduje  to obniżenie wód gruntowych, więc jest  potrzeba, żeby jak najwięcej mieszkańców wchodziło w tego typu programy.  Jako gmina widzimy także możliwość uczestniczenia w tym programie ze względu na ukształtowanie terenu, na dostępność gruntów, możliwość zwiększenia retencji na terenie naszej gminy. O wsparcie tego typu inwestycji i działań  będziemy prosić panów parlamentarzystów, panów prezesów także w  przyszłych  latach – mówił wójt Bałtowa.  

A pod względem współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach gmina Bałtów świeci przykładem.  Od ponad roku w współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska przy programie Czyste Powietrze. 

– Po roku czasu mogę powiedzieć, że nasza współpraca układa się bardzo dobrze. Chcieliśmy tę współpracę rozszerzyć o punkt informacyjny, dotyczący nowego programu „Moja Woda”. Programu, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy Bałtów – dodaje wójt. 

Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Przypomnimy, że „Moja Woda” to program przygotowany na rzecz łagodzenia skutków suszy poprzez budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Program pozwoli na sfinansowanie aż 20 tys. instalacji przydomowej retencji. Dzięki inwestycjom zostanie zatrzymanych 1 mln metrów sześciennych rocznie w miejscu opadu wody, a więc na prywatnych działkach. Oznacza to, że milion metrów sześciennych wody odciąży kanalizację i zmniejszy ryzyko podtopień w wyniku deszczów nawalnych.

Ryszard Gliwiński, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przypomina, że program „Moja Woda”  był zapowiadany przez prezydenta Andrzeja Dudę. 

– Padła taka deklaracja, że od 1 lipca ten program będzie realizowany. Tak też się stało. Od 1 lipca do Funduszu trafiło ok. 500 wniosków, na instalacje, które są przeznaczone do gromadzenia wody deszczowej na posesjach.  Nasi mieszkańcy mogą otrzymać dotację w wysokości do 5 tysięcy złotych na zainstalowanie zbiorników – dodaje prezes WFOŚiGW.   

Przypomina, że minimalny zbiornik powinien mieć pojemność nie mniejszą niż 2 metry sześcienne. Zbiorniki mogą być większe.

– Niektórzy nazywają ten program „Oczko Plus”, czyli oczka też brane są pod uwagę przy dofinansowaniu, jak również urządzenia, które rozprowadzają tę wodę po działce – podkreślił.

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Dodał, że wnioski, które wpłynęły do dziś opiewają na kwotę około 2 miliony zł. Fundusz ma na ten cel przygotowane 4 miliony złotych. 

– Chcemy współpracować z samorządami i tutaj chciałbym pochwalić pana wójta Huberta Żądło, za taką inicjatywę. Pracownik Urzędu Gminy w Bałtowie jest już przeszkolony przez naszego pracownika. Przekazaliśmy też wszystkie niezbędne materiały i sądzimy, że tych wniosków z Bałtowa będzie coraz więcej. Chciałbym również podkreślić, że nie tylko Kielce, ale trzy placówki w naszym województwie: w Opatowie, Starachowicach i w Jędrzejowie też przyjmują wnioski i udzielają takiej informacji. Chcielibyśmy, żeby gminy włączyły się w realizację tego programu, tak jak część gmin włączyła się w realizację Programu „Czyste Powietrze” – deklarował Ryszard Gliwiński. 

Jarosław Rusiecki podkreślał, że cieszy się, iż po raz kolejny zarówno prezes, jak i zarząd WFOŚiGW gości w gminie Bałtów. Dodał, że to nie przypadek.

– Taka współpraca przy realizacji programów rządowych jest już od kilkunastu miesięcy, jak już wspomniał pan prezes przy oczekiwanym Programie „Czyste Powietrze”, realizowanym przez społeczności lokalne.  Cieszę się, że ponad rok temu ta umowa o współpracy i konsultacji tutaj w Bałtowie została zawarta – mówił Jarosław Rusiecki, Senator RP z Prawa i Sprawiedliwości. 

Jarosław Rusiecki, Senator RP
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Przypomniał, że  jeśli chodzi o tego typu punkty informacyjne w powiecie ostrowieckim, jeden znajduje się w Kunowie, drugi w Bałtowie.  

– Jak widać te samorządy aktywnie chcą włączać się we wsparcie swoich mieszkańców, aby umożliwić, ułatwić im  kontakt z Wojewódzkim Funduszem, z ekspertami i specjalistami, aby pozyskiwać dla własnych potrzeb środki finansowe – dodał senator. 

Przypomniał, że umiejętne gospodarowanie pozwala zaoszczędzić środki finansowe w gospodarstwe domowym.

–  Cieszę się, że w tą aktywność wchodzi Bałtów,  jako samorząd pokazując to, że dla pana wójta Huberta Żądło te problemy lokalnej społeczności są najważniejsze. Wspieranie w możliwości pozyskiwania środków finansowych tutaj przy tym programie niebagatelna kwota 5000 zł w gospodarstwie domowym z pewnością jest znacząca. Pozostaje zachęcać inne samorządy do takiej bliskiej współpracy, budowania dobrych relacji, bo to też poprawia jakość i i kompetencje pracowników, zarówno tutaj Urzędu Gminy w Bałtowie, czy też pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. A przecież te fundusze są stworzone po to żeby dbać o powietrze, dbać o wodę ale i też  oszczędzać się i wspierać mieszkańców Bałtowa, Kunowa czy innych lokalnych społeczności. Gratuluję i cieszę się, że ta współpraca jest zacieśniania i poszerzana o ten nowy program – podsumował Jarosław Rusiecki.

Także Andrzej Kryj, Poseł na Sejm RP z PiS  podkreślał, że gmina Bałtów może być przykładem modelowej współpracy pomiędzy jednostką samorządu, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Kielcach. Dodał, że trzeba takie punkty uruchamiać, trzeba być otwartym na potrzeby mieszkańców. 

Andrzej Kryj, Poseł na Sejm RP
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Podkreślano już tutaj jakim wielkim problemem dla Polski jest problem braku wody. My zmagamy się z suszą na wielu obszarach. Jest ona szczególnie dotkliwa w rolnictwie, w naszych gospodarstwach domowych. Właśnie ten program, Program „Moja Woda”, gdzie można będzie dla  20 000 gospodarstw w Polsce takie zbiorniki retencyjne czy oczka, które też będą taką funkcję retencyjną pełnić,  stworzyć – wyjaśniał poseł.

Zwrócił uwagę, że środki przeznaczone na Program „Moja Woda” nie są małe. 

– To 100 milionów złotych i jest to taki program, można powiedzieć, innowacyjny, bo w pewnym sensie my wychodzimy naprzeciw potrzebom środowiska, jako państwo, bo przecież Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Fundusze Środowiska realizują tutaj określoną politykę państwa, więc wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom środowiska, które chce funkcjonować normalnie, ale także poprzez to, że włączamy w  te działania szeroki rzesze mieszkańców – dodał Andrzej Kryj.

Grzegorz Socha, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przypomniał, że że wniosek o dotacje „Moja Woda” jest niezwykle prosty.  Wniosek można wypełnić w domu.

Grzegorz Socha, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

– Każdy  mieszkaniec lub osoba  chętna może wejść na stronę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, na stronę  internetową www.wfos.com.pl,  tam zarejestrować się na portalu beneficjenta, odnaleźć wniosek, wypełnić go w pdf-ie, przesłać go potem przez portal beneficjenta do nas, wydrukować, podpisać i nawet po prostu wysłać go do nas pocztą.  Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego województwa, żeby w województwie świętokrzyskim było  jak najwięcej wniosków, by nasz wojewódzki fundusz był liderem w pozyskiwaniu dotacji na Program „Moja Woda”  – tłumaczył Grzegorz Socha.  

Jeżeli ktoś nie będzie miał problem z wypełnieniem takiego wniosku w wersji elektronicznej w domu,  od dziś może  udać się do gminy Bałtów, a tam w jego wypełnieniu pomoże mu pracownik. Później ten wniosek zostanie przesłany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Poseł Andrzej Kryj, Grzegorz Socha – zastępca dyrektora WFOŚiGW, Hubert Żądło – wót gminy Bałtów, Ryszard Gliwiński – prezes WFOŚiGW w Kielcach, a także senator Jarosław Rusiecki
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

Hubert Żądło przypomina  także o Programie „Czyste powietrze” .

– Jako gmina nie tylko wypełniamy wnioski naszych mieszkańców,  ale w miarę możliwości staramy się również pomóc mieszkańcom sąsiednich gmin, w którym nie ma takich punktów przyjmowania wniosków konsultacyjnych. Zdarzają się też osoby  z Ostrowca Św., które składają wnioski na terenie gminy Bałtów, w Urzędzie Gminy Bałtów. Organizując ten punkt na terenie naszej gminy przybliżamy Projekty „Czyste powietrze” i „Moja woda” dla mieszkańców gminy Bałtów, oddalonej o 100 km od znajdującej się w Kielcach siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Przybliżamy ten program, aby był w zasięgu ręki, aby każdy mógł z niego skorzystać – podsumowuje wójt.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this