Znajdź nas na

FAKTY

Gmina Ostrowiec Św. wydała ponad ćwierć miliona złotych na promocję i informatory w lokalnych mediach w 2020 roku!

Ponad ćwierć miliona złotych, to środki wydatkowane z budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2020 roku w ramach płatnych audycji, informatorów samorządowych oraz płatnych informacji promocyjnych zamieszczonych w lokalnych mediach. Największa z kwot trafiła do Ost Press Gazeta Ostrowiecka Sp. z o.o. w wysokości 149 666,40 zł , choć w zestawieniu pojawiła się też „nowość” Promo Jan Janusz Kurek, który za swoje usługi otrzymał 1000 zł. Do przekazanych nam danych dołączone zostało również zestawienie obrotów według klasyfikacji budżetowej dla każdego z wymienionych podmiotów w 2020 roku, a także „wyjaśnienie” dlaczego nie udzielono nam odpowiedzi w terminie (przypomnijmy, że sprawa zakończyła się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach, który to prezydenta Ostrowca Św. ukarał grzywną).

fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

267 102, 15 złotych to kwota jaką w 2020 roku wydatkowano z budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ramach płatnych audycji, informatorów samorządowych oraz płatnych informacji promocyjnych. I tak Ost-Press Gazeta Ostrowiecka Sp. z o.o. na podstawie wystawionych faktur otrzymała 149 666,40 zł; Polska Press Sp. z o. o. – 15 104,40 zł; Effect Studio Company – 34 624,50 zł; DLF Invest Sp. z o.o. – 31 693, 35 zł; Świętokrzyska Grupa Mediowa Sp. z o.o. – 19 003,50 zł; Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” – 3 360,00 zł; Maj – Media Mariusz Jabłoński – 12 650,00 zł, Promo Jan Janusz Kurek – 1000 zł.

Do pisma dołączone było zestawienie obrotów według klasyfikacji budżetowej dla każdego z powyższych podmiotów. Dowiadujemy się z niego np., że według faktury z 31 stycznia 2020 roku koszt informatora (informacja lokalna) zamieszczonego w Ost Press Gazeta Ostrowiecka wyniósł 9 360 zł, 10 kwietnia – 11 700 zł, 8 maja – 11 512 zł, a według faktury z 29 grudnia 2020 roku – 9 360 zł. Według faktury z 7 lutego 2020 roku promocja gospodarcza miasta zorganizowana przez Effect Studio Company Agnieszka Cybulska – 2 460 zł, życzenia świąteczne zaś (faktura 29 grudnia 2020 rok) – 861 złotych. Życzenia Bożonarodzeniowe (faktura z 30 grudnia 2020 roku) zamieszczone w Polska Press Sp. z o.o. – 1045,50 zł, promocja miasta podczas forum ekonomicznego (faktura z 29 grudnia 2020 roku) – 4 920 zł. Według faktury z 29 grudnia 2020 roku gmina wydatkowała na rzecz DLF Invest Sp.z o.o. 1230 zł na promocję miasta w kalendarzu Gwiazdki Moc, życzenia na dzień kobiet (10 kwietnia 2020 rok) kosztowały zaś 387,45 zł, obsługa medialna (informacja lokalna – 1 476 zł (faktura z 14 lutego 2020 roku), zaś według faktury z 13 sierpnia 2020 roku – 2 091 zł za obsługę medialną (informacja lokalna). Audycja o bieżącej działalności gminy, według faktury z 12 marca 2020 roku, przygotowanej przez Świętokrzyską Grupę Mediową Sp. z o.o. kosztowała gminę Ostrowiec Św. 1476 zł, życzenia na Dzień Kobiet zaś 461,25 zł. A to tylko niektóre z danych, jakie przekazano nam w formie zestawienia.

Odpowiedź na wniosek, jaki otrzymaliśmy 17 listopada 2021 roku choć termin odpowiedzi upłynął 25 czerwca 2021 roku

Do pisma załączone było także wyjaśnienie.

– Jednocześnie wyjaśniam, że nieudzielenie informacji publicznej w wyznaczonym terminie tj. 25 czerwca 2021 r. nie wynikało z zamierzonego działania organu lecz jedynie z przeoczenia przez merytorycznego pracownika terminu udzielenia odpowiedzi poprzez omyłkowe wpisanie w wykazie spraw daty kierowanego do Pani pisma z dnia 14 maja 2021 roku przedłużającego termin załatwienia sprawy jako daty udzielenia merytorycznej odpowiedzi. Informuję, że w samym II kwartale 2021 r. do tut. Urzędu wpłynęły 43 wnioski w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym 6 wniosków od Pani. Na wszystkie pisma – oprócz jednego – udzielono odpowiedzi w terminie. Biorąc pod uwagę, że dotychczas na wszystkie wnioski o udzielenie informacji publicznej udzielono informacji w terminie, zaistniała sytuacja jest wynikiem oczywistej omyłki, za co przepraszam – czytamy w odpowiedzi pod którą podpisała się Anna Niedbała, Sekretarz Miasta Ostrowca Św.

Przypomnijmy, że 12 maja 2021 r. w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim poprosiliśmy o przekazanie kopii faktur, bądź potwierdzeń przelewów, bądź innych nieprzetworzonych dokumentów, na podstawie których Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim przelał środki finansowe na konta poszczególnych redakcji (wymienionych we wniosku) w 2020 roku. W odpowiedzi Sekretarz Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 14 maja 2021 roku wskazała, że w związku z wnioskiem z dnia 12 maja 2021 roku informuje, że organ na dzień udzielenia odpowiedzi nie dysponuje gotowym wykazem oraz zbiorem dokumentów uwzględniających kryteria wskazane we wniosku, jednocześnie wyznaczając nowy termin na rozpatrzenie wniosku, tj. dzień 25 czerwca 2021 r.. Warto dodać, że nie wnioskowaliśmy o udostępnienie informacji publicznej przetworzonej, a tzw. prostej. Termin udostępnienia przedmiotowej informacji publicznej upłynął, zgodnie z art. 13 ust. 1 u.d.i.p., po 14 dniach od złożenia wniosku jak również po nowym terminie wyznaczonym przez organ na podstawie art. 13 ust. 2 u.d.i.p. – po dniu 25 czerwca 2021 r. Pomimo upływu wskazanych terminów podmiot zobowiązany, do którego skierowaliśmy wniosek, nie udostępnił żądanej informacji publicznej. Organ pozostawał zatem w bezczynności z upływem 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku skarżącej na skrzynkę elektroniczną organu, gdyż w sposób nieuprawniony poinformował o przedłużeniu terminu do rozpatrzenia wniosku, po czym w nowym, wyznaczonym terminie wniosku tego nadal nie rozpatrzył.

Zestawienie jakie otrzymaliśmy z Urzędu Miasta w Ostrowcu Św.
fot. Łukasz Grudniewski/naOSTRO.info

17 listopada 2021 roku za pośrednictwem pełnomocnika zwróciliśmy się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach o wymierzenie grzywny Prezydentowi Ostrowca Św. Nie przekazał bowiem skargi (doręczonej 6 lipca 2021 roku) na bezczynność Prezydenta Miasta Ostrowca Św. w sprawie udostępnienia informacji publicznej,o którą wnioskowaliśmy 12 maja 2021 roku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 15 grudnia 2021 roku wymierzył Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego grzywnę w kwocie 500 (pięćset) złotych, a także zasądził od Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego kwotę 597 złotych (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Sprawę opisywaliśmy tutaj:

O środkach, jakie z budżetu gminy Ostrowiec Św. wydatkowano na lokalne media w latach 2014-2019 informowaliśmy tutaj:

Dołącz do dyskusji

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Connect

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this