Znajdź nas na

FAKTY

Walczymy o dodatkowe miliony EURO! Wsparcie komitetu monitorującego RPO!

Trwały i dynamiczny rozwój regionu, zrównoważony rozwój i wyrównywanie szans między regionami – takie dążenia stoją u podstaw stanowiska Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020, popierającego starania władz samorządowych województwa świętokrzyskiego o pozyskanie dodatkowych środków z rezerwy przeznaczonej na unijny program regionalny.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Samorząd województwa świętokrzyskiego zyskał sprzymierzeńców w negocjacjach, których celem jest pozyskanie środków unijnych z rezerwy, która wkrótce zostanie rozdzielona na poszczególne regiony. Stanowisko w tej sprawie zajęła już Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, teraz także Komitet Monitorujący RPO WŚ 2014-2020 wyraził swoje jednoznaczne poparcie dla starań władz regionu.

Przypomnijmy, że w projekcie Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności na lata 2021-2027 w Polsce naszemu regionowi przydzielono środki w wysokości 1 mld 106 mln euro z alokacji podstawowej. Wskazana kwota stanowi 5,2% z całej puli środków, która już została rozdysponowana między wszystkie województwa.

Jak podkreślają członkowie Komitetu Monitorującego, metodologia podziału alokacji podstawowej na regiony jest satysfakcjonująca, ale ambitne plany regionu świętokrzyskiego związane z wydatkowaniem unijnych środków wiążą się z koniecznością pozyskania dodatkowych funduszy z rezerwy programowej, która w skali całego kraju wynosi 7 mld 104 mln euro. I właśnie z tej puli władze województwa świętokrzyskiego pragną pozyskać 444 mln euro dla programu regionalnego. Pozwoliłoby to uzyskać łącznie ok. 1 mld 550 mln euro na realizację Programu oraz oznaczałoby wzrost środków dla naszego regionu o 14% w stosunku do perspektywy 2014-2020.

Bez dodatkowych środków będzie bardzo trudno znaleźć finansowanie dla kluczowych dla województwa inwestycji, takich jak Główny Urząd Miar II etap czy Centrum Badań Molekularnych przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

Rozpoczynająca się kolejna perspektywa finansowa Unii Europejskiej, to czas, kiedy gospodarka, jak również inne dziedziny życia, będą wychodzić z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. Priorytetowe staje się pobudzanie inwestycji. Komitet Monitorujący RPOWŚ 2014-2020 ma świadomość, że kwota, o którą zabiega Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, pozwoli na trwały i dynamiczny rozwój regionu, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i wyrównywania szans między regionami.

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pozytywnie opiniuje działania, podejmowane przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz postuluje przyznanie środków rezerwy dla województwa świętokrzyskiego w kwocie 444 mln euro.

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this